Anna Hagberg talar inför publiken på Exportdagen

Anna Hagberg, DB Schenker

Ninni Löwgren Tischer talar inför publiken på Exportdagen

Ninni Löwgren Tischer, TSHK

Lyckas på tyska marknaden – företagens bästa tips

2022-10-25

Vad måste beaktas när man vill ge sig in på den tyska marknaden? Och hur kan svenska företag som redan är på plats ytterligare vässa sina strategier? Detta stod i fokus när Tysk-Svenska Handelskammaren arrangerade en halvdagskurs för svenska företag.  

Runt 40 företagsrepresentanter med en geografisk spridning från Skåne till Norrbotten tog del av strategier, fick inspiration och framgångstips från Tysk-Svenska handelskammarens experter, logistikbolaget DB Schenker, virkestillverkaren Organo Wood samt hälsoinnovatören Deversify.  

Handelskammarens experter gick igenom hörnstenar som är bra att ha koll på, då det den geografiska närheten till trots finns betydande skillnader i tysk och svensk affärskultur och i hur invånarna agerar som konsumenter och kunder. Dessutom skiljer sig lagstiftningen åt, och det gäller att ha koll på producentansvar när varor ska avsättas. Därefter levererades konkreta exempel på de inbjudna företagens ”tyska” erfarenheter.  

Den tyska marknadens särdrag 

Ninni Löwgren Tischer, affärsområdeschef för Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren, underströk betydelsen av noggranna förberedelser och god kännedom av de tyska regionerna och branscherna samt näringslivsstrukturen i landet för att framgångsrikt lyckas bearbeta marknaden:  

– Det finns inte bara ”ett Tyskland” att ta hänsyn till, utan stora regionala skillnader i de 16 delstaterna. Ta exempelvis Nordrhein-Westfalen, som har nästan dubbelt så många invånare som Sverige. För ett svenskt företag som önskar expandera kan det vara strategiskt gynnsamt att börja i det lilla, som ofta är stort nog, och helt enkelt ta en region i taget! Viktigt att känna till är också betydelsen av det tyska Mittelstand – medelstora företag som ofta är familjeföretag och i den rollen utgör den tyska industrins ryggrad.  

"Uppfyller man inte vissa krav, som ett korrekt Impressum på hemsidan, så kommer antagligen en Abmahnung från en advokat eller en konkurrent, alltså ett slags varning."

Vad gäller juridiskt och skattemässigt vid försäljning av varor och tjänster till Tyskland? Christian Tillmann lyfte vikten av att ha alla bitar på plats vid ett eventuellt grundande av dotterbolag i Tyskland och hur handelskammaren kan bistå. AdvokatenTruls Hebrant från Legal Partner Berlin varnade för fallgropar och framhöll att efterlevnaden av avtal är mer utpräglad i Tyskland än i Sverige: 

– Uppfyller man inte vissa krav, exempelvis att du som företag måste ha ett korrekt Impressum på hemsidan, så kommer antagligen en Abmahnung från en advokat eller en konkurrent, alltså ett slags varning. Det här går lätt att undvika om man har koll på lagstiftningen. 

Johan Uhlin är chef för Miljörapportering på Tysk-Svenska Handelskammaren och bekräftade att det gäller det att leva upp till det tyska regelverket även när det handlar om förpackningar och producentansvar.    

– Vi hjälper svenska företag att hitta rätt i djungeln av detaljer. Ska man avsätta varor på tyska marknaden finns en rad punkter att ta hänsyn till rörande förpackningsmärkning och registreringsplikt av själva företaget i det centrala registret. Det handlar inte bara om att efterleva reglerna, utan också om att produkterna som ska säljas blir mer konkurrenskraftiga på en tuff marknad. 

Företagens erfarenheter och tips

DB Schenker presenterade sina ambitiösa mål och skissade på hur en av världens ledande speditörer ser på framtidens logistik. Därtill visade Anna Hagberg och Peter Ufer upp det finmaskiga nätet bolaget förfogar över i Tyskland och rådde svenska företag att planera sitt val av logistikpartner i Tyskland väl:

– Det gäller att prioritera vad som är viktigast för företaget i fråga. Ska varan komma fram så snabbt som möjligt? Då kan det vara värt att välja ett tillval som ger möjlighet att bevaka leveransen och i förlängningen garanterar att sändningen kommer fram på utsatt tid, sa Anna Hagberg.

"Mitt kanske viktigaste tips till bolag som överväger att söka lyckan i Tyskland är att öppna upp för att anlita partner, som i idealfall har en unik kännedom om landet."

Att Tyskland är en nyckelmarknad för svenska företag framgick tydligt av de deltagande företagsrepresentanterna. Exempelvis beskrev Henrik Edlund, exportchef på Organo Wood, hur den långa processen att etablera sig i Tyskland nu bär frukt. Med en köpstark marknad som är tio gånger större än den svenska öppnar sig enorma möjligheter.

– Mitt kanske viktigaste tips till bolag som överväger att söka lyckan i Tyskland är att öppna upp för att anlita partner, som i idealfall har en unik kännedom om landet. Därifrån är nästa steg mycket lättare att ta.

 

Anders Murman var inne på samma linje när han beskrev hur Deverisfy har arbetat tätt ihop med Tysk-Svenska Handelskammaren för att nå vissa nyckelpersoner och därifrån sprida budskapet till rätt nätverk och målgrupp.

– Jag rekommenderar verkligen att samarbeta med en aktör som kan Tyskland. I stället för att famla och chansa kunde vi arbeta målinriktat från start, vilket minimerade risken för fallgropar och besvikelser. Vi är otroligt nöjda att vi valde den här vägen till en etablering på den tyska marknaden.

Förmiddagen avslutades med en lunch och individuella möten med företagen och handelskammarens experter.

Missade du Exportdagen? Nu har du som medlem möjlighet att beställa inspelningen av vår årliga exportkurs, fullmatad med konkreta råd, tips och inspiration för att lyckas med dina affärer i Tyskland! Här kommer du till beställningen.

Kontakt

Ninni Löwgren Tischer

Market Entry & Business Development, Mässor | Affärsområdeschef

Telefon

+46-8-665 18 12

Kontakt

Johan Uhlin

Miljörapportering | Avdelningschef

Telefon

+46-40-30 49 46