Mängder med tomma ihoptryckta platsflaskor

Foto: mbeo/Flickr.com

Nyhetsbrev Internationell Recycling #1 2018

2018-03-02

I årets första utgåva av vårt nyhetsbrev kommer ni att kunna läsa om förändringar gällande hanteringen av plast i Europa, en ny sorteringsanläggning i Sverige och andra aktuella nyheter inom återvinningsvärlden.

Ny strategi för plast inom EU

EU-kommissionen har presenterat en strategi för hur användningen och återvinningen av plast i Europa ska utformas i framtiden. Målet är att minska plastavfallet och öka återvinningen fram till 2030, där man bland annat vill sikta på att reducera den plast som används för engångsbruk och försöka fasa ut användningen av mikroplaster som är en stor källa till nedskräpning. Genom en satsning på 100 miljoner euro vill man utveckla plastmaterial som är mer återvinningsbara och även sikta på att få ner användningen av fossila råvaror vid plastproduktionen. En anledning till denna nya strategi är att Europa nu mycket på grund av asiatiska importbegränsningar av plastavfall måste utveckla nya medel för att förbättra avfallshanteringen och komma fram till nya och smartare lösningar för att generellt minska plastavfallet.

Framtiden för plasthantering i Europa

Det tyska förbundet för avfallshantering, vatten- och råmaterialhantering ”BDE” har i samband med EU:s nya strategi för plast gått ut med ett ställningstagande som presenterar ett antal olika åtgärder som krävs för att säkerställa en hållbar plasthantering i framtiden. Detta på grund av de senaste årens trend med deponering, förbränning och stopp av plastexport till Asien, där det nu istället krävs flera förändringar för att öka återvinningen i Europa. Både återvinningssystemen, tillverkare och vanliga återförsäljare måste tillsammans samverka för att uppnå en hållbar insamling av plastmaterial. Bland annat menas på att tillverkare måste koncentrera sig på att använda ett begränsat antal plasttyper för sina plastförpackningar och få ner användningen av kompositer samt att förpackningsdesigners ska arbeta mot att utveckla intelligenta designlösningar där plastförpackningar innehåller färre komponenter för att motverka nedskräpning.

Källa: BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V.

EU presenterar nya avfallssiffror

Utefter ny statistik från Eurostat producerades i genomsnitt 480 kg hushållsavfall per invånare inom EU under 2016. Av detta återvanns eller komposterades 47 procent av avfallet medan 30 procent förbrändes och 25 procent deponerades. I Sverige hamnade siffrorna på precis 50 procents återvinning medan länder som Tyskland, Österrike, Belgien, Nederländerna och Italien rapporterar mer än 50 procents återvinning. Danmark producerar mest avfall med 777 kg per person medan Rumänien producerar minst med 261 kg per person.

Källa: Avfall Sverige

Kritik mot miljöriktlinjer inom EU

Europaparlamentet har beslutat att se över hur EU:s miljöpolitik omsätts i de olika medlemsstaterna. Kritik riktas huvudsakligen mot att EU:s miljöriktlinjer inte efterföljs tillräckligt och man kräver bland annat att mer diskussion inom medlemsstaterna ska föras kring hur dessa ska omsättas på ett mer riktigt sätt. EU redogör vartannat år kring hur miljöriktlinjerna omsätts genom enskilda rapporter för de 28 olika medlemsstaterna.

Källa: BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V.

Storinvesteringar för ökad återvinning av plastförpackningar

Plastkretsen, som är en del av FTI:s verksamhet för återvinning av plastförpackningar i Sverige, annonserar nu att en kvarts miljard kronor kommer att investeras för att bygga en helt ny anläggning för plastsortering i Motala. Denna satsning kommer att leda till att Sverige får Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. Satsningen är en del av ambitionen att nå en cirkulär ekonomi och kommer betyda att plasten som avsätts på marknaden till en betydligt högre grad kan materialåtervinnas.

Källa: Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Nya villkor vid förpackningsrapportering i Finland

Det finska återvinningssystemet Rinki har gått ut med information gällande nya avtalsvillkor som har trätt i kraft från och med 1 januari 2018. Enligt dessa nya villkor måste nu även företag med en omsättning under en miljon euro rapportera sina förpackningsmängder till Rinki. Rinki har numera även övergått till elektronisk ärendehantering och skickar inte längre ut pappersblanketter för förpackningsredovisningen.

Källa: Rinki

Serty i Finland informerar om ändringar

Det finska återvinningssystemet Serty går nu ut och informerar sina kunder om att lagstiftningen kring klassificeringen av elektriska och elektroniska produkter kommer att ändras i Finland i början av 2019. Serty kommer att gå ut med mer detaljerad information kring detta senare under året.

Källa: Serty

Ändringar i avgifterna hos Grønt Punkt Norge

Det norska återvinningssystemet Grønt Punkt Norge meddelar kring ändringar av återvinningsavgifterna i två kategorier. De kategorier som berörs är kategorin ”Emballasjekartong” där priset sänks från 0,33 till 0,29 NOK samt kategorin ”Drikkekartong” som också får en prissänkning från 0,032 till 0,03 NOK.
Ändringarna träder i kraft från och med den 1 mars 2018. Kontakta gärna Tysk-Svenska Handelskammaren för mer information angående producentansvar i Norge.

Källa: Grønt Punkt Norge

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Alla utgåvor samlade på ett ställe

Ytterligare recyclinginformation får du på telefon 040-304940, fax 040-304943, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor. Om du inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras ber vi om ett kort meddelande.

Kontaktperson

Carl Johan Björkwall

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 46