Delta på ledande mässan E-world energy & water 2023

2023-01-16

Energimyndigheten arrangerar en energipaviljong på fackmässan E-world energy & water den 23-25 maj 2023 i Essen, Tyskland. Svenska små och medelstora företag med innovativa gröna energilösningar är välkomna att ansöka om att delta senast 24 februari 2023

I det tyska näringslivet spelar mässor en viktig roll för såväl kontaktskapande som faktiska affärsuppgörelser. E-world energy & water är den europeiska energisektorns stora internationella träffpunkt. Som informations- och nätverksplattform för energibranschen samlar mässan årligen internationella aktörer och ett stort antal fackbesökare i hjärtat av Tysklands industrisektor.

Unik möjlighet att positionera ditt företag

För tredje året i rad arrangerar Energimyndigheten tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren och Business Sweden en svensk energipaviljong på E-world, mässan som ger den bästa exponeringen mot den tyska och globala marknaden för energilösningar. Samlingsmontern på 100 kvm kommer att presentera alla typer av svenska energilösningar som kan bidra till omställningen till ett hållbart energisystem, såsom energieffektivisering, förnybara energiresurser, smarta elnät, hållbar mobilitet och mycket mer.   

Detta får du som utställare i energipaviljongen på E-world:

  • Plats i den svenska energipaviljongen, inklusive utställarpass som ger inträde till mässan och dess aktiviteter, nätverksmöjligheter och ramprogram
  • Möjlighet att delta i pitchevenemang och kompletterande aktiviteter som anordnas
    i paviljongen och på mässans scener för att skapa intresse och attrahera besökare
  • Operativt stöd genom Tysk-Svenska Handelskammaren med riktade insatser för att arrangera skräddarsydda möten med relevanta branschkontakter. Här ingår även ett marknadsfokuserat, språkligt och kulturellt stöd på plats.

Begränsat antal platser

Utrymmet i paviljongen är begränsat och vi ber därför intresserade företag att inkomma med intresse snarast och bekräfta med anmälan senast den 24 februari 2023. Vi söker 15 utställande företag och ”först till kvarn-principen” gäller. Företagens placering i paviljongen allokeras efter tidpunkt för anmälan. Kostnad för deltagande i montern är 25 000 SEK per företag, exklusive moms. Länk till anmälan finns här.

 

Kontaktperson för förberedelser för det enskilda företaget samt mötesbokningar:

Christiane Binsteiner-Foberg, Tysk-Svenska Handelskammaren

 

Kontaktpersoner för frågor gällande montern och dess aktiviteter:

Helena Bernland, Energimyndigheten

Ludvig Lindström, Energimyndigheten

 

Kontaktperson för anmälan och betalning samt kick-off möte:

Luciano Benitez, Business Sweden

 

Kontakt

Christiane Binsteiner Foberg

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 96