Bild på lagringshall med förpackningar

Foto: Petrebels / Unsplash

Förpackningsregistreringar ökar kraftigt i Tyskland

2022-08-25

Den uppdaterade tyska förpackningslagstiftningen innebär flera förändringar i förpackningsregistret Zentrale Stelle. Den grundläggande revideringen av registreringsprocessen slutfördes den 1 juli 2022. Mer än 550 000 producenter finns nu registrerade via online-plattformen Lucid.

Resultatet står i särklass i Europa. Bara i år tillkom 311 000 nyregistreringar från hela världen. Företag från Kina, Storbritannien och övriga europeiska länder samt USA är oproportionerligt representerade. Som jämförelse till dagens siffror fanns det 2018 endast 60 000 företag registrerade.

 Det är imponerande att så många företag nu är med i det tyska förpackningsregistret. Vi upplever också en kraftig ökning och intresse från svenska företag som vill ha rådgivning vid registrering och hjälp med avtal med återvinningssystem för förpackningar säger Johan Uhlin, avdelningschef för miljörapportering på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Den förändrade förpackningslagstiftningen och den tillhörande utvecklingen av registret har initierat en trendvändning i uppfyllandet av förpackningslagstiftningens skyldigheter. I Tyskland blir det för första gången uppenbart hur stor snedvridningen från konkurrensen med importörer från utlandet tidigare varit, särskilt avseende online-återförsäljare från Kina, som nu har nästan 140 000 registreringar.

Källa: Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR)

Kontakt

Johan Uhlin

Miljörapportering | Avdelningschef

Telefon

+46-40-30 49 46