G+D:s huvudkontor i München

Foto: Giesecke+Devrient

Från sedlar till e-kronan: G+D ser möjligheter i förändringar

Blir framtidens valutor digitala? Riksbanken i Sverige har fått stor uppmärksamhet kring sitt projekt där man utreder förutsättningarna för en möjlig e-krona. I arbetet med projektet pratar man bland annat med tyska Giesecke+Devrient (G+D), ett anrikt företag med över 11 000 medarbetare världen över som levererar betalmedel och säkerhetslösningar. Här berättar Bo Fjelkner, vd för G+D Sverige, mer om företagets intresse för e-kronan och varför Sverige och Tyskland är en ”perfect match” för att utveckla framtidens betallösningar.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Ni är ett av totalt 19 företag som har bjudits in till Riksbanken för dialogsamtal om en teknisk lösning för en möjlig e-krona. Hur kommer det sig att ni är intresserade av att arbeta tillsammans med Riksbanken i detta unika projekt?

Bo Fjelkner: G+D startade 1852 baserat på nytänkande och innovationer inom området säkra värdepapper. Under 1970-talet drev vi på utvecklingen av de första smartcards där vi sitter på de ursprungliga patenten. G+D levererade också världens första simkort i början av 1990-talet. Dessa områden har vi sedan jobbat vidare på att digitalisera. Till exempel utförde vi redan 2010 på vårt Stockholmskontor de första försöken med eSIM, vilket är en digitalisering av simkortet. Våra mobila betallösningar har använts sedan 2007. Så när Riksbanken annonserade sina planer kring en e-krona föll dessa i väldigt god jord då projektet har ingredienser som G+D står för: innovation, säkerhet och digitalisering. Dessutom hade G+D:s vd Ralf Wintergerst tidigare initierat G+D Think Tank vars första arbete var just kring digitala valutor.

Vilken lösning föreslår ni för en ny digital valuta som e-kronan?

G+D har i över 160 år fått förtroende att tillverka värdepapper. Detta innebär att vi är vana att hantera och skydda sekretessklassad information som i orätta händer kan skapa mycket skada. Vi låter därför mottagare av våra svar avgöra vad som skall göras publikt. G+D har gett ett övergripande svar på Riksbankens förfrågan, vilket är publikt. Det vi kan säga är att det är uppenbart att Riksbanken gjort en gedigen förstudie där de beaktat sin unika situation och de möjligheter det ger.

Vad tror du om chanserna för att vi faktiskt kommer att få en e-krona i framtiden?

Jag skulle bli förvånad om den inte infördes och som svensk kan jag inte låta bli att vara lite stolt över Riksbanken.

G+D hjälper bland annat många centralbanker runtom i världen att trycka, distribuera och förstöra sedlar. Hur ser ni på utvecklingen som går mot allt fler kontantlösa betalningar, särskilt här i Sverige som kan bli världens första kontantlösa samhälle?

G+D har genom hela sin historia alltid sett möjligheterna i förändringar. Det är lätt att anta att ett bolag vars verksamhet skapades kring fysiska värdepapper också skulle klamra sig fast vid detta, men så tänker inte G+D. På samma sätt som G+D driver transformationen att simkort blir eSIM ser vi vår roll att bidra i transformationen kring digitala valutor. I slutändan handlar detta om säkerhet och förtroende vilket vi jobbat med i över 160 år.

I Tyskland är synen på kontanter i samhället en helt annan än i Sverige. Vad tror du, varför skiljer sig våra två länder så mycket i denna fråga?

Tittar vi tillbaka 10 eller 20 år kommer många ihåg hur dominerande kontanter var även här i Sverige. Vad som kanske är mindre känt är att Riksbanken på 1990-talet tog vissa beslut kring kontanthanteringen som har drivit på utvecklingen av betalsystemen och deras digitalisering. Skillnaderna är alltså kanske mer kopplade till att vi i Sverige började tidigare inom detta område.

Vad kan Sverige och Tyskland lära av varandra när det kommer till framtidens betal- och säkerhetslösningar?

Inom betallösningsområdet ligger Sverige långt fram och här kan Tyskland dra nytta av den erfarenheten medan Tyskland kan bidra med sin erfarenhet av genomtänkta säkerhetslösningar. Just denna kombination av innovation och genomtänkta lösningar skapar grunden för lösningar som kan få genomslag på världsmarknaden. Detta gäller flera områden och här spelar German Swedish Tech Forum en viktig roll att skapa grunden för framgångsrika samarbeten.

Vad ger medlemskapet i Tysk-Svenska Handelskammaren er som företag?

G+D tar del av Tysk-Svenska Handelskammarens olika initiativ och det är en fantastisk träffplats för meningsfulla utbyten. Ett av dessa ledde till att en delegation från det bayerska näringsdepartementet besökte G+D i Stockholm där vi kom att prata om just skillnaderna i synen på kontanter och planerna kring en e-krona. Sedan hoppas vi på ännu fler intressanta samarbeten inom German Swedish Tech Forum och vill framföra vår önskan till andra medlemmar att höra av sig om man ser områden vi kan samarbeta kring, till exempel säkerhetslösningar.

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1150 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.