En amerikansk flagga vajar i vinden framför New Yorks skyline sedd från vattnet

"Allt kommer inte att förändras i Förenta staterna"

2016-11-09

Hur påverkar valet av Donald Trump som USA:s nästa president Tyskland och Sverige? Den tysk-svenska ekonomiprofessorn och tidigare chefekonomen på Swedbank, Hubert Fromlet, kommenterar nattens valutgång exklusivt för Tysk-Svenska Handelskammaren.

Hubert Fromlet
Hubert Fromlet

Donald Trump blir USA:s 45:e president. Det kommer att påverka Tyskland, Sverige och hela EU. Den stora frågan är idag i vilken utsträckning han vill förverkliga sina under valrörelsen framförda populistiska åsikter och förslag.

Hit hör bland annat hotet om ökad protektionism – inte minst mot Kina – och frihandelsavtalets TTIP spådda död. Kommer det viktiga globala klimatavtalet att klara sig? Vad kommer han till sist att göra med USA:s 11 miljoner illegala invandrare? Kommer Trump verkligen att försöka förbättra USA:s relationer till Ryssland? Redan före presidentvalet var USA:s politiska relationer till Kina ytterst dåliga, sämst på flera årtionden. De kan bli ännu sämre.

Trump pratade på senare tid också mycket negativt om Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Det kan belasta relationerna till Tyskland. För egen del tror jag dock att Merkel komma att hantera den nya situationen med sin sedvanliga pragmatism. Helt klart verkar dock vara att Trump kommer att kräva ökade tyska och europeiska försvarsutgifter (NATO) – åtminstone med dagens kunskaper. Man måste också fråga sig om Trumps seger kan påverka det kommande presidentvalet i Frankrike i populistisk riktning – med eventuella negativa återverkningar på Tyskland och Sverige.

Så kommer vi tillbaka till den avgörande frågan: Hur många av dagens kända hotbilder kommer att besannas? Det kan vi inte besvara idag. Trump måste dessutom hantera väl fungerande institutioner på hemmaplan som också finns framöver. Allt kommer inte att förändras i Förenta staterna. I vilken utsträckning den ekonomiska politiken kommer att få ett annat utseende är dock oklart. USA behöver omfattande ekonomiska och sociala reformer. Trump har inte varit särskilt konkret i detta avseende under själva valrörelsen. Han måste dock leverera, inte minst till vanligt folk. Det kommer att bli allt annat än lätt.

Under mina många år som chefekonom på Swedbank brukade jag alltid förse oväntade valresultat med kommentaren att det är bäst att se vad den nya politiska ledaren verkligen kommer att gå för. På pappret hägrar nu negativa tillväxteffekter på den globala ekonomin, Tyskland och Sverige – speciellt på grund av den aviserade tilltagande protektionismen. Vi får se. Det vore dock oseriöst att kvantifiera dylika effekter.

Det gäller att beakta ytterligare ett faktum. Det amerikanska valet har ånyo bekräftat att många prognoser ej verifieras om psykologiska faktorer inte beaktas. Det gäller både politiken och ekonomin. Opinionsundersökningarna inför presidentvalet missade just detta.

Hubert Fromlet
Seniorprofessor Linnéuniversitetet (Linnaeus University)