Bild på öppen handflata, medicin och dosett

Foto: Towfiqu barbhuiya / unsplash

Debattartikel i Dagens Medicin: ”Strukturera introduktionen av nya terapier i Sverige”

2022-09-22

Sverige måste bli mer attraktivt för utländska investeringar inom life science-sektorn. I slutändan är det annars patienter som drabbas genom att inte få likvärdig vård, eller tillgång till moderna läkemedel som används i andra länder. I artikeln lyfter Ralph-Georg Tischer och Jasper Kurth tre punkter som skulle kunna förbättra förutsättningarna för hälso- och sjukvården. Läs artikeln i sin helhet här. 

Ralph-Georg Tischer, vd Tysk-Svenska Handelskammaren

 

 

 

Jasper Kurth, ordförande för arbetsgruppen life science för Tysk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag 

 

 

 

Kontakt

Malin Johansson

Kommunikationschef

Telefon

+46-8-665 18 64