Foto: C.F. Møller Architecture/TrähusETT

TrähusETT i Knivsta: Framtidens energifrågor besvarade i ett hus

2015-12-03

Knivsta kommun är i förändring. Kommunen expanderar i rekordfart och därmed ökar efterfrågan på bostäder. I centrum för nybyggnationen står TrähusETT, ett energimässigt självförsörjande hus som ska bli ett showroom för innovativ bygg- och energiteknik från bland annat Tyskland och nav för den nya hållbara stadsdelen Nydal.

Sju tågminuter från Arlanda, mellan Uppsala och Stockholm, ligger Knivsta. Precis intill centralstationen håller området Nydal på att växa fram, som kommer att bli ett unikt centrum med innovativa lösningar och hög ambition på energieffektivitet och förnybar energi. Hållbarhet och nytänkande står högt på agendan och tyngd har lagts på harmoni mellan stad och natur.

– Genom att ligga i framkant regionalt och i Sverige inom energifrågor och genom vårt nära läge till Arlanda hoppas vi kunna skapa en lokal marknad där energi- och byggteknik i framkant används, säger Martin Wetterstedt, projektledare och energiansvarig på Knivsta kommun.

Sätter Knivsta på kartan

I slutet av augusti 2015 fick förvaltningen i kommunen i uppdrag av politikerna att uppföra en byggnad som ska visa upp ambitionerna inom energi- och byggområdet och sätta Knivsta på den internationella kartan. Resultatet blev TrähusETT. Huset, som just nu befinner sig i utvecklings- och dialogfasen, är unikt och har innovativa målsättningar. Fokus ligger på hållbarhet och nytänkande energilösningar och det ska vara en förebild för liknande projekt framöver.

TrähusETT har höga förväntningar på sig: Det ska visa upp det bästa inom bygg- och energiteknik ur ett hållbarhetsperspektiv. Det ska vara demonterbart för enkel förflyttning, visuellt spektakulärt och inbjudande. Dessutom ska det energimässigt kunna fungera självständigt, utan anslutning till centraliserade el- och värmesystem och ligga i toppklass över hela livscykeln. Elförsörjningen ska ske genom en kombination av solceller, solfångare och mikrokraftvärme.

Byggnaden ska klara sig med enkel elanslutning, kallvatten in och renat gråvatten ut. Planen är att det uppförs som ett så kallat passivhus som drar väldigt lite ström. Det ska även i största möjliga mån byggas utav förnybara material såsom organisk isolering och trä. I huset ska det finnas kontor för tillfällig uthyrning, distansarbete och för kommunens tjänstemän. Även ett kafé och en mötesplats för medborgardialog och liknande planerar man för.

Samarbete med många tunga partner

Hela projektet började med kommunens deltagande i programmet Uthållig kommun etapp 3, samordnat av Energimyndigheten. Tidigare under 2015 kontaktade stiftelsen Färgfabriken Knivsta kommun med en idé om ett demonterbart trähus. Nu samtalar man med ett flertal aktörer såsom Färgfabriken, KTH, Fraunhofer-institutet och Sustainable Innovation AB.

Tysk-Svenska Handelskammaren kom in som aktör under 2014-2015 när idén utvecklades att locka företag inom energi- och byggbranschen att skapa ett energicenter i Knivsta. Under våren bjöd man, tillsammans med kommunen och IG Passivhus, in till en diskussion om en möjlig etablering i Knivsta. En stor del av deltagarna då kom just från tyska företag.

– Tyskland har kommit långt i arbetet med energieffektiva byggnader och det finns mycket kunskap att hämta därifrån. TrähusETT kan bli en plattform för tysk-svenskt utbyte av spetskompetens och idéer. Det finns stor utvecklingspotential och vi är glada att få vara delaktiga i projektet, säger Ninni Löwgren Tischer, avdelningschef Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren. 

Så blir du en del av projektet

För företag som vill vara med i projektet TrähusETT finns det för tillfället två sätt att göra detta, antingen som leverantör eller som hyresgäst. Upphandlingen av leverantörer kommer att påbörjas i februari. Just nu hålls workshops och direkta samtal med branschen om vad som är möjligt att uppnå och vad som är prioriterat.

Förutom att leverera material och lösningar till själva bygget kommer det även att finnas möjlighet att synas i byggnaden, på utsidan eller på vissa utvalda vägg- och golvytor. För mer information se TrähusETTs hemsida eller kontakta Ninni Löwgren Tischer på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Kontaktperson

Ninni Löwgren Tischer

Market Entry & Business Development, Mässor | Affärsområdeschef (föräldraledig)

Telefon

+46-8-665 18 12