Staffan Bohman Electrolux Siegfried Russwurm Siemens Tysk-Svenska Handelskammaren Deutsch-Schwedische Handelskammer

Staffan Bohman och Siegfried Russwurm.

Foto: Tysk-Svenska Handelskammaren/Siemens

Årsmöte 2021: Staffan Bohman omvald

2021-05-25

På dagens digitala årsmöte blev Staffan Bohman (Electrolux) omvald som Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseordförande för de kommande två åren.

Siegfried Russwurm, bland annat ordförande för styrelsen på tyska Voith Group och för industriorganisationen Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), valdes till ny ledamot i handelskammarens presidium.