Tysk-svenska samarbeten inom lättvikt – en perfekt match

2022-05-24

Lättvikt har en enorm potential att reducera energiförbrukning och resurser. På uppdrag av tyska näringsdepartementet bjöd Tysk-Svenska Handelskammaren därför i maj in tyska företag och forskningsinstitut till Stockholm och Göteborg för att skapa samarbeten med svenska företag verksamma inom området. 

Lättvikt är en konstruktionsmetod som gör det möjligt att spara maximal vikt genom optimal användning av material. Tekniken gör det möjligt att producera på ett resurssnålt sätt, att enklare transportera och bearbeta komponenterna och att spara energi under såväl produktion som drift, då en lättare maskin kräver mindre energi.

"Sett till hela värdekedjan bidrar lättviktstekniken till besparingar gällande resurser, vikt, tid, energi och logistikkostnader."

Sett till hela värdekedjan bidrar lättviktsområdet till besparingar gällande resurser, vikt, tid, energi och logistikkostnader. Med tanke på de nationella och internationella klimatmålen och den därav följande brådskande tekniska förändringen anses lättvikt ha en enorm ekonomisk potential. Framgången ligger också i dess mångsidiga användningsområden. Inte minst bilindustrin, flyg-, rymd- och sjöfartsnäringen samt maskintekniken fokuserar intensivt på lättvikt.

Även den tyska regeringen har förstått betydelsen av lättvikt inom både näringsliv och forskning. Inom ramen för tyska näringsdepartementets marknadsetableringsprogram (MEP) främjas kunskapsutbytet och samarbete mellan tyska och svenska företag samt forskningsinstitutioner. 

"Innovationer, hållbarhet och ständig teknikutveckling är centrala för båda länderna vilket gör dem till perfekta partner, särskilt när det gäller framtidsfrågan lättvikt."

Innovationer, hållbarhet och ständig teknikutveckling är centrala för båda länderna vilket gör dem till perfekta partner, särskilt när det gäller framtidsfrågan lättvikt. På så sätt tjänade den tyska delegationens besök i Stockholm och Göteborg inte bara erfarenhetsutbytet utan syftade också till att skapa konkreta samarbeten med svenska företag.

Det gemensamma målet med resan var att lära sig mer om aktuell forskning, affärs- och teknikutveckling och att knyta affärskontakter. Dessutom presenterades möjligheter att genomföra och marknadsföra nya idéer på området.

– Vårt uppdrag är att få den svenska industrin att blomstra. Den här typen av utbyten är ovärderliga: Idéer skapas och vi har möjlighet att diskutera möjligheter och utmaningar med tyska företag i utvecklingens framkant. Tyskland är industriellt sett mycket starkt och med tanke på EU:s gröna giv måste vi se till att samarbeta och hjälpa varandra, sa Christian Olsson, vice verksamhetsledare på svenska nationella innovationsprogrammet LIGHTer.

Vistelsen i Sverige inleddes på Tysk-Svenska Handelskammaren med ett välkomnade från Tysklands ambassadör Christiane Beinhoff. Därefter väntade dragningar från representanter för KTH Royal Institute of Technology, Swerim och Werner Loscheider från BMWK där delegationen fick inblick i strukturer, trender och aktörer inom lättvikt.

Svenska företag som CAKE Ride, Polestar och Stena Teknik samt de 12 deltagande tyska bolagen kunde presentera sina produkter och tjänster inom resans program.

– Delegationen har fått ett mycket positivt mottagande i Sverige, vilket gläder mig enormt. Om ett av de många samtalen skulle leda till ett samarbete med ett svenskt företag framöver kommer resan att ha lönat sig tre gånger om för mig, sa Dr Axel Meyer, vd på tyska RIFTEC.

Förutom företag presenterade även forskningsinstitut från båda länderna sina senaste rön och projekt, bland dem fanns flertalet Fraunhoferinstitut, KTH Royal Institute of Technology i Stockholm och RISE i Göteborg.

– Forskningen om lättvikt genomgår för närvarande en mycket spännande fas och möjligheten för tyska bolag att lära känna svenska toppföretag och ledande forskningsinstitut direkt på plats kan inte underskattas. Vi fick veta i förväg att det krävs uthållighet i Sverige. Och detta verkar vara sant. Jag är dock säker på att alla deltagare kommer att få med sig mycket positivt från denna utmärkt organiserade resa och att det säkert kommer att uppstå ett gott samarbete, sa Dr. Saskia Biehl från Fraunhofer-Gesellschaft.

Projektledare Katrin Kraus-Wikholm från handelskammaren sammanfattade resan:

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna tysk spetskompetens inom lättvikt till Sverige och samtidigt presentera den utmärkta svenska kunskapen på området! Som en del av marknadsetableringsprogrammet från det tyska näringsdepartementet organiserade vi denna företagsdelegation och identifierade en enorm samarbetspotential mellan Tyskland och Sverige. Besöket visade att det finns många beröringspunkter och mycket goda utsikter för tysk-svenska partnerskap inom näringsliv och forskning!

Resan organiserades i nära samarbete med Leichtbau BW GmbHe-mobil BW GmbHLIGHTer och Business Region Göteborg.

Har du frågor om lättvikt? Vill du ha mer information eller komma i kontakt med de deltagande företagen? Kontakta oss gärna.

Kontakt

Katrin Kraus-Wikholm

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 75

Kontakt

Philip Fyrsten-Hagne

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 13