Märkning av livsmedel

Vi ger dig råd om märkning av livsmedel i Tyskland och Europa.

Huvudregeln för livsmedelsmärkningen i EU är att den inte får vilseleda konsumenterna. Ett ökande utbud av märkningssystem för livsmedel kan vara förvirrande.

Märkning är ett komplext område där det ofta handlar om bedömningar av uppgifter. Vi erbjuder information och praktisk hjälp angående regler och förordningar på livsmedelsområdet samt hjälp med översättning till landets språk. Vi samarbetar med institut i Europa som har långvarig erfarenhet inom livsmedelsmärkning.

Kontakt

Johan Uhlin

Miljörapportering | Avdelningschef

Telefon

+46-40-30 49 46

Kontakt

Eva Trulsson

Miljörapportering

Telefon

+46-40-30 49 45

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.