Mark Meier, Nordenchef för BASF, på ett kontor

Mark Meier, Nordenchef för BASF

Foto: BASF

”De stora globala utmaningarna kräver intelligenta lösningar från kemiindustrin“

2016-10-10

Kemi och hållbarhet är inga motsatser. Snarare behövs den kemiska industrins innovationer för att lösa vår tids största och mest akuta problem. Det förklarar Mark Meier, ny vd för BASF i Norden och Baltikum, i intervjun med Tysk-Svenska Handelskammaren.

Tysk-Svenska Handelskammaren: BASF är ett av världens största kemiföretag men som varumärke inte särskilt känt hos allmänheten. Var i vår vardag hittar vi produkter och lösningar från er?

Mark Meier: När vi presenterar oss för kunder, på mässor eller vid andra möten är det fortfarande många som frågar: Var det inte ni som tillverkade kassettband en gång i tiden? Det stämmer men det slutade vi med redan i mitten av 1990-talet. BASF:s produkter går dock nästan inte att undvika i vårt vardagliga liv. Vi sitter här på stolar som förmodligen har tillverkats med någon av BASF:s polymerer. Vi är också mycket aktiva inom områdena lätta konstruktionsmaterial för fordon och isoleringsmaterial för byggnader – även här i Sverige. Dessutom har vi stort fokus på pappersindustrin i Sverige: papper inom det grafiska området men allt mer också förpackningar. Vi är även en av de stora leverantörerna av lacksystem för de stora svenska biltillverkarna. Detta är bara några exempel, listan är verkligen lång. Vi har en stor bredd i vår verksamhet men dyker sällan upp som ett varumärke som konsumenter stöter på i vardagen.

Vilka av BASF:s produkter tillverkas i Sverige och Norden?

I Skandinavien, Finland och Baltikum har vi totalt sju produktionsanläggningar. I Sverige finns bara en utanför Stockholm där vi tillverkar betongtillsatser efter kundernas specifika behov. Våra största produktionsanläggningar här i Norden finns i Norge och Danmark. Där jobbar man inom områdena farma och kosttillskott. Anläggningarna är mycket viktiga för BASF globalt och satsar aktivt på forskning och utveckling. Dessutom har vi en ganska stor fabrik i Finland som fokuserar på produkter för pappersindustrin. De flesta produkter som vi säljer här i regionen kommer från Tyskland eller andra länder inom vårt globala tillverkningsnätverk.

Er roll som storföretag inom kemiindustrin för ett stort ansvar för samhället och miljön med sig. Vad gör BASF för att ta sitt ansvar?

Vår strategi är enkel: We create chemistry for a sustainable future. Detta är inte bara en slogan utan djupt rotat i företagets DNA. BASF började för 151 år sedan med en produktionsanläggning i tyska Ludwigshafen som numera utgörs av 350 olika produktionsenheter. Där lever vi vårt ”förbundskoncept”. Och ”förbund” betyder inget annat än att man på ett logiskt sätt sammanlänkar produktionsenheter med syftet att få ut maximalt möjligt resultat och effektivitet från utgångsämnena som används. Detta är i grunden hållbart företagande från ett ekonomiskt perspektiv. När man siktar på hållbarhet kan man naturligtvis inte bara fokusera på ekonomiska mål men inte heller bara på miljömässiga eller sociala. Det måste alltid finnas en balans mellan de tre faktorerna och den måste anpassas efter rådande förhållanden. Vad som är hållbart i Kenya måste inte vara hållbart i Sverige eftersom vi har olika behov i befolkningen. Oavsett det är vi övertygade om att de stora globala utmaningarna – nio miljarder människor år 2050, kontinuerlig urbanisering, ökande mobilitet – kräver intelligenta lösningar från kemiindustrin. Och det jobbar vi aktivt med, för och tillsammans med våra kunder.

Hur ser det då ut i detalj när man tittar på våra produkter? Vi har skapat ett system som vi kallar för Sustainable Solution Steering. Hela vårt sortiment – mer än 60 000 lösningar – har vi screenat med tanke på dess hållbarhet. Nu kan vi presentera allt öppet och transparent: Vilka produkter har vi som har en positiv effekt vad gäller hållbarhet? Här kan vi till exempel nämna isoleringsmaterial som under sin livscykel sparar det mångdubbla av energin som har använts för att tillverka det. Men vi är också transparenta kring vilka produkter som behöver ersättas på längre sikt. Dessa kallar vi för Transitioning och Challenged Products och där måste vi själva utveckla ersättningar. Men de utgör bara en mycket liten del av vårt sortiment.

Du har varit vd för BASF i Norden och Baltikum sedan början av året. Vilka konkreta planer och mål har du för den svenska marknaden?

I regionen Nordic/Baltic är Sverige, på grund av industrins betydelse och även vad gäller omsättning, den med stor marginal viktigaste marknaden för oss. Vi är redan starka i traditionellt viktiga branscher (bil-, pappers-, färg- och byggindustrin) men det finns områden där vi, som jag ser det, kan göra ännu mer. Sedan pratade vi precis om ett annat viktigt ämne: allmänhetens bild av kemiindustrin. Det är också ett fokusområde för mig, att genom fakta och tillsammans med våra partner inom den offentliga sektorn, i branschförbund och hos kunder jobba för en mer positiv bild av kemiindustrin. Sverige och Danmark är mycket viktiga i Europa när det kommer till tekniska regleringar och liknande. Vi vill vara ännu mer aktiva i debatten som förs här.

BASF är en i högsta grad global koncern. Vilken betydelse har utbytet och handeln mellan Tyskland och Sverige för er?

Sverige är en betydelsefull försäljningsmarknad för oss. Därför är utbytet mellan Sverige och Tyskland naturligtvis viktigt. Men jag tror att vi kan göra ännu mer inom vissa områden. Och det är även min uppgift som tysk i regionen att – med Tysk-Svenska Handelskammarens stöd – säkerställa att man förstår detta inom bolaget. Men omsättning är inte allt. Här i Norden finns höginnovativa och framtidsorienterade industrier. Här kan man verkligen prata industri eftersom alla förstår att tillverkningsindustrin är viktig. Det ligger väldigt nära det tyska tänket.

Om du får drömma en gång: Vilket problem önskar du dig att era ingenjörer och kemister snart presenterar en lösning för?

Listan är lång och riskerar att bli lite långtråkig för läsaren då den fokuserar mycket på detaljer. Men jag tänker direkt på tre saker: Den första är för mig att ännu snabbare och ännu mer strukturellt öka andelen lätta komponenter i tillverkningen av bilar. Det är enklare sagt än gjort. Men med bärande lättviktskonstruktioner kan vi realisera utsläppsminskningar och samtidigt förbättra köregenskaperna. Nästa förbättring gäller smarta elnät och energilagring. Hur får vi till en mer kontinuerlig fördelning av energin som finns att tillgå? Hur kan vi lagra sol- och vindel? Detta är ett jättestort ämne för oss där vi under de senaste åren även har investerat i innovationer. Och det tredje området är isoleringsmaterial i byggnader: Vi måste fortsätta utveckla effektiva isoleringsmaterial med ännu bättre isolerings- och användningsegenskaper. Alla dessa tre exempel är universellt samhällsrelevanta. Samtliga erbjuder affärsmöjligheter för oss, har innovationspotential och är betydelsefulla på vägen till ett hållbart samhälle.

Det låter som att BASF är nära lösningar för alla tre områden också.

Ja, men vi måste också vara försiktiga. I våra privata liv är vi vana vid Apples innovationscykler.  En ny Iphone släpps med 2-3 års mellanrum. Sådana innovationscykler har inte vi. Hos oss kan det ibland ta årtionden. Om någonting går att göra rent tekniskt betyder det inte att det går att skala upp kommersiellt om två eller tre år. Det måste man hela tiden påminna sig själv om.