En collage med två bilder: Kläder och fisk

Svenska kläder och fiskeriprodukter har ökat under 2016.

Stark tillväxt för tysk-svenska handeln under 2016 – Tyskland åter i topp

2017-03-08

Den tysk-svenska handeln ökade kraftigt under 2016: den svenska importen från Tyskland var 9 procent högre än året innan och den svenska exporten till Tyskland visade en tillväxt på 5 procent. Detta visar de nyligen publicerade siffrorna från Statistiska centralbyrån.

De svenska exportvaror till Tyskland som ökade mest var framförallt fisk och fiskeriprodukter (+30,3 procent), livsmedel (+15,9 procent), kläder (+35,1 procent), stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (+69,6 procent) samt motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (+20,2 procent). Dessutom visade metallvaror (utom maskiner och apparater) en tillväxt på 27,6 procent efter en nedgång under 2015.

Exporten av farmaceutiska basprodukter och läkemedel ökade bara lite (+0,6 procent) efter en kraftig tillväxt under 2015. Kategorierna papper och pappersvaror (+0,3 procent), elapparatur (+2,5 procent) och kemikalier samt kemiska produkter(+2,6 procent) uppvisade en något mindre tillväxt under 2016.

På negativlistan finns bland annat den omsättningsmässigt betydande kategorin metaller (-3 procent) som ökade kraftigt året innan. Exporten av svenska metallmalmer (-7,2 procent), trä och varor av trä (-3,7 procent), gummi- och plastvaror (-0,5 procent) samt möbler (-2,7 procent) minskade också under 2016.

Tyska kläder populära i Sverige

Efterfrågan på tyska produkter ökade under 2016 framförallt i kategorierna kläder (+94,2 procent), läder och lädervaror (+79,3 procent), stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (+56,3 procent) och datorer, elektronikvaror och optik (+22,4 procent). Den omsättningsmässigt viktigaste kategorin motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar uppvisade dessutom en tillväxt på 14,8 procent. Importen av kemikalier och kemiska produkter (+1,7 procent), metaller (+5,2 procent) och elapparater (+1,4 procent) ökade bara lite.

Importen av farmaceutiska basprodukter och läkemedel som uppvisade en kraftig tillväxt under 2015 ökade också under fjolåret med 9,2 procent. Kategorin ”andra transportmedel” som rasade ihop under 2015 uppvisade 2016 en tillväxt på 62,8.

Minskade gjorde däremot införseln av tyska möbler (-7,9 procent) som ökade året innan. Dessutom gick också importen av livsmedel ned (-0,8 procent), tillsammans med papper och pappersvaror (-2,2 procent) samt andra tillverkade varor (-4 procent).

Handelspartner nummer ett

Med en handelsvolym på 126 miljarder kronor har Tyskland därmed avlöst Norge som Sveriges viktigaste exportland. Vad gäller importen ligger Tyskland sedan länge på plats ett med stort avstånd till nummer två. Totalvärdet uppgår till 227 miljarder kronor förra året.

Därmed är Tyskland fortfarande Sveriges viktigaste handelspartner. Sett från det tyska perspektivet ligger Sverige 2016 precis som förra året på trettonde plats vad gäller exporten. Vad gäller importen hamnar Sverige på sextonde plats som är en förbättring jämfört med 2015.