Foto: AB Pegol

AB Pegol förser svensk industri med tysk kvalitet

De har varit medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren sedan vår start 1951: Månadens medlem är Göteborgsbaserade AB Pegol. I intervjun med handelskammaren berättar vd Per Stenholtz om företagets långa samarbete med tyska tillverkare, vilka utmaningar finanskrisen fört med sig samt hur industriföretag kan nå gemensamma mål.

Tysk-Svenska Handelskammaren: AB Pegol grundades 1945 och har varit medlem hos oss sedan handelskammaren grundades 1951. Berätta om er historia. Har ni alltid haft en stark koppling till Tyskland?

Per Stenholtz: AB Pegol har försett den svenska marknaden med industriprodukter sedan 1945. Vi representerar världsledande tillverkare inom olika produktområden och leveranser sker såväl direkt från tillverkare som från egna lager. Genom vår erfarenhet och genuina kunskap medverkar vi till en säker och enkel materialförsörjning. Med ett leveransprogram så som stålprofiler, svängkranslager, gjutgods, smide specialstål och skruvbandsteknik har vi en bred kundkrets inom de flesta industribranscher.

I början fokuserade företaget på vilka affärer som helst. Ett par tidiga exempel är försäljning av svenska träbearbetningsmaskiner till Moçambique samt import av sand från Aberdeen. Vidare lyckades bolaget att sälja tre fartyg till Sydamerika, vilket blev genombrottet för att man skulle våga satsa i lite större skala.

Kontakterna med dåvarande Västtyskland skapades i samband med att bolagets grundare i augusti 1949 erhöll ett inresetillstånd dit. Ett flertal kontakter knöts med tyska tillverkare under 1950-talet och en del av dem arbetar vi fortfarande med idag, till exempel ThyssenKrupp Rothe Erde. Alla huvudmän utom en som vi representerar på den svenska marknaden är fortsatt från Tyskland. Idag är vi sex medarbetare och omsätter cirka 25 miljoner kronor.

Hur har efterfrågan på tyska produkter inom industrin utvecklats i Sverige under er tid i branschen?

Genom decennier har det varit en väldigt god efterfrågan på tyska kvalitetsprodukter i Sverige. Dock ser vi ett negativt scenario sedan finanskrisen 2008. Fram till september 2008 var det "leverantörens marknad", man dikterade villkor så som priser och volymer. Flera av våra kunder i Sverige kunde inte få tillräckligt med volymer och var då hänvisade till andra källor. Detta har bidragit till att när väl kapacitet i Tyskland återigen funnits hade kunderna redan andra källor. Konsekvensen blev minskade volymer samt prispress. I början av 2017 ser vi att stålpriserna vänt uppåt igen samt att efterfrågan ökar något.

Vilka fördelar respektive svårigheter ser du med att handla med Tyskland?

I grund och botten ser vi stora fördelar med att samarbeta med Tyskland. Flertalet av de bolag vi representerar på marknaden är världsledande inom sitt område, vilket också borgar för en god framtida utveckling av affärerna. De kulturella skillnaderna överbryggar vi genom att ha ett par medarbetare som är födda i Tyskland. Emellanåt har vi sett tendenser att personer hos våra samarbetspartner i Tyskland har en övertro på sin egen kvalitet, ibland måste man inse att det finns jämförbara konkurrenter.

Vad innebär Industri 4.0 för er?

Industri 4.0 påverkar egentligen inte oss som handelsföretag. Vi levererar ingående material till kundernas tillverkningsprocesser. Påverkan sker dock hos våra tillverkare.

Tysk-Svenska Handelskammaren har tillsammans med IVA nyligen lanserat German Swedish Tech Forum för att ytterligare främja samarbeten mellan tyska och svenska industri- och teknikföretag. Vad tror du är viktigt för att dessa samarbeten ska lyckas?

I dagens affärsklimat ser vi att det klassiska leverantörs- och kundförhållandet raderas ut och istället arbetar man mer som partner mot gemensamma mål. Att vidare främja samarbeten över gränser mellan små och medelstora företag och stärka konkurrenskraften ytterligare känns som nästa naturliga steg. För att dessa samarbeten skall kunna vara lyckosamma bör samtliga parter vara tydliga och öppna i sina målformuleringar.

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1150 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.