Foto: Irina Slutsky/Flickr.com

Vi testade annorlunda språkinlärning med Språkfokus

2016-01-15

Att ta steget att bosätta sig i ett nytt land innebär alltid utmaningar, såväl yrkesmässiga som privata. Språket står i regel högt upp på checklistan. Med hjälp av företaget Språkfokus och Tomatismetoden kan du hemifrån lära dig tala ett nytt språk obehindrat. Vi testade.

Språkfokus grundades för drygt ett år sedan av Helena Bowin och Karin Hellbom. Det är ett licenserat Tomatisföretag med säte i Stockholm. Helena är certifierad Tomatisexpert och stöttar sedan 15 år tillbaka barn och vuxna i sin personliga och språkliga utveckling. Karin har 20 år yrkeserfarenhet som controller och projektledare.

– Genom lyssnings- och talträning skapar vi förutsättningar för våra kunder att tala ett främmande språk mer ledigt och obehindrat, säger Karin Hellbom, som själv använt sig av metoden.

Tomatis som utgångskoncept

Tomatismetoden är en typ av klangterapi. På 1950-talet utvecklades den av den franska HNO-doktorn Alfred A. Tomatis och är baserad på att sensibilisera örat. Syftet med metoden är att förbättra hörseln, optimera uttalet och att få målspråket att flyta bättre. Effekten blir att språkinlärningen går snabbare och lättare.

Statistiken talar för sig själv; till skillnad från de traditionella inlärningsmetoderna, som exempelvis en klassisk språkkurs, uppnår den som använder Tomatismetoden sitt språkmål ungefär dubbelt så snabbt. 

Växlande frekvenser

Upp till 75 procent av inlärningen sker passivt, resterande 25 procent aktivt. Den passiva inlärningen sker genom att lyssna på klassisk och gregoriansk musik samt genom att lyssna på målspråket. Den aktiva inlärningen sker genom uttalsövningar. Med hjälp av specialgjorda hörlurar och en bärbar high-end-enhet, den så kallade solisten, kan träningen bekvämt göras t.ex. hemifrån.

Utifrån det egna modersmålet och målspråket ställs frekvenser in, ämnade att stimulera gehöret. Hörlurarna har även en inbyggd mikrofon, som sitter ovanpå huvudet. Den används för att ta upp och bearbeta ljud. Under träningstillfällena hör man sig själv i hörlurarna och aktiverar därmed gehöret för det egna uttalet. Språkfokus erbjuder alltså inte en språkkurs, utan hjälper till att utveckla eller vidareutveckla ett grundgehör för ett främmande språk.

– Med den här träningen uppnås en språkkänsla liknande den man har för sitt eget modersmål, menar Helena Bowin.   

Handelskammaren testade utrustningen

Som bilingual organisation ville vi testa detta och vår medarbetare Franziska Anderson fick prova en snabbkurs. Hon har tyska som modersmål, men svenska och engelska utgör en stor del av hennes vardag.

 – Andra språk har alltid intresserat mig. Eftersom jag redan tagit del av olika former av språkinlärning var jag väldigt motiverad att testa denna annorlunda inlärningsform, säger Franziska Anderson.

Under kurstiden har man som elev en egen utrustning och lärarna står till förfogande för att hjälpa till och stötta. Man får också ett schema och praktiska tips och råd för att lyckas på bäst sätt.

Så här upplevde Franziska det

– Jag tycker att det är ett bekvämt sätt att få tillgång till ett målspråk. Hemma kunde jag antingen hålla på med andra aktiviteter samtidigt som jag lyssnade på övningarna eller mer fokuserat bara koncentrera mig bara på lyssningen. I början fick jag lyssna på musik upp till två timmar om dagen, för att sedan diekt därefter lyssna på målspråket. Genom de växlande frekvenserna och mikrofonen ändrades ljudet enormt. Det skiljer sig mycket från att lyssna på musik som man gör under fritiden. Uttalsövningarna var enkla att tillgodogöra sig och var säkerligen också underhållande för min partner, sammanfattar Franziska Andersson.

Franziskas facit:
– Sammanfattningsvis skulle jag ha planerat in mer tid för programmet hemma. Går man en klassisk språkkurs behöver man nog lika mycket tid för resan, läxor och undervisningstiden. I motsats till andra språkkurser handlar Språkfokus och själva träningen inte primärt om ordförråd, utan om att höja hörförståelsen och att förbättra sitt egna uttal. Den som förväntar sig ett snabbt resultat skulle kanske bli besviken då hela träningen är avsett för en längre period som pågår under flera veckor. För mig handlade det om självdisciplin och att vara nyfiken på målspråket. Jag har definitivt spetsat mina öron igen och jag är övertygad om att Språkfokus är ett hjälpande kliv in i ett nytt språk för expats eller för den som vill finslipa detaljerna i ett andraspråk de redan kan bra.