Foto: BASF SE

BASF 150 år: kemi för idag och imorgon

2015-07-02

Världens till omsättning största kemikoncern, BASF, firar 150-årsjubileum i år. Företaget med säte i Ludwigshafen i den tyska delstaten Rheinland-Pfalz ställer hållbarhet i fokus för festligheterna. För till skillnad från vad många tycks tro kan kemi bidra till att skona naturen och spara energi.

Enligt FN:s uppskattningar kommer det år 2050 att leva 9,6 miljarder människor på jorden – 2,4 miljarder fler än idag. Befolkningen blir allt äldre och välfärden ökar över hela världen. Det betyder dels att efterfrågan på energi, råvaror, bostäder och livsmedel fortsätter att stiga, dels att miljökonsekvenserna ökar om ingenting görs.

BASF har med anledning av jubileet bjudit in till en dialog för att få idéer till dessa utmanande framtidsfrågor. På online-plattformen Creator Space diskuterar experter, studenter och anställda med flera de kommande årtiondenas ekonomiska, ekologiska och organisatoriska utmaningar. Alla bjuds in att bidra till och följa diskussionen och därigenom knyta kontakter.

Men nya koncept ska inte bara utvecklas online utan även offline. Parallellt med Creator Space online pågår symposier och seminarier på olika kontinenter och en innovationstävling på temat energi.

Smarta energilösningar i fokus

Urban Living, Food och Smart Energy är jubileumskampanjens tre fokusområden. Man uppskattar att den globala strömförbrukningen kommer att fördubblas till år 2050. Det krävs genomtänkta initiativ för att skapa effektiv och hållbar energi, sänka förbrukningen och optimera lagring och transport.

Här spelar kemi en viktig roll. Till exempel kan effektiviteten i solceller ökas med hjälp av värme-, ljus- och UV-stabilisatorer. Många andra innovationer bygger också på kemi: så kallade piezoelektriska fibrer i trottoarer kan till exempel omvandla fotgängarnas steg till elektrisk energi.

Urbanisering stor utmaning

Under temat Urban Living tar man upp frågan och problematiken att uppskattningsvis 70 procent av alla människor kommer att leva i storstäder år 2050. Megastäder med upp till 60 miljoner invånare kan komma att växa fram och ställa stadsplanerare inför enorma utmaningar.

Prisvärda och energieffektiva bostäder, en säker vattenförsörjning och smartare lösningar för avfallshantering är bara några av de områden BASF-koncernen vill bidra till här. Nya byggmaterial skapade genom innovativa kemilösningar, filtreringstekniker för vattenrening och komposterbara material hjälper till att lösa en del av problemen i framtidens storstäder. BASF bidrar även med lösningar till fordonsindustrin genom lättviktskonstruktioner och nya batteriteknologier för elbilar.

Bevara livsmedel längre

Hur vi föder en växande befolkning står också i fokus för BASF:s kampanj. Den ojämna fördelningen av livsmedel är redan idag ett stort problem. Medan vissa delar av världen lever med överflöd lider andra av svält.

Enligt FN går varje år 1,3 miljarder ton livsmedel till spillo. Omkring en tredjedel av den producerade näringen är oätbar på grund av skadedjursangrepp, ruttnar under lagring eller transport. Stora mängder slängs också direkt i soporna.

Men med kemins hjälp öppnar sig många möjligheter att förbättra människors livsmedelsförsörjning. Till exempel kan spannmål skyddas från mögelangrepp och få en längre hållbarhet med propionsyra. Kemi är också förpackningsmaterial som bidrar till att bevara livsmedel längre.

150 år av erfarenhet

BASF-koncernen grundades 1865 i tyska Mannheim. Då gick företaget under namnet Badische Anilin- und Sodafabrik. Med cirka 113 000 anställda och en omsättning på mer än 74 miljarder Euro är BASF idag en av de största kemikoncernerna i världen.

Bolaget producerar råvaror och kemikalier för nästan alla industrier och är även aktiv inom olje- och gasbranschen. Sedan 1953 är BASF aktiv i Sverige med kontor i Göteborg och Rosersberg utanför Stockholm. BASF säljer tekniskt viktiga produkter till många av de stora svenska bolagen inom flertal branscher som till exempel pappers-, bygg-, fordons- och kemiindustrin samt lantbruket.