Foto: Deutsche Post AG

Deutsche Post ny PremiumPartner

2016-03-07

Sedan årsskiftet är Deutsche Post Tysk-Svenska Handelskammarens senaste PremiumPartner. Den världsledande post- och logistikkoncernen är expert för brev- och paketleveranser i Tyskland men erbjuder mycket mer – även i Sverige. Vi har pratat med Janne Kouvo, Regional Key Account Manager, om företagets aktiviteter i Sverige.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Deutsche Post är förmodligen mest känd som Tysklands rikstäckande postoperatör. Vilken verksamhet har företaget i Sverige?

Janne Kouvo: Vi kan hjälpa svenska företag att få tillgång till Europas största marknad – Tyskland – och stödja dem i varje steg för att bli så framgångsrika som möjligt. Deutsche Post kan vara din pålitliga partner för leverans av internationell post, marknadsföring och handelsvaror. Våra europeiska kontorhjälper dig gärna att nå ut internationellt. Med kontor i Skandinavien (Danmark), Österrike, Benelux, Frankrike, Storbritannien och Schweiz finns vi på plats för att ta din verksamhet ut i världen. Så om du söker internationella post- eller paketleveranser eller vill dra nytta av vår expertis inom dialogmarknadsföring är Deutsche Post partnern för dig.

Vilka tjänster erbjuder ni till svenska företag som vill sälja sina produkter eller tjänster till kunder i Tyskland?

Som postoperatören för Tyskland har Deutsche Post exklusiv tillgång till postadresser i hela landet. Detta ger oss unika insikter i Europas största marknad. Vi vet vem som står bakom varje adress. Denna erfarenhet i kombination med vår produktportfölj gör oss till en idealisk partner för alla företag som söker en stabil och pålitlig bro in på denna attraktiva marknad. För företag som håller på att ta steget till den tyska markanden och funderar på var man ska börja erbjuder vi rådgivning kring hur man lyckas från dag ett efter att beslutet att expandera till Tyskland har tagits. Vi hjälper dig att välja ut rätt målgrupper och fokusera på rätt kunder från början, både vad gäller konsumenter och företag. Vi erbjuder även att planera off- och onlinekampanjer med tyskt utseende och känsla som vänder sig till rätt segment, med exakta mätverktyg för ROI. Med vår Direct Entry-lösning kan du till exempel göra direktmarknadsföring med en ”local look”, inte bara i Tyskland utan i de flesta europeiska länderna, utan att behöva ha lokala butiker eller kontor. Allt kan sedan skrivas ut i Tyskland för att spara tid och pengar samt för miljöns skull. Företag som redan gör affärer i Tyskland kan vi hjälpa att bli mer framgångsrika genom att utöka kundbasen man riktar sig till och genom att hjälpa dem få tillbaka förlorade kunder. Mer information hittar du här.

Vi lever i en tid av ökande digitalisering. Ditt företag är mest känt för att transportera en mycket analog produkt, brevet. Hur möter Deutsche Post de förändrade kraven och önskemålen som digitaliseringen för med sig?

Vi utvecklar ständigt nya produkter för morgondagens behov. Vi har redan flera säkra digitala produkter inom kommunikation för företag som vill ha alternativ till fysisk företagspost och direktmarknadsföring. Till exempel kan vi erbjuda säkra onlinelösningar för kundidentifiering. Dessutom erbjuder vi hybridlösningar där vi kombinerar de traditionella och de nya kommunikationsvägarna – fysiskt och digitalt. Hybridlösningar utgör en intelligent kombination av postexpertis och digitala kunskaper för att möta dina kommunikationsbehov vad gäller inkommande och utgående post. Vi kan stödja dig med anpassad design, implementering och en allomfattande processförvaltning för dina hybridlösningar.

2016 har precis börjat. Vilka är Deutsche Posts fokusområden i år? 

Vi effektiviserar för närvarande vår brevproduktportfölj, med enklare och mer praktiska tjänster för privat- och företagskunder. Samtidigt fortsätter vi att investera i vår höga leveranskvalitet som har bidragit till att nedgången vad gäller fysisk post har gått mer långsamt i Tyskland än i många andra länder. På den operativa sidan driver vi vårt program att tillverka egna eldrivna leveransfordon framåt. Här arbetar vi tillsammans med regionala kunder för att gemensamt minska vår miljöpåverkan. Gränsöverskridande postverksamhet är en annan huvudfokus där vi särskilt koncentrerar oss på praktiska internationella små-paket-lösningar för e-handlare. Och sist men inte minst forsätter vi även att utveckla innovativa lösningar för kunder som är aktiva inom digital kommunikation.

Som ny PremiumPartner vill Deutsche Post synas tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren. Hur värderar ni vårt arbete för företag i de båda länderna och vad förväntar ni er av oss som organisation?

Beslutet att bli PremiumPartner till Tysk-Svenska Handelskammaren för året 2016 tog vi eftersom båda parter har liknande mål. Det skulle glädja oss att få stödja svenska företag som vill erövra den tyska marknaden (och tvärtom!). Med våra experter på internationell direktmarknadsföring och e-handel ser vi fram emot kommande samarbeten med handelskammaren och dess medlemmar och planerar att utveckla gemensamma marknadsföringsaktiviterer inom en snar framtid.

 

Deutsche Post är Europas största postoperatör och marknadsledare på den tyska post- och paketmarknaden. Med det starka varumärket Deutsche Post och 150 000 anställda som ger utmärkt service är företaget känt både som ”Die Post für Deutschland” och som global aktör inom internationella leveranser av post och gods. Deutsche Posts portfölj kombinerar samtid och framtid vad gäller post- och kommunikationstjänster, med allt från post- och paketleveranser till säker elektronisk kommunikation och dialogmarknadsföring för privat- och företagskunder. Företaget har varit en pionjär inom ny postteknik, klimatneutrala leveranser och e-handelslogistiklösningar. Deutsche Post är del av Deutsche Post DHL Group. 2014 genererade koncernen intäkter på mer än 56 miljarder euro.