Johannes Hast, Xenia Wiedenmannot & Jannis Martin.

Foto: SolarCar/Hochschule Bochum

Genom Europa på 100 dagar – med solenergi

2022-07-15

Resan är målet. Det är mottot för projektet SolarCar, den solcellsdrivna bil som Högskolan i Bochum under sommaren tagit ut på pionjärresa genom Europa. Inom loppet av 100 dagar ska projektdeltagarna passera omkring 30 länder – med solenergi som enda bränsle. Tysk-Svenska Handelskammaren träffade gruppen under deras stopp i Stockholm.

I Stockholm hänger regnet i luften när SolarCar rullar genom Östermalm till Tysk-Svenska Handelskammarens kontor. Vädret har hittills visat sig från sin mest nyckfulla sida under gruppens resa genom Sverige.

– Det har varit snabba växlingar mellan solsken och skyfall, menar Jannis Martin, Johannes Hast och Xenia Wiedenmannot, som representerar SolarCar under pågående delsträcka och syftar på de oberäkneliga soltimmarna som de under resans gång är tvungna att förlita sig på. Under sommaren får totalt 14 studerande från Högskolan i Bochum chansen uppleva hållbart resande på olika etapper genom Europa med SolarCar.

Långtgående projekt med tydlig målsättning

Helt självförsörjande på solenergi ska gruppen visa att hållbart resande är möjligt. Bilen, en ombyggd Land Rover Defender 110 från 2003, består utav aluminium och väger tillsammans med den platsbyggda solcellsanläggningen omkring 2,3 ton. Den största vikten i fordonet utgör batteriet, som för närvarande kan tillryggalägga 16 mil på en laddning. Efter att den nya växellådan har levererats av den andra delen av teamet ökar räckvidden ytterligare, till upp till 30 mil. Det gamla tanklocket gömmer numera en laddport – en lösning som emellertid enbart används i nödfall. Ombyggnationen har pågått under ett och ett halvt års tid och utvecklingen av solcellsdrivna fordon inom projektet fortsätter även efter sommaren, med nya lösningar och teknologier.

– Bara inom solcellsområdet kommer det att ske oerhört mycket de kommande åren. Där är utvecklingen ännu bara i sin linda, säger teamet.

Projektet, som pågått och utvecklats under mer än 20 års tid, har involverat över 600 studenter och genererat flera nya företag. Utvecklingen av de solcellsdrivna fordonen inbegriper flera ämnesområden vid högskolan, som elektroteknik och informatik, mekatronik och maskinteknik, byggnads- och miljöteknik, ekonomi och hållbar utveckling.

– Tanken med projektet i helhet och Europaresan i synnerhet är att skapa förutsättningar för utbyte och diskussion om hållbarhet som koncept i de olika länderna. Vi är övertygade om att hållbarhet som både begrepp och praxis kan skilja sig mellan olika kulturer, menar gruppen.

Utvecklingsmöjligheter för framtiden

Projektet visar att det är redan i dag är möjligt att helt självförsörjande på energi transportera sig längre sträckor. Samtidigt kvarstår en stor utvecklingspotential inom områden som teknik, material och effektivitet, varför det är viktigt med nya innovativa företag och samarbetsformer som möjliggör framtidens mer hållbara transporter. Den svenska solcellsutvecklingen är på stark frammarsch, något som Tysk-Svenska Handelskammaren märker tydligt i affärssamarbeten och företagsförfrågningar.

På söndag väntar gruppens nästa anhalt, Estland. Därefter styr ekipaget söderut genom de baltiska länderna och Polen, vidare genom Österrike till Grekland, för att sedan bege sig norrut tillbaka till Bochum. Projektet SolarCar och gruppens Europaresa går att följa via projektets officiella hemsida.