En lila fidget spinner snurrar på en sten

Foto: Matt Parry/Visualhunt

Nyhetsbrev Internationell Recycling #4 2017

2017-11-23

I denna utgåva av nyhetsbrevet kommer ni bland annat att kunna läsa om vilket öde den populära leksaken Fidget Spinner går till mötes i Tyskland, hur återvinningsavgifterna kommer att ändras i flera olika länder samt hur Nederländerna tar i med hårdhandskarna för att få styr på WEEE-fuskare.

Fidget Spinners rapporteras som elektriskt avfall i Tyskland

Fidget Spinners har hamnat i rampljuset i Tyskland efter att tullen på Frankfurts flygplats beslagtagit ett antal motsvarande 35 ton av den populära leksaken, med anledning av att de bedömts vara osäkra – i synnerhet exemplaren med löstagbara LED-lampor ansågs utgöra en risk.

Återvinningssystemen har, efter ett antal förfrågningar från sina kunder i samband med denna händelse, undersökt hur just dessa Fidget Spinners med lysfunktion skall klassificeras vid återvinning. Slutsatsen som nåtts är att de enheter med lysfunktion enligt tysk elektroniklagstiftning räknas som WEEE och måste därmed anmälas hos det tyska WEEE-registret EAR.

Färre plastpåsar i Tyskland

I Tyskland fortsätter konsumtionen av plastpåsar att minska efter införandet av en påsavgift. Under 2016 förbrukade tyskarna sammanlagt 3,7 miljarder plastpåsar – en minskning på 33 procent jämfört med året innan. Detta innebär att Tyskland redan har uppnått målet för den kommande EU-riktlinjen som kräver en reducering av det årliga antalet påsar till 90 stycken per capita innan år 2020.

Källa: Europaticker

FTI i Sverige annonserar ändrade förpackningsavgifter

Avgifterna avseende hushållsförpackningar av papper, aluminium och stålplåt kommer att sänkas medan en höjning aviseras för plast. Avgifterna för verksamhetsförpackningar förblir oförändrade. Vad gäller tillverkarförpackningar sker avgiftssänkningar för papper och aluminium och en höjning för plast.

För mer information hänvisas till tabellen nedan.

Altstoff Recycling Austria justerar sina priser

Det österrikiska återvinningssystemet Altstoff Recycling Austria (ARA) har informerat om ändrade återvinningsavgifter som kommer att gälla från och med den 1 januari 2018. Gällande hushållsförpackningar aviseras två sänkningar för glas och stålplåt medan priset för plast höjs. Ser man vidare på priserna för transportförpackningar så förblir dessa oförändrade förutom i kategorin för trä som får en liten sänkning.

För mer information hänvisas till tabellen nedan.

CITEO informerar om ändringar för förpackningsavgifter fr o m 1 januari 2018

Det franska återvinningssystemet CITEO (fd. Eco-Emballages) har nu gått ut med information gällande förändringar för förpackningsavgifterna gällande fr o m den 1 januari 2018.

Tidigare fanns det i Frankrike tre sätt att beräkna förpackningsavgifterna: Detaljerad beräkningsmetod, schablonberäkning och beräkning per försäljningsenhet. Fr o m 1 januari 2018 kvarstår dock endast de två senare metoderna. Den totala avgiften (enligt beräkning per försäljningsenhet) kommer beräknas på följande sätt:

Gällande själva viktavgifterna kommer dessa stiga för samtliga material, undantaget papper där avgiften blir något lägre:

*Fr.o.m. 2018 finns det endast en grupp för plast

Förpackningar av papper, papp och kartong (PPK) som består av mer än 50 procent återvunnen PPK kommer även fortsättningsvis att beräknas med en 10 procent lägre viktandel.

En större förändring sker även beträffande beräkningen av avgiften per beståndsdel. Tidigare beräknades den baserat per minsta beståndsdel:

Fr o m 2018 kommer grundavgiften för en beståndsdel att vara 0,0589 Cent. Om försäljningsenheten består av flera förpackningsbeståndsdelar kommer avgiften per enhet att beräknas enligt följande:

För förpackningsbeståndsdelar som väger mindre än 0,1 gram reduceras basbeloppet med 10 procent per förpackningsbeståndsdel.

Såväl regler angående rabatt som tilläggsavgifter lämnas oförändrade. Nyheter som tillkommer är:

  • en rabatt om 5% på avgiften per försäljningsenhet om logo Triman används (Lagkrav sedan 2015)
  • en rabatt om 12% på avgiften per försäljningsenhet för flaskor, inklusive parfymflaskor, s.k. flakonger, av PET, HDPE eller PP
  • en rabatt om 8% på avgiften per försäljningsenhet för hårdplastförpackningar av PET, HDPE eller PP med en genomsnittlig densitet av mer än 300 mikrometer.
  • en tilläggsavgift om 100% på viktavgiften per material för hårdplastförpackningar av icke genomskinlig PET.

Fost Plus informerar om ändrade förpackningsavgifter

Det belgiska återvinningssystemet Fost Plus aviserar en generell prishöjning av taxan för samtliga material enligt tabellen nedan.

Minimiavgiften för 2018 förblir oförändrad: 30€.

Hos Fost Plus finns två metoder som kan användas vid beräkning av förpackningsavgifterna:

  • detaljerad beräkning
  • schablonavgift beräknad per produktgrupp

Danska Lidl slutar sälja plastpåsar

Med start nästa år kommer Lidl Danmark att avskaffa försäljningen av plastpåsar i sina butiker. Deras kunder kommer istället att kunna välja mellan papperskassar och ekologiska tygpåsar. Enligt CSR-avdelningen på Lidl i Danmark är detta ett beslut som tagits till följd av ett starkt uppvisat intresse från kundernas sida. Konkret innebär denna utveckling att tio miljoner plastpåsar sparas in varje år, enligt matvarukedjans beräkningar.     

Källa: NFÖ

Nederländska miljöministeriet tar hårda tag mot WEEE-fusk

Upp emot 1 500 företag har funnits skyldiga till att ha fört in oregistrerad elektrisk och elektronisk utrustning i Nederländerna, visar det sig efter en jämförelse av tullstatistik med det nederländska WEEE-registret. För att undvika bötesstraff har 400 av dessa företag nu registrerat sina produkter hos WEEE Nederland och ytterligare 400 ska i dagsläget ha påbörjat registreringsprocessen. Nederländska miljöministeriet planerar i skrivande stund vidare åtgärder mot företag som ägnar sig åt WEEE-fusk.

Spaniens Gröna Punkten-avgift förblir oförändrad

Det spanska återvinningssystemet Ecoembalajes España, som förvaltar Gröna Punkten i landet, meddelar att avgifterna för symbolen under 2018 förblir oförändrade. Avgifterna för Gröna Punkten i Spanien har legat på samma nivå sedan 2011.

Källa: Ecoembalajes España

Ny återvinningslagstiftning i Norge ska tydliggöra ansvar

I Norge har en ny lag trätt i kraft som ska främja både producentansvaret och rättvis konkurrens bland återvinningssystemen. Enligt lagstiftningen ska alla som importerar eller producerar förpackade varor ansvara för återvinningen av sina förpackningar via ett återvinningssystem som godkänts av Miljødirektoratet. Detta ska säkerställa att alla producenter tar sitt fulla återvinningsansvar samt att de företag som sysslar med återvinning av förpackningar prövas genom ett enhetligt nationellt regelverk.

Källa: Grønt Punkt Norge

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Alla utgåvor samlade på ett ställe

Ytterligare recyclinginformation får du på telefon 040-304940, fax 040-304943, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor. Om du inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras ber vi om ett kort meddelande.

Kontaktperson

Carl Johan Björkwall

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 46