duales system, recycling, återvinning, förpackningar, kampanj, kampagne

Foto: Gemeinsame Stelle dualer Systeme Deutschlands GmbH

Nyhetsbrev Internationell Recycling #4 2019

2019-09-25

I denna utgåva av vårt nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om Tysklands fortsatta framgång med införandet av Zentrale Stelle samt ett intressant pilotprojekt inom avfallshantering. Dessutom införs ytterligare restriktioner mot användandet av plast i Europa.

Status på Tysklands nya förpackningslagstiftning

Grundstenarna i den nya förpackningslagen genomförs nu utan större förseningar. Den nya registermyndigheten (Zentrale Stelle Verpackungsregister) har haft en stor inverkan vid registreringen och antalet registrerade producenter har tredubblats sedan starten och uppgår nu till 170 000.

Framgångsrik pilotkampanj sprids nationellt i Tyskland

Duales System i Tyskland har genomfört en pilotkampanj i Euskirchen, ”Recycle deine Meinung: Mülltrennung wirkt”, med utförlig information för att minska andelen restavfall. Genom en intensiv informationskampanj via flera olika kanaler såsom radio och online, affischer, annonser och flygblad har man nått en så stor framgång att kampanjen nu ska rullas ut nationellt över hela Tyskland under 2020. Målet med kampanjen är att göra människor medvetna om att de kan ge ett stort bidrag till att förbättra återvinningen genom att göra små anpassningar i sitt beteende. Rätt insamling och sortering av förpackningsavfall är ett aktivt bidrag till att spara resurser, minska koldioxid och därmed skydda miljön.

Källa: Duale Systeme

Svensk Glasåtervinning: nya regler vid rapportering från 2020

Svensk Glasåtervinning kommer att införa nya regler vid inrapportering av glasförpackningar från januari 2020. Man kommer att frångå systemet där glasförpackningar rapporteras i styck till att deklarera vikten i kilo. Den nya avgiften kommer att bli 0,65 kr/kg.

Källa: Svensk Glasåtervinning

Elscootrar omfattas av ellagen i Tyskland

Elektriska scootrar utan sadel finns nu även på vägarna i Tyskland och beroende på fordonets hastighet faller de under den nyligen införda elfordonsförordningen (eKFV). Oavsett hur fort dessa scootrar kan framföras faller de dock även under lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG) och tillverkarna måste därför registrera dem i WEEE-registret innan försäljning sker.

Källa: weeefull-service

Ecoembes i Spanien höjer avgiften för Gröna Punkten

Ecoembes har godkänt en höjning på i genomsnitt 25 procent på förpackningsåtervinningsavgifterna. Priserna har legat på en stabil nivå i mer än 10 år men måste nu justeras på grund av ökade återvinningskostnader och effekten av inflation.

Källa: Ecoembes

Förbud mot plastpåsar i Österrike från 2020

Från januari 2020 får inte fler plastpåsar placeras ut på den österrikiska marknaden. Detta beslutades enhälligt i Nationalrådet tidigare denna månaden. Det kommer att finnas en övergångsperiod fram till slutet av 2020 för de plastpåsar som redan finns på marknaden. Undantag från förbudet gäller endast för stabila återanvändbara påsar med sydda anslutningar och handtag, samt för tunna påsar som huvudsakligen är tillverkade av förnybara material.

Källa: ARA News

Finland inför ny förpackningsskatt

Den nytillsatta finska regeringen planerar att införa en skatt på förpackningar som är gjorda av icke-förnybara material. Dessa justeringar ska gälla redan från 2021.

Ny förpackningsförordning i Slovenien

Det ligger ett förslag ute till en ny förpackningsförordning i Slovenien. Det är framförallt tre viktiga förändringar som skulle införas. För det första kommer det inte längre att göras någon åtskillnad mellan producentåtaganden för hushållsförpackningar och icke-hushållsförpackningar. Vidare finns ett förslag om avskaffande av tröskeln för små producenter. Istället för den nuvarande tröskeln, 15 ton som släpps ut på marknaden per år, ska producenter med en omsättning under 40 miljoner euro beräkna sina försäljningsmängder på marknaden. Slutligen vill man införa att utländska producenter utan juridisk person i Slovenien ska ha producentskyldigheter när de säljer paketerade varor till privat- och företagskunder på distans. Detta skulle även gälla tjänster till företagskunder. I dessa fall måste de utse en auktoriserad representant för att följa den nya förordningen.

Förbud mot plastpåsar i Danmark

Även om Danmark redan ligger under EU:s direktiv beträffande lätta plastpåsar vill de gå ett steg längre och införa ett förbud mot fri distribution av plastpåsar med mindre än 30µm i tjocklek från 1 januari 2020. Det kommer dock att finnas en övergångsperiod på 6 månader för producenter, importörer och säljare.

Förändringar i Lettlands förpackningslagstiftning

Från och med 1 juli 2019 ska engångsartiklar gjorda av plast- och plastkompositer rapporteras och en skatt på 1,22 EUR/kilo betalas av dem som säljer dessa produkter i butik eller använder dem i catering. När produkter levereras från en producent till en återförsäljare måste den senare ta över deklarationen och skattebetalningarna.

Källa: Latvijas Zalais Punkts

System för plast- och glasinlämning i Polen

Den polska regeringen vill införa ett inlämningssystem för plast och glas. Detta innebär ett utökat producentansvar och är ett steg på vägen för att uppnå insamlingsmålen för plastflaskor som beslutades i engångsplastdirektivet. Det står utom tvivel att det kommer att införas ett inlämningssystem men det har ännu inte beslutats om vilket system som lämpar sig bäst för den polska marknaden.

Danmark inför pant på juice- och saftflaskor från 2020

Från och med 1 januari 2020 kommer du att ha möjlighet att få pant på dina juice- och saftflaskor i affärer runt om i Danmark. Detta är en utvidgning av den traditionella panten på öl- och läskförpackningar. Detta meddelades av miljö- och livsmedelsministern på en presskonferens i Köpenhamn. Utvidgningen av pantsystemet omfattar cirka en miljon flaskor per vecka och 6000 ton plast.

Källa: Dansk Retursystem

Försäljningen av plastpåsar i UK sjunker med 90 procent

Denna dramatiska minskning av försäljning beror till största delen på införandet av en avgift på 5 pence per påse som infördes 2015. Genomsnittspersonen i England köper nu endast 10 plastpåsar per år jämfört med 140 påsar under 2014 innan avgiften infördes.

Källa: Valpak news

El-kretsen håller Green Electronics Summit 2-3 oktober 2019

El-kretsen arrangerar i höst sin andra upplaga av Green Electronic Summit. Konferensen kan ses som samlingsplats för spännande diskussioner där aktuella teman kommer att diskuteras. En av frågeställningarna som kommer att beröras är vilken del i leden tillverkning, forskning, producentansvar eller återvinning som bidrar mest till miljönyttan och huruvida något av dessa leden bär större ansvar. Klicka här för mer information och anmälan.

Källa: El-kretsen

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Alla utgåvor samlade på ett ställe

Ytterligare recyclinginformation får du på telefon 040-304940, fax 040-304943, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor. Om du inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras ber vi om ett kort meddelande.

Kontakt

Eva Trulsson

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 45