Många svenska föräldrar tar ledigt i juli för att tillbringa tid med barnen.

Foto: Johan Willner/imagebank.sweden.se

Tyskar förvånade över svensk långledighet

2013-06-10

En hel månads semester? Är det sant? Tyska affärspartner blir ofta förvånade när de vill boka in möten under sommaren och upptäcker att många svenskar är lediga - flera veckor i sträck. I Tyskland gäller andra semesterlagar och det är vanligt att man sprider ut sin ledighet. Uttrycket ”sommarstängt” känner man inte till i Tyskland. Här kommer en överblick av de semesterregler och -vanor som finns i Tyskland och Sverige.

Efter midsommar blir det allt lugnare på många svenska arbetsplatser. Många går på semester, vikarierna rycker in för att hålla igång verksamheten. Den kollektiva sommarpausen i Sverige är förankrad i semesterlagen (§12). Där står det att alla anställda bör ha rätt att ta ut fyra veckors sammanhängande semester under juni, juli och augusti – om inget annat gjorts upp i kollektiv- eller anställningsavtalet.

– Det är ganska osannolikt att man avtalar bort denna rätt, säger Tysk-Svenska Handelskammarens chefsjurist Eva Häußling. I hennes seminarier om svensk arbetsrätt upplever hon att tyskarna ofta häpnar över reglerna i Sverige.

– De tror inte att det stämmer och frågar ”Får man ta en hel månad semester? Är det sant?”.

Foto: Johan Willner/imagebank.sweden.se

 

Bara två veckors semester i sträck

I Tyskland måste arbetsgivaren nämligen bara bevilja tio semesterdagar i sträck. Föräldrar till skolpliktiga barn har inte heller rätt till ledighet under barnens sommarlov. Ifall att det uppstår konflikter om ledighet rekommenderar den tyska semesterlagen dock att arbetsgivaren tar hänsyn till sociala aspekter, till exempel om medarbetaren har familj.

I Sverige har den långa ledigheten på sommaren en historisk bakgrund, förklarar fritidsvetaren Hans-Erik Olsson.

– Arbetarrörelsen kämpade på 1930-talet för den så kallade industrisemestern, fabrikerna stängdes under sommaren. Det är en tradition att man fortfarande tar flera veckors semester, säger Olsson. Han tror att även det kalla vädret i norden spelar in. När det äntligen är varmt vill alla bada, sola och vara ute i naturen.

Sommarlovet i Tyskland är kortare

Men det finns även praktiska skäl varför tyskar sprider ut sin semester mer än svenskar. Eva Häußling, chefsjurist på handelskammaren, berättar:

– I Tyskland börjar sommarlovet i skolorna vid olika tidpunkter i varje delstat. Därför fördelas ledigheten per automatik från juni till september.

Sommarlovet i Tyskland är bara sex veckor långt och det är fortfarande inte lika vanligt att båda föräldrar jobbar. Det innebär att tyskar inte nödvändigtvis är tvungna att ta en lång semester på sommaren för att ta hand om barnen.

Tyskar har mer semester än svenskar

Men att kollegerna i Hamburg, München och Berlin jobbar mer under juli och augusti betyder inte att de har mindre semester. Tvärtom, en undersökning av den europeiska stiftelsen Eurofound från 2011 visar att tyskarna har i snitt 30 semesterdagar, trots att enbart 20 dagar semester är lagstiftade. I Sverige har anställda i genomsnitt 25 semesterdagar vilket motsvarar det lagliga minimikravet.

I Tyskland borde man se till att ta ut sina semesterdagar under det löpande året. Man får nämligen bara spara semesterdagar till sista mars året efter. I Sverige däremot kan man hantera ledigheten mer flexibel: Enligt semesterlagen behöver medarbetare bara ta ut 20 av 25 semesterdagar, de övriga fem dagarna kan sparas i upp till fem år.

Semesterersättning frivillig i Tyskland

Ytterligare en skillnad: I Tyskland är arbetsgivaren inte skyldig att betala semestertillägg. I Sverige ska alla anställda enligt sammalöneregeln få minst 0,43 procent av månadslönen per semesterdag. I många kollektivavtal har man till och med kommit överens om 0,8 procent. I Tyskland regleras semestertilläget i kollektiv-, anställnings- eller företagsavtal, men det finns ingen lagstadgad reglering. Semestertillägget har därför avskaffats helt för många anställda inom den offentliga sektorn och i vissa branscher för att spara pengar.

Kontakt

Kerstin Kamp-Wigforss, LL.M.

Chefsjurist

Telefon

+46-8-665 18 56