Staffan Ring Flyeralarm

Staffan Ring, försäljningschef för den svenska verksamheten på Flyeralarm.

Foto: Flyeralarm

Foto: Flyeralarm

Smart teknik, analoga produkter: Högtryck från södra Tyskland

Tryckeribranschen drabbades hårt när event ställdes in och handeln behövde dra ned i pandemins spår. Men sydtyska innovativa Flyeralarm valde att öka närvaron i Sverige och ser positivt på utvecklingen framöver. Kampanjmaterial och julartiklar säljer riktigt bra just nu.

Flyeralarm är ett av de största tyska e-handelsföretagen och tillhör de ledande onlinetryckerierna i Europa. Med rötter i Würzburg i södra Tyskland är ambitionen global och företaget har sin verksamhet i en rad europeiska länder, däribland Sverige. Vi pratade om framtidens tryck med Staffan Ring, försäljningschef för den svenska verksamheten.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Flyeralarm har en affärsidé som bygger på industri 4.0, det vill säga intelligent produktion, som gör att ni kan hålla konkurrenskraftiga priser. Berätta mer och vad du ser som potentiellt nästa steg i utvecklingen.

Staffan Ring: Vi kommer att se betydligt fler aktiva kunder som gör fler direktbeställningar på nätet men också redigerar direkt i våra verktyg utifrån de mallar vi tar fram. Dagens mallar för exempelvis olika färdiga reklamutskick kommer sakta men säkert kompletteras med kreativa och innovativa idéer, här finns enorma möjligheter.

Det råder nu en stor pappersbrist i branschen som drabbar såväl tryckerier som mediehusen. Vad beror bristen på och hur påverkar den Flyeralarm?

Obalanser på marknaden när det kommer till utbud och efterfrågan drabbar även vårt företag. Framöver ser vi bland annat en kommande prisjustering på papper, förmodligen runt årsskiftet, men det är svårt att sia om hur hög denna blir. Vi förväntar oss också en brist på aluminium, som behövs i rollups. Under lång tid var efterfrågan låg.

"Nu när alla börjat handla igen har leveranskedjorna inte hunnit ikapp."

Nu när alla börjat handla igen har leveranskedjorna inte hunnit ikapp, en erfarenhet vi delar med många andra branscher. Som en stor kund till pappersleverantörerna är det av avgörande vikt att säkra leveranser, vilket vi kommer att lyckas med eftersom vi planerat väl.

Hur har pandemin generellt påverkat tryckeribranschen?

Då många aktörer inom vår bransch jobbar med olika event, mässor, butiker och så vidare drabbades branschen som helhet ganska hårt. Det är många företag som tyvärr inte har klarat sig, trots kraftfulla bidrag. Flyeralarm har valt att omvandla utmaningarna till möjligheter, bland annat genom att öka närvaron i Sverige. Vi ser positivt på utvecklingen under resten av 2021 och därefter.

Hur pass viktigt är tryckt material i förhållande till digital marknadsföring?

Studier visar på en ganska entydig slutsats: Fysisk kommunikation påverkar mottagaren starkare än digital. Samtidigt är vi inne i en förändringarnas tid, på sikt kan resultatet säkert se annorlunda ut. Jag är övertygad om att kombinationen av fysisk och digital kommunikation förstärker den totala effekten, som i denna kombination ofta blir mer än dubbelt så bra.

Så här inför juletiden, är det generellt mer som trycks? Vi tänker på julkort, fotoalbum och så vidare.

Vi ser att fler trycksaker efterfrågas generellt just nu eftersom allt från utställningar till konserter och andra evenemang anordnas i högre utsträckning. Gällande julbiten ser vi, som är verksamma i 15 länder, att det skiljer lite beroende på vilket land man pratar om. Men i allmänhet kan man säga att kalendrar och julkort men också olika kampanjmaterial säljer riktigt bra för tillfället.

"Våra kunder efterfrågar kvalitet snarare än kvantitet."

Vi märker också att våra kunder efterfrågar kvalitet snarare än kvantitet.

Ni tog hjälp av Tysk-Svenska Handelskammaren för att etablera er på svenska marknaden för sex år sedan. Hur går verksamheten?

Den går fortsatt bra, trots den digitala frammarschen. Människor uppskattar och ser värdet i att använda det tryckta materialet. Den fysiska aspekten innebär större engagemang och erbjuder större möjligheter för mottagaren att snabbt få en överblick. Många spännande händelser står för dörren: Vi har exempelvis ett riksdagsval under nästa år och många evenemang. Därtill ångar butikerna på med sina reklamkampanjer, vilket helt klart ger effekt. Flyeralarm är redo!


I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1160 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.