Fyra soptunnor i olika färger står uppradade framför en grå vägg

Nyhetsbrev Internationell Recycling #4 2018

2018-12-10

I detta sista nyhetsbrev för 2018 kan ni läsa om prisjusteringar av återvinningsavgifter i Österrike och Frankrike, Litauen som inför avgifter för plastpåsar samt lite annat smått och gott inom återvinningsbranschen.

Information från Svensk Glasåtervinning AB

Svensk Glasåtervinning låter meddela att återvinningsavgifterna för 2019 kommer att hållas på oförändrad nivå. Varje dag tar Svensk Glasåtervinning emot 700 ton glasförpackningar som efter insamling från de cirka 5000 återvinningsstationerna runt om i landet blir till ny råvara. Över 90 procent av allt insamlat glas återvinns. Under 2017 deklarerades totalt 834 miljoner glasförpackningar av de 778 företag som var aktivt registrerade hos Svensk Glasåtervinning. Genom att ta ut en förpackningsavgift på varje såld glasförpackning finanseras kostnaden för insamling och transport av glas, vilket deklareras i en ny, uppdaterad deklarationsportal av kunderna själva. Den nya deklarationsportalen lanserades den 1 september och gör det lättare för kunderna att själva deklarera sina glasförpackningar samt att kunna göra ändringar i sina personliga uppgifter.

Källa: Svensk Glasåtervinning AB

Altstoff Recycling Austria justerar sina avgifter

Det österrikiska återvinningssystemet Altstoff Recycling Austria kommer från och med 1 januari 2019 att justera sina licensavgifter för vissa material i kategorierna för hushållsförpackningar och transportförpackningar. Justeringarna sker för att möta de nuvarande svängningarna på återvinningsmarknaden som uppstår bland annat på grund av importbegränsningar av material från Asien. Priset för papper, glas och kompositmaterial i kategorin för hushållsförpackningar kommer höjas något medan priset för metall, aluminium och biologiska material kommer sänkas. I kategorin för transportförpackningar sker enbart en ändring gällande priset för aluminium och metall, som sänks något. För närmare information, kontakta oss gärna.

Sänkta priser för metallemballage i Norge

I Norge har styrelsen i Norsk Metallgjenvinning AS beslutat att sänka återvinningsavgifterna för metallemballage med 5 procent från och med den 1 februari 2019. Detta innebär t.ex. att en metallburk på 500 ml som tidigare kostat 0,144 nkr/st att återvinna nu kommer att kosta 0,137 nkr/st. Sänkningen gäller även metallemballage för farligt avfall samt avfallbelagda dryckesemballage. Kontakta oss gärna för mer information.

Källa: Grønt Punkt Norge

Avfallsstatistik i EU

Européer producerar i genomsnitt 480 kg avfall per person och år. I täten ligger Danmark med 777 kg/person medan Rumänien ligger lägst med 261 kg/person. I Sverige ligger vi på 443 kg/år. Uppgifterna bygger på insamlad mängd avfall som sker via kommunerna från privata hushåll men även från detaljhandel, kontor och offentliga inrättningar. Insamlingen av avfall varierar väldigt från medlemsstat till medlemsstat i EU och kan därför vara en förklaring till de stora avvikelserna mellan länderna.

Källa: euronews.com

Återvinningsstatistik i Tyskland

I Tyskland återvinns cirka 80 procent av allt papper och glas. Av all plast som hamnar i de gula avfallstunnorna återvinns dock endast cirka 12 procent. Framförallt är det plastkompositer som är svåra att återvinna och dessa bränns därför istället. Den faktiska återvinningskvoten hamnar i stället på endast cirka 31-41 procent – långt ifrån de återvinningskvoter som EU satt som krav.

Källa: Süddeutsche Zeitung

Nya priser för CITEO återvinningssystem i Frankrike

Lägsta avgiften för att vara ansluten till CITEO under 2019 förblir oförändrad med 80 €. Dock höjs avgifterna för respektive produktgrupp med cirka 7 procent, vilket är en lika stor höjning som för 2018. Prispåslaget för antal förpackningsenheter höjs också något. Övriga avgifter är oförändrade och förblir samma som för 2018. Nytt för 2019 är en bonus på 20 procent på viktavgiften för förpackningsmaterialet polyeten (PE) som tillverkats av mer än 50 procents återvunnet material.

Källa: CITEO (f.d. Eco-Emballages)

Irland introducerar ny lag – Fixed Payment Notices (FPN)

Det blir höga böter på Irland för producenter som inte följer regelverket när det gäller batterier och elektroniska apparater. Från och med hösten 2018 kan EPA (Environmental Protection Agency) och lokala myndigheter ta hjälp av denna lag och utdela dryga böter på mellan 500-2000 euro beroende på brott. Som producent är man bland annat skyldig att registrera sig i ett allmänt register, Producer Register Ltd, att skriva ut sitt registreringsnummer på fakturor, kreditnotor och webbsidor, och att rapportera sålda mängder till WEEE Blackbox.

Källa: EPA (Environmental Protection Agency)

Portugal föreslår ny hantering av dryckesflaskor i plast

För att minska användningen av engångsplaster i Portugal har man nu kommit med ett förslag som ska få producenter av dryckesförpackningar att tillverka återvinningsbara behållare. Tanken är att det ska ske i två steg där målet är att avgiftsbelägga icke-återanvändbara plastbehållare till år 2020 och glas- och metallbehållare till år 2022. Man vill även avgiftsbelägga icke-återvinningsbara produkter såsom engångsbestick, plastmuggar, sugrör och snabbmatsprodukter i plast.

Källa: PAN (Pessoas-Animail-Natureza)

Ny prislista från 1 januari 2019 i Finland för batterier

En ny prislista som börjar gälla från och med den 1 januari 2019 för batteriåtervinning i Finland finns nu tillgänglig. All rapportering och redovisning av antalet sålda batterier görs kvartalsvis via Recser Ltd:s hemsida i deras rapporteringssystem. För mer information om den nya prislistan kontakta oss gärna.

Källa: Recser Ltd.

Litauen inför avgifter för plastpåsar

I linje med EU-direktivet 2015/720/EU inför nu även Litauen en avgift för plastpåsar från och med den 1 januari 2019. Butiker får inte längre ge bort plastpåsar till kunder med undantag för mindre, väldigt lätta påsar för till exempel hygienartiklar och frukt och grönsaker. Samtidigt måste återförsäljare se till att kunderna är medvetna om behovet att minska förbrukningen av plastpåsar. Senast den 1 januari 2025 måste återförsäljare ha ersatt lättare plastpåsar med ett icke-plast alternativ.

Källa: European Commission

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Alla utgåvor samlade på ett ställe

Ytterligare recyclinginformation får du på telefon 040-304940, fax 040-304943, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor. Om du inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras ber vi om ett kort meddelande.

Kontaktperson

Eva Trulsson

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 45