Tysk-svenskt talangprogram

Talangprogrammet är ett exklusivt stipendium från Tysk-Svenska Handelskammaren för studenter, som läser ett masterprogram med ekonomisk eller teknisk inriktning på utvalda universitet. Du som student förmedlas en betald praktikplats i upp till sex månader på ett större företag i antingen Tyskland eller Sverige.

Talangprogrammet är till för dig som student som har mycket goda studieresultat från ett antal utvalda högskolor i Sverige eller Tyskland. Du får en praktikplats vid ett av Tysk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag som till exempel Volkswagen, Bosch, Ericsson i Tyskland, Volvo, E.ON, Electrolux, eller Remondis Service International och får en mentor på ledningsnivå hos företaget. I Handelskammarens talangprogram ingår även stöd till rese-, levnads- och kvalificeringskostnader.

Partneruniversitet

Sverige Tyskland
Kungliga Tekniska Högskola Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Chalmers Tekniska Högskola Technical University of Berlin
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Technical University of München
Linköpings universitet  

Vem kan ansöka?

  • Du som är inskriven på ett tekniskt eller ekonomiskt masterprogram vid en av ovanstående högskolor
  • Du som är intresserad av Tyskland och har grundläggande kunskaper i tyska
  • Du som vill erhålla praktisk yrkeserfarenhet inom ditt studieområde
  • Du som är nyfiken på nya utmaningar och en ny affärskultur
  • Du som är bosatt i Sverige

Ansökan

Ansökningar för praktik med start 2023 ska ha inkommit till oss senast den 31 oktober 2022. För att ansöka skickar du ditt CV och personligt brev till talent@handelskammer.se. Skriv på tyska eller engelska då ansökan kommer att vidarebefordras till våra partnerföretag. Obs! Döp dokumenten till ditt namn + Application German-Swedish Talent Program.

Observera att du ansöker till talangprogrammet och inte till ett specifikt företag. Urvalsprocessen sker i samarbete med med våra partnerföretag.

Vill ditt företag eller din högskola vara med?

Vill ditt företag delta som partner i det tysk-svenska talangprogrammet? Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakt

Aino Weber

Member Services | Avdelningschef

Telefon

+46-8-665 18 61

Ansök om medlemskap


Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Avgift per år:

  • För upp till 10 anställda: 2100 SEK
  • För 11-100 anställda: 3500 SEK
  • För 101-500 anställda: 6200 SEK
  • För fler än 500 anställda: 8200 SEK

Förutom 100 SEK är avgiften avdragsgill.

Vilka tjänster är särskilt intressanta för er?
Vänligen notera att uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) endast är möjlig till kalenderårets slut och att en begäran om utträde ska vara TSHK tillhanda senast den 30 november. Att avsluta en affärsrelation med TSHK eller TSHK Service AB betyder inte automatiskt ett avslut av medlemskap i TSHK. Medlemskapet måste avslutas separat och uttryckligen. OBS: Tecknande av medlemskap mellan 1 oktober och 31 december 2021 innebär bindande medlemskap för 2022.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.