Bunte Plastikstrohhalme

Nyhetsbrev Internationell Recycling #1 2020

2020-03-09

I denna utgåva av vårt nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om fortsatta regleringar för användandet av engångsplaster i Europa och ett nytt utkast till uppdaterad förpackningslagstiftning i Tyskland.

Fortsatt ökad återvinning av dryckesförpackningar

Återvinningsgraden för dryckesförpackningar fortsätter att stiga i Europa enligt uppgifter från Alliansen för dryckeskartonger och miljö (ACE). Siffrorna från 2018 påvisar en ökning med 1 procent och når nu upp till 49 procent. Samtidigt har den totala ökningen av återvinning av aluminiumburkar ökat med 2,3 procent, vilket är positivt då speciellt aluminiumburkar ger betydande besparingar av växthusgaser när de återvinns. Återvinning av aluminiumburkar förbrukar 95 procent mindre energi än att producera dem och bidrar bara med 5 procent växthusgas. ACE kommer att följa upp denna ökning med en ny kampanj för att stimulera ökad medvetenhet.

Källa: Landbell Group

EU-parlamentet kräver enhetliga laddare

Ledamöterna i en plenardebatt uppmanade kommissionen att lägga fram ett förslag på att enhetliga laddare ska införas för smartphones, surfplattor, smarta kameror och andra bärbara enheter. Bakgrunden till detta initiativ är framför allt att minska elektroniskt avfall, minska kostnaderna och förbättra laddarnas säkerhet och driftskompabilitet.

Källa: Europaticker

Européer villiga att betala mer för mindre plastförpackningar

62 procent av alla européer skulle vara villiga att betala mer för livsmedelsprodukter som har mindre mängd plastförpackningar. Samma undersökning visade att hela 91 procent av de tillfrågade skulle välja produkten med mindre mängd plast när de skulle välja mellan två varor av samma kvalitet. Denna undersökning, baserad på svar från personer i Belgien, Tyskland, Polen och Storbritannien, visar på en ökad medvetenhet i frågan om plastavfall i Europa.

Källa: Landbell Group

Utökat producentansvar för engångsartiklar av plast i Tyskland

Tysklands förbundsregering har godkänt ett lagförslag med ändringar i den cirkulära ekonomilagstiftningen. Detta innebär större ansvar för producenter av engångsartiklar av plast och därmed viktiga framsteg för mindre avfall och mer återvinning. Denna lagstiftning innebär åtgärder som ska motverka förstörelse av nya produkter och främja efterfrågan på återvunnet material. Lagen, som förbjuder bärkassar av plast, som kommunicerats tidigare är en viktig del av denna lagstiftning. Ett annat exempel på åtgärder är att Tübingen, som första stad i Tyskland, kommer att införa en skatt på engångsprodukter för fast food.

Källa: Europaticker/ Der Spiegel

BellandVision störst i Tyskland inom förpackningsåtervinning

Enligt egna uppgifter hamnar BellandVision i topp av de nio olika återvinningsföretag som verkar på den tyska marknaden inom förpackningar. I en rapport för det första kvartalet bekräftades det att BellandVisions stora licensvolymer gör att de intar topplaceringen före den Gröna Punkten för första gången på trettio år.

Källa: Recycling Magazin

Ändring av batterilagstiftning i Tyskland

Förbundsministeriet i Tyskland har publicerat ett ändringsförslag till den existerande batterilagstiftningen. Det nya lagförslaget ska baseras på ett rent konkurrenskraftigt system mellan tillverkarnas egna återvinningssystem och därmed högre och utvidgat ansvar för tillverkarna. Målet med lagändringen är främst att insamling och bortforslingen ska gå smidigare.

Källa: Umweltruf

Utvidgat producentansvar inom textil i Tyskland

Branschorganisationen för framtidens textil i Tyskland (GftZ) driver ett förslag för att inrätta utvidgat producentansvar för textilier. Försäljningen av textiler har fördubblats sedan 2000 och även mängden insamlade kläder ökar. Kläder används kortare tid och köps nya med betydligt kortare intervaller idag och har även betydligt sämre kvalitet. Det insamlingssystem som tillämpas nu kommer inte att klara kraven från de nya direktiven att öka återanvändningen av använda textilier och därför måste ett nytt system utvecklas där kvaliteten tas i beaktning redan vid insamling.

Källa: EUwid-recycling

ARA i Österrike rapporterar rekordresultat 2019

Insamlingen av förpackningar och avfallspapper nådde nya rekordnivåer med 1 092 000 ton under 2019, vilket sammantaget är en ökning med 0,6% jämfört med föregående år. En tydlig trend är att tidnings- och tidskriftinsamling minskar till följd av ökad användning av digitala medier medan förpackningar gjorda av kartong ökar på grund av e-handel. Även plast-, metall- och glasinsamling visar en tydlig ökning jämfört med tidigare mätningar. Trots Österrikes toppläge i EU måste återvinningen av plastförpackningar under det kommande året fördubblas för att uppnå de nya EU-målen.

Källa: ARA-News

Pantsystem i Österrike

I januari 2020 grundades en nationell pantorganisation (ÖGP) i Österrike med målet att införa ett pantsystem i landet då detta anses vara en av huvudfaktorn i en framgångsrik cirkulär ekonomi. Situationen är dock unik för Österrike, som vanligtvis ligger i framkant vad det gäller miljöfrågor. De har nu har möjlighet att utnyttja erfarenheter och kunskap från andra länder för att kunna utveckla det bästa systemet för alla inblandade parter.

Källa: Umweltruf

Påföljder vid rapporteringsförseelser i Storbritannien

Ett företag i Storbritannien som åsidosatt sina åtaganden om att redovisa återvinning av förpackningar under ett antal år betalade nyligen mer än 75 000 pund till välgörenhet för att stödja skogs- och strövområden i landet. Denna typ av påföljd används ofta i Storbritannien när det rör sig om mindre allvarliga överträdelser och syftar till att återställa och förbättra miljön, förbättra affärspraxis och säkerställa framtida efterlevnad av de uppsatta miljökraven. Allvarligare överträdelser kan dock leda till åtal.

Källa: Europaticker

Norge föreslår förbud mot engångsartiklar av plast

Det förslag som lagts fram hos Norges Klimat- och miljödepartement, som föreslår ett förbud mot engångsbestick, sugrör och tallrikar av plast, skulle minska användningen av produkterna med 1,9 miljarder artiklar per år. Förslaget uppfyller kraven i EU-direktivet om plastprodukter.

Källa: IEG Policy

Förbättrad hantering av avfallsprodukter och förpackningar i Vitryssland

I mitten av januari beslutades det att utöka de regleringar som finns för att komplettera den existerande lagstiftning. I synnerhet läggs nya undantag till från den s.k. EPR-skyldigheten och användning av de medel som delats ut. Samtidigt försöker man stimulera användandet av miljövänliga förpackningar genom att kompensera skillnaden i kostnader jämfört med polymerförpackningar.

Källa: Landbell Group

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här!

Här hittar du alla utgåvor samlade på ett ställe.

Ytterligare information kring återvinning får du på telefon 040-304940, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor.

Kontakt

Eva Trulsson

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 45