Massor med plastskräp på en soptipp

Nyhetsbrev Internationell Recycling #3 2018

2018-10-25

I denna utgåva av vårt nyhetsbrev kan ni läsa om nyheter kring återvinningsavgifter i Sverige och Spanien, pant i Danmark samt andra intressanta nyheter från återvinningsvärlden.

Nya avgiftsnivåer hos FTI för plastförpackningar 2019

Från och med den 1 april 2019 inför Förpacknings- & Tidningsinsamlingen i Sverige (FTI) två avgiftsnivåer för plastförpackningar, en högre och en lägre, beroende på vilken typ av plast det gäller. Skillnaden på avgifterna beräknas hamna på ca 30 procent och blir ett medel för att styra utvecklingen av plastproduktionen mot ökad återvinningsbarhet. Plastförpackningar som tillverkas enligt FTI:s riktlinjer premieras, dvs. plaster som är tillverkade i de rekommenderade plastsorterna PE, PP samt ofärgade PET-flaskor, inte är svarta, inte är laminat, inte innehåller barriärmaterial mer än rekommenderad nivå, inte har mer än 60 procent tryck och som inte har krympetiketter i annan plasttyp. Avgiftsbeloppen beslutas under hösten 2018.

Källa: Förpacknings- & Tidningsinsamlingen

Svenskarna bra på att panta

Svenskarna har visat sig vara fortsatt väldigt bra på att panta sina förpackningar. Förra året pantade vi i snitt 183 förpackningar per person, vilket innebar totalt omkring 1,85 miljarder dryckesburkar och PET-flaskor. Detta är nytt rekord i Sverige och om man räknar ihop mängderna för de senaste tio åren har vi pantat hela 17 miljarder förpackningar. Innebörden av detta är att ”17 000 ton aluminium och 20 000 ton PET-material kan återvinnas och bli till nya burkar och flaskor, om och om igen”, kommenterar Katarina Lundell som är kommunikationschef för Pantamera vid Returpack.

Källa: Packnews.se

Danmark inför pant på juice- och saftflaskor

Från och med den 1 januari 2020 kommer även Danmark att införa pant på juice- och saftflaskor.

– En av de saker jag har undrat över en längre tid är varför det finns pant på vissa typer av flaskor men inte på andra. För några finns det goda skäl när det gäller lukt eller något sådant. Men för de här finns det ingen bra anledning, så därför utökar vi det nu, säger Danmarks miljö- och livsmedelsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) vid ett pressmöte framför en pantautomat i en SuperBrugsen-butik på Vesterbro i Köpenhamn.

Utökningen kommer att innebära att cirka en miljon flaskor mer i veckan återvinns, alltså cirka 52 miljoner fler flaskor om året. Detta motsvarar 6 000 ton plast, vilket är cirka 4 procent av det totala retursystemet.

Idag återvinner danskarna cirka 3,5 miljoner flaskor och burkar om dagen. Under 2017 hamnade det på totalt 1,2 miljarder flaskor och burkar, vilket har medfört att det danska retursystemet har gjort en besparing på 114 000 ton koldioxid.

Källa: DR.DK

Sugrör kan komma att ge böter i Kalifornien

Ett lagförslag har lagts fram i Kalifornien som innebär att det i framtiden kan bli hårda konsekvenser att erbjuda sugrör till sina kunder. Går lagen igenom kommer den som erbjuder ett sugrör att riskera en 6 månader lång fängelsedom och böter som motsvarar 7 900 svenska kronor. Det ska tilläggas att det enbart handlar om att erbjuda sugrör. Om en kund ber om det kommer det att vara tillåtet att dela ut det onödiga plasttillbehöret.

Källa: Avfall och miljö

Betala dina sopavgifter med kryptovaluta

Mark Hall, som är talesperson för det brittiska företaget Business Waste, menar att man måste vara flexibel i en snabbföränderlig värld och att de därför numera accepterar kryptovalutorna Bitcoin, Litecoin och Ethereum som betalningsmedel för sophämtning. Hall anser att Bitcoin numera är mainstream och att vanligt folk använder valutor som dessa mer frekvent än någonsin och att det därför ligger rätt i tiden för dem att godta denna form av pengar.

Källa: Avfall och miljö

Blöjåtervinning i Italien

Man uppskattar att 8,5 miljoner ton absorberande produkter förbränns eller slängs i Europa varje år, men att detta förhoppningsvis kan komma att ändras på. I Italien har det nämligen tänts en hoppets låga i form av världens första anläggning som kan återvinna alla material i absorberande produkter såsom engångsblöjor och tamponger. Den nya revolutionerande tekniken gör det numera möjligt att återvinna avfall som tidigare har ansetts omöjligt. Efter 10 års utvecklingsarbete kan anläggningen separera superabsorberande polymer, cellulosa och plast. Anläggningen kan vid full kapacitet återvinna 10 000 ton per år, vilket frambringar 3 000 ton återanvändbart material.

Källa: Avfall och miljö

Nya avgifter för glas i Spanien 2019

Det spanska återvinningssystemet för glas, Ecovidrio, kommer att höja sina återvinningsavgifter för 2019. Ökningen, som har godkänts av styrelsen, kommer att hamna på 7,5 procent och träder i kraft den 1 januari 2019. Prishöjningen motiveras av att glaspriserna har gått ner på marknaden, samtidigt som kostnaderna för att återvinna det har ökat.

Källa: Ecoembes

Oförändrat prisläge 2019 för återvinningsavgifter hos Ecoembes i Spanien

Den spanska återvinningsorganisationen Ecoembes behåller samma prisläge för tionde året i rad när det gäller återvinningsavgifterna för förpackningsavfall. Ecoembes vill samtidigt passa på att tacka alla företag som har varit och är aktivt engagerade i programmet. Tack vare allt engagemang har 77,1 procent av allt hushållsförpackningsavfall i Spanien återvunnits under 2017. Stora utmaningar väntar inför kommande förändringar inom återvinning och avfallshantering. Ecoembes följer noga utvecklingen och kommer att hålla sina kunder informerade om vilka åtgärder som måste vidtas för att på ett så smidigt och lätt sätt som möjligt kunna följa de nya direktiven.

Källa: Ecoembes

Nestlé förkunnar ny plaststrategi

Livsmedelsföretaget Nestle har gått ut och förkunnat en ny plaststrategi där ambitionen är att 100 procent av deras förpackningar ska vara återvinningsbara senast till år 2025. För att uppnå detta mål vill man fokusera på tre huvudområden: att undvika ej återvinningsbar plast så som PVC, PS och EPS, att främja plastsorter som möjliggör högre återvinningskvoter såsom PET, PP och PE, samt att undvika att använda sig av laminatförpackningar. Generellt eftersträvar man att gå över till att använda sig av monomaterial eller enklare förpackningar samt att man arbetar för att förbättra användandet av färger i förpackningarna så att de ska kunna sorteras bättre.

Källa: Nestlé

Hårdare tag mot plastprodukter i EU

I Europaparlamentets miljöutskott diskuteras nu flera förslag för att minska plastmängderna. Man vill få producenterna att ta ett ökat ansvar. Lätta plastpåsar ska förbjudas och utformningen av produkter kan bli bättre. Senast 2025 måste dryckesflaskor innehålla minst 35 procent återvunnen plast och vara helt återvinningsbara. Engångsprodukter i plast bör märkas med information om hur de ska sorteras och producenterna ska bekosta insamling och återvinning samt stå för kostnader som uppstår för information och nedskräpning. Målet bör vara att 90 procent av engångsprodukterna återvinns. Samtidigt bör man uppmana användarna att använda andra alternativ än plast.

Källa: Avfall Sverige

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Alla utgåvor samlade på ett ställe

Ytterligare recyclinginformation får du på telefon 040-304940, fax 040-304943, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor. Om du inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras ber vi om ett kort meddelande.

Kontaktperson

Eva Trulsson

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 45