miljö recycling nyhetsbrev soptunnor vinter snö

Foto: Bluebudgie/Pixabay

Nyhetsbrev Internationell Recycling #6 2019

2019-12-16

I årets sista utgåva av vårt nyhetsbrev kommer ni bland annat att kunna läsa om vem som producerar mest förpackningsavfall per capita i Europa, om Storbritanniens och EU:s planer att förbjuda plastartiklar, och om återvinning som tema i reklamfilm.

Över jul är vårt kontor i Malmö stängt mellan 21 december och 1 januari. Vi vill passa på att tacka alla nyhetsbrevsläsare för det gångna året och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år 2020.

Nya riktlinjer för WEEE-återvinningsgraden i Europa

Den Europeiska kommissionen arbetar på en ny metodik för beräkning och rapportering av återvinningsgraden för avfall från elektrisk och elektronisk utrusning (WEEE). Ett utkast diskuteras för närvarande bland medlemsstaterna och kommer officiellt att antas i slutet av året. Huvudmålet med översynen är att göra återvinningsgraden mer realistisk och jämförbar mellan länderna. Sammantaget kan de nya bestämmelserna, som är mer specifika och standardiserade, också betraktas som strängare och mer jämförbara mellan länderna. Förutom denna ändring ska även ett format fastställas som medlemmarna ska använda vid rapportering av WEEE-data till EU-kommissionen.

Källa: Landbell

Tyskland toppar förpackningsavfall per capita i Europa

Enligt den tyska miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe (DUH) är siffrorna för förpackningsavfall i Tyskland rekordhöga, vilket tyder på en misslyckad avfallspolitik. Siffrorna som nyligen presenterades innebär en ökning med en halv miljon ton förpackningsavfall år 2017 jämfört med 2016. Detta innebär 226 kg per capita per år vilket gör Tyskland till den obestridda ledaren inom förpackningsavfall i Europa. Uppgången beror på att mängden förpackningar av engångsprodukter ökar, att e-handeln växer samt minskade förpackningsstorlekar.

Mot denna bakgrund rekommenderar DUH en konsekvent politik och menar att det är nödvändigt vidta åtgärder, som till exempel att fastställa ett lagligt mål för att förebygga avfall, att genomföra den lagstadgade återanvändbara kvoten för dryckesförpackningar och att höja kostnaderna för att avsätta förpackningar på marknaden drastiskt.

Källa: Umweltruf

FTI Sverige inför differentierad avgiftsstruktur för pappersförpackningar från 2020

Från och med januari 2020 ska pappersförpackningar redovisas enligt två kategorier för att maximera potentialen för materialåtervinning. För mer information finns en fullständig manual för nedladdning här. Med hjälp av bilder visas bättre och sämre material utifrån ett återvinningsperspektiv.

I korthet gäller att den lägre prisnivån omfattar alla pappersförpackningar, inklusive wellpapp som endast består av papper, medan den högre nivån gäller förpackningar där det ingår annat material såsom plast-, vax- eller aluminiumbarriärer. Mer information hittar du på FTIs hemsida.

Källa: FTI

Ny kundsida på FTI i Sverige

Den 30 oktober lanserade FTI sin nya kundsida. FTI informerar sina kunder om deras inloggningsuppgifter. Har du som kund ännu inte fått någon information så kan du räkna med att det kommer inom kort. I det stora hela kommer kunden känna igen sig på den nya kundsidan. Funktionerna är i stort sett desamma och kategorierna indelade precis som tidigare.

Källa: FTI

Storbritannien investerar kraftigt för att förhindra olaglig avfallshantering

1 miljon pund, cirka 12,5 miljoner kronor, av statlig finansiering satsas på att komma till rätta med olaglig avfallshantering i Storbritannien och förhindra att olagligt avfall skickas vidare utomlands.

Den brittiska ekonomin förlorar cirka 600 miljoner pund, 7,5 miljarder kronor, varje år på olaglig avfallsaktivitet. De nuvarande systemen för att spåra hushållsavfall och kommersiellt avfall är till stor del analoga och därmed föråldrade. 

En oberoende granskning av organiserad avfallsbrottslighet inrättades av inrikesministeriet förra året. Här fann man stora brister på digital journalföring. Detta utnyttjas av organiserade ligor som felaktigt märker avfall för att undvika deponiskatt eller exporterar avfall olagligt.

Källa: GOV.UK

Högt satta återvinningsmål i Frankrike

Frankrike har satt upp ett ambitiöst mål att återvinna alla plastförpackningar år 2025. För att detta ska åstadkommas införs bland annat beskattning på förpackningar som inte är tillverkade av återvunnet material med upp till 10 procent från och med 2019. Det har också lagts fram ett förslag på att införa ett pantsystem för plastflaskor i Frankrike. Förslaget diskuteras i den franska senaten senare i höst. Läs Packaging Gateways artikel för mer information.

Källa: Packaging-gateway.com

Skärpta rapporteringsdirektiv i Finland från 2020

Från och med rapporteringen för 2020 kommer Rinki i Finland att ändra reglerna för att anpassas till EU:s uppdaterade avfallsdirektiv. De nya direktiven skärper målen för återvinning av förpackningsmaterial och preciserar beräkningen av den mängd som återvunnits.

De nya reglerna innebär att förpackningar som består av flera olika material som exempelvis kompositförpackningar ska rapporteras separat för varje material. Avvikelser från kravet kan göras om ett enskilt material utgör högst 5 procent av förpackningsenhetens totala massa.

För en smidigare övergång bör företagen redan nu förbereda sig på det nya rapporteringskravet, till exempel genom att utreda strukturen hos de produktförpackningar som användes och importeras, vilka olika material som förpackningen består av och hur stor andel varje material utgör av förpackningens totala vikt.

Källa: Rinki

Stora aktörer tematiserar återvinning i film

Två stora och kända svenska företag har nyligen tematiserar återvinning i sina reklamfilmer. Ett av företagen är IKEA, som frontar sin kampanj med att sortering och återvinning är lite jobbigt ”men värt det”. Se IKEAs film här. Det andra bolaget är Absolut Vodka, som har som vision att bli 100 procent cirkulär. Se filmen om bolagets limited edition flaska här.

Källa: FTI

Storbritannien och EU förbereder sig på förbud av engångsartiklar av plast

Flaskor av plast, omslag på smörgåsar, sugrör – alla dessa artiklar kan komma att förbjudas av Storbritanniens och EU-ländernas regeringar inom en snar framtid. En del politiker i Storbritannien jobbar redan nu med ett lagförslag som innebär ett förbud mot sugrör och vispar av plast.

Förbudet tillkännagavs först av den dåvarande premiärministern Theresa May i april 2018 och kommer nu alltså att träda i kraft den 6 april 2020 efter att ett utkast publicerats av ministeriet i Storbritannien. Om förslaget går igenom innebär det dryga böter för de företag som inte följer de nya reglerna.

För att säkerställa att sugrör förblir tillgängliga för medicinska syften och tillgänglighetsändamål föreslås det att sugrör som är fästa vid dryckesbehållare, såsom saftkartonger, förblir lagliga.

EU:s parlament jobbar i sin tur med en egen lagstiftning för att begränsa förbudet av engångsartiklar. Hittills har EU flaggat för att de kommer ha hårdare krav än vad som föreslagits av regeringen i Storbritannien. Detta lagförslag kommer i så fall träda i kraft den 3 juli 2021.

Källa: letsrecycle.com

Granskning an WEEE-föreskrifter i Storbritannien

Det brittiska miljö-, livsmedels- och landsbygdsdepartementet (DEFRA) har meddelat att granskningen av de befintliga bestämmelserna om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) kommer att publiceras under de kommande veckorna. Granskningen kommer att bedöma om förordningarna har uppnått vad de avsåg när de infördes 2013 och kommer även att innehålla förbättringsförslag.

Källa: Landbell

Lagförslag i Skottland om avgift på engångsmuggar

Regeringen i Skottland planerar att höja avgiften på engångsmuggar. Förslaget kommer att inkluderas i den kommande lagen om cirkulär ekonomi. Om detta förslag går igenom kan den tillämpas även för andra liknande produkter. För närvarande omfattar engångsmuggar en avfallsmängd på 4 000 ton i Skottland.

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här!

Här hittar du alla utgåvor samlade på ett ställe.

Ytterligare information kring återvinning får du på telefon 040-304940, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor.

Kontakt

Eva Trulsson

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 45