Åhörare i sina säten i en stor konferenslokal

Nya EU-momsregler för kurser och konferenser

2019-07-03

En ny dom från EU-domstolen och Sveriges högsta domstol kommer leda till omfattande förändringar för bolag som anordnar och besöker kurser och event i olika EU-länder. Förändringarna börjar gälla omgående.

EU-domstolen underkände i mars i år Sveriges tolkning av den delen av mervärdesskattedirektivet som rör tillträde till evenemang. Domen innebär att betalningar för att få fysiskt tillträde till kurser och konferenser är att se som tillträde till evenemang och ska därför alltid vara omsatta i det land evenemanget genomförs.

Detta innebär att bolag som anordnar evenemang i olika EU-länder måste registrera sig i varje land de tillhandahåller fysiska kurser eller konferenser.

Förändringen innebär också att utländska företag som närvarar vid kurser i Sverige (till exempel Tysk-Svenska Handelskammarens kostnadspliktiga kurser och seminarier) i framtiden kommer få fakturor utställda med svensk moms. Vid avsaknad av en svensk momsregistrering måste momsen begäras tillbaka via återbetalningsförfarandet.

Den svenska tolkningen som nu underkänts har delats av ett antal andra länder, vilket innebär att EU-domstolens beslut troligen kommer påverka momsredovisningen i en rad olika EU-länder.

Kontakt

Gudrun Krabbe-Åhlander

Skatt

Telefon

+46-8-665 18 36