Einride: ”Tysk kvalitet och svensk innovation har en enorm potential"

Einride är ett svenskt teknikföretag som har utvecklat ett operativsystem som gör det möjligt att transportera varor med elektriska och autonoma fordon på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Nu har bolaget etablerat sig i Tyskland och mottagandet har varit fantastiskt enligt Christofer Laurell som är SVP Research and Public Affairs på Einride: ”Vi har tekniken för att åstadkomma stora förändringar inom fraktbranschen.”

Einride AB är ett svenskt teknik- och transportföretag som specialiserar sig på elektriska och självkörande fordon. Namnet är en referens till den nordiska åskguden Tor och betyder "den ensamma ryttaren". Sedan starten 2016 har sjumilakliv tagits på löpande band och sedan en tid tillbaka är bolaget etablerat på den tyska marknaden. Tysk-Svenska Handelskammaren fick en lägesrapport från Christofer Laurell, SVP Research and Public Affairs.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Einride går i bräschen för digitala, elektriska och självkörande varutransporter. Beskriv vad som gör er lösning så intressant och hållbar!

Christofer Laurell: Einride är ett teknikföretag som har utvecklat ett operativsystem som gör det möjligt att transportera varor med elektriska och autonoma fordon på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Vi tar fullt ansvar för godset från A till B. Med vår AI-baserade plattform Saga kan vi komplettera vårt utbud av elektrifierade och autonoma lastbilar med mjukvara. Kort sagt fungerar Saga som vår helhetslösning för smartare ruttplanering. Den kopplar samman alla fordon i nätverket och ger optimerad, dynamisk ruttplanering baserad på fraktbehov, tillgänglighet av lastkajer med mera. Det är länken i vårt nätverk som leder till kostnadsbesparingar för våra kunder och optimering av batteriförbrukningen och i slutändan mindre påverkan på miljön.

Ni beskriver er verksamhet som en rörelse, ni måste öppna dörrar som inte finns i samhället. Vad skulle du säga är de lättaste respektive svåraste i detta arbete, och vilka målgrupper är viktigast att nå och påverka?

Även om transporter är av central betydelse och kommer att fortsätta att vara det i framtiden, så har transportbranschen under alltför lång tid stått inför en mängd utmaningar som rör utsläpp, kostnadsökningar och säkerhet.

"Genom att kombinera det bästa som digitalisering, elektrifiering och autonom teknik har att erbjuda uppfinner vi transportsystemet på nytt."

Genom att kombinera det bästa som digitalisering, elektrifiering och autonom teknik har att erbjuda uppfinner vi transportsystemet på nytt genom att kommersiellt använda innovationer som är skräddarsydda för att övervinna utmaningarna i det gamla systemet. På grund av att vi alla i någon utsträckning har en relation till transportsektorn har vi det stora nöjet att samarbeta med en mängd olika aktörer, från offentliga aktörer, icke-statliga organisationer och kommersiella bolag. Eftersom branschen är så pass stor har även den minsta förändring till det bättre en avsevärd inverkan, vilket är en av anledningarna till att vi upplever en entusiasm i de partnerskap som vi är en del av.

Nu går ni också med kraftfulla steg in på den tyska marknaden. Hur är mottagandet så här långt, och hur vill ni gå till väga på Europas största marknad?

"Vi ser ett mycket positivt välkomnande från media, myndigheter och andra tyskbaserade företag, vilket vi är mycket tacksamma för."

Mottagandet har varit fantastiskt. Det är inte bara våra befintliga och framtida kunder som är glada över att vi har tagit detta steg, utan vi ser också ett mycket positivt välkomnande från media, myndigheter och andra tyskbaserade företag, vilket vi är mycket tacksamma för. Vi har tekniken för att åstadkomma stora förändringar inom fraktbranschen. Därför ser vi fram emot att stärka det momentum som Tyskland redan har i sin omställning genom att bidra med det allra främsta inom uppkopplade, elektriska och autonoma transporter. 

Vilka erfarenheter har ni gjort av er etablering i USA? Några lärdomar?

Vår expansion i USA visar att innovation och teknik som kommer från Europa kan vara ledande både i omställningen av världens största transportmarknad men också på global nivå. Även om USA historiskt sett har varit en föregångare i många omvandlingar har det ofta funnits en klyfta mellan de sätt på vilka innovationer har använts kommersiellt på de två sidorna av Atlanten. Den här gången ser det dock mycket annorlunda ut och vi ser fram emot att bidra till en gemensam förståelse och gemensam terminologi inom området för uppkopplade, elektriska och autonoma transporter i både USA och Europa och även utanför för att bygga ett verkligt globalt smart transportsystem för framtiden.

Ni samarbetar redan med flera bolag som finns på den tyska marknaden, däribland Electrolux. Hur används er lösning i dessa verksamheter?

På grund av de utmaningar som transportbranschen står inför är det uppenbart att den kommer att genomgå drastiska förändringar under de kommande åren. Detta kommer också att vara fallet i Tyskland, där målet är att minska de transportrelaterade utsläppen med 55 procent fram till 2030. Vi erbjuder företag som Electrolux en helhetslösning som fungerar i dag och som gör att de kan ta itu med denna övergång i tid. Samtidigt har det nuvarande transportlandskapet funnits, i stort sett oförändrat, under mycket lång tid. Därför är det inte lätt att göra ansträngningen och fatta ett medvetet beslut om att gå över till ett nytt system. Företag som Electrolux förtjänar därför beröm för att ha varit pionjärer i att anta mer hållbara transportlösningar. 

Einride är sedan en tid medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren, vad förväntar ni er av medlemskapet?

"Vi har alltid trott på att tysk kvalitet och svensk innovation har en enorm potential när de kombineras."

Vi har alltid trott på att tysk kvalitet och svensk innovation har en enorm potential när de kombineras. Vårt marknadsinträde i Tyskland har bekräftat denna övertygelse. Med hjälp av Tysk-Svenska Handelskammaren vill vi hitta likasinnade partner som delar samma syn på framtidens transporter och bilda partnerskap utifrån vilka vi ytterligare kan påskynda omställningen.

Lästips: Vad gör Tyskland till världsmästare på logistik? (på tyska)