Bild på batterier

Foto: marcoverch/Visualhunt

Nyhetsbrev Internationell Recycling #5 2017

2017-12-15

I årets sista utgåva av nyhetsbrevet kommer ni bland annat att kunna läsa om miljövänliga kompositslipers för järnvägen, pant på batterier i Norge, hårda följder vid försäljning av plastpåsar i Kenya samt flera andra intressanta artiklar.

Över jul är vårt kontor i Malmö stängt mellan 21 december och 1 januari. Vi vill passa på att tacka alla nyhetsbrevsläsare för det gånga året och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Förbundsländerna i Tyskland varnar företag

De tyska förbundsländerna är oroliga på grund av fusk under den senaste tiden vid deklarationerna hos de duala systemen. Flera förbundsländer har nu gått ut och skrivit till kunder till de duala systemen och varnat dem för att licensieringen av förpackningar inte sker på ett seriöst sätt. I brevet till de kunderna, vilka specifikt är sådana som avsätter större mängder och måste avlämna en så kallad ”Vollständigkeitserklärung”, skriver förbundsländerna att ”vissa duala system uppenbarligen inte korrekt redovisar vidare alla mängder av konsumentförpackningar som de måste göra” och uppmanar företagen till uppmärksamhet och att de ser efter att en korrekt licensiering av förpackningarna sker.

Källa: EUWID Recycling und Entsorgung

TMR gör miljövänliga kompositslipers

Det svenska återvinningsföretaget TMR har tillsammans med Plaståtervinning i Wermland utvecklat en speciell kompositsliper för järnvägen, där hushållens plastförpackningar används som råvara. Dessa sliprar är i grunden själva balkarna som spåret vilar på och efter att under två år ha testats av Trafikverket och Inlandsbanan har positiva resultat kunnat visas. Kompositsliprarna har klarat det bistra klimatet i norra Sverige och motstått omfattande och tung trafik utan att visa minsta tecken på påverkan.

Källa: TMR

Österrikiska miljöpartiet vill ha heltäckande pantsystem

Det österrikiska miljöpartiet har nyligen föreslagit att man borde stifta hårdare lagar mot nedskräpning. De vill även införa ett heltäckande pantsystem i landet, där det inte dagsläget inte är pant på PET-flaskor eller aluminiumburkar. Målet är dels att reducera mängden skräp i naturen, men också att få folk att köpa mer återanvändbara flaskor, d.v.s. flaskor som returneras för diskning och återfyllning.

Källa: Europaticker

Ändringar i avgifterna hos Grønt Punkt Norge

Det norska återvinningssystemet Grønt Punkt Norge går nu ut och meddelar om ändringar av återvinningsavgifterna i två kategorier. De kategorier som berörs är kategorin ”Emballasjekartong”, där priset sänks från 0,33 till 0,29 NOK samt kategorin ”Drikkekartong”, som också får en prissänkning från 0,032 till 0,03 NOK. Ändringarna träder i kraft från och med den 1/3 2018.

Pant på batterier i Norge

I olika butiker i Oslo har man nu installerat världens första pantmaskiner för batterier, där Coop Norge och Energizer står bakom lanseringen. För att panta batterierna får kunden en ersättning på en krona per batteri som kommer i form av en rabattkupong som sedan kan användas för köp av nya batterier.
Genom en undersökning som har gjorts så menar hälften av de intervjuade att ett pantsystem skulle få dem att lämna fler batterier till återvinning.

Källa: Avfall och Miljö

Ändringar i Finlands WEEE-lagstiftning

Likt de ändringar som nu kommer ske i Tyskland, så meddelar den finska EE-producentorganisationen SERTY att WEEE-klassificeringen kommer att omorganiseras från 10 till 6 olika kategorier. Klassificeringen kommer ske utefter indelning i dessa nya kategorier, även bland annat baserat på storlek. Dessa ändringar träder i kraft den 15 augusti 2018, men SERTY försöker i dagsläget förhandla med myndigheterna om ett senare implementeringsdatum, företrädesvis början på 2019.

Nya villkor gällande förpackningar i Finland

Det finska återvinningssystemet Rinki meddelar att de ersätter sin årsavgift med en s.k. kundavgift. Tidigare så har företag betalat en fast årsavgift som fastställts baserat på företagets omsättning. Kundavgiften däremot, kommer att ha en minimi- och maximibelopp, och baseras på hur många ton förpackningar företaget släppt ut på marknaden det föregående året. Rinki menar på att detta är en enklare lösning för kunderna, då de inte längre behöver rapportera sin omsättning.

Avfallsavgifter erövrar schweiziska kantoner

Efter en folkomröstning i våras har den schweiziska kantonen Tessin efter en folkomröstning beslutat att införa en avfallsavgift eller s.k. ”Sackgebühr”. Detta skedde efter en utdragen debatt, där delar av befolkningen och vissa kommuner häftigt motsatte sig ett sådant införande. Historiskt sett så är Tessin inte heller den första kantonen där införandet av en avfallsavgift har visat sig vara svårt och sedan St. Gallen började 1975, har det varit en långsam process att få med de andra kantonerna i landet. I dagsläget återstår ännu tre stycken kantoner i Schweiz som ännu inte har infört en avfallsavgift.  

Källa: Europaticker

Hårda tag mot plast i Kenya

Den som säljer plastpåsar i Kenya riskerar minst sagt att råka ut för hårda påföljder. Säljare av plastpåsar kan råka ut för så mycket som fyra års fängelse eller motsvarande 325 000 kronor i böter, vilket innebär att landet har världens hårdaste lagstiftning mot plastpåsar. Reglerna sträcker sig så långt att vem som helst som bär en plastpåse kan stoppas, även om det först och främst är producenter och försäljare man vill komma åt med dessa hårda regleringar.

Källa: Avfall och Miljö

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Alla utgåvor samlade på ett ställe

Ytterligare recyclinginformation får du på telefon 040-304940, fax 040-304943, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor. Om du inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras ber vi om ett kort meddelande.

Kontaktperson

Carl Johan Björkwall

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 46