Angela Merkel & Stefan Löfven

Foto: Kugler/Bundesregierung/Kristian Pohl/Regeringskansliet

Angela Merkel och Stefan Löfven öppnar German Swedish Tech Forum

2017-01-20

Den 31 januari öppningstalar Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Sveriges statsminister Stefan Löfven på German Swedish Tech Forum i Stockholm. Bakom det nystartade initiativet står Tysk-Svenska Handelskammaren och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) gemensamt.

German Swedish Tech Forum

Tysklands och Sveriges högutvecklade industrier står inför stora tekniska utmaningar med hänsyn till globalisering, digitalisering och klimatförändringar. Bägge länderna måste utveckla sin innovationskraft och fortsätta förbättra produktionssystemen för att höja produktiviteten och inte tappa sin industriella bas i den globala konkurrensen.

Som ledande innovationsnationer med ett traditionellt nära utbyte är länderna idealiska partner för att gemensamt anta dessa utmaningar.

Bilateralt innovationsforum

Med det bilaterala uppdraget som Tysk-Svenska Handelskammaren har vill handelskammaren tillsammans med IVA etablera en ny plattform som i denna anda förenar och stödjer industrins utveckling.

– Under German Swedish Tech Forums tak vill vi under de kommande åren, tillsammans med utvalda samarbetspartner, genomföra en rad evenemang och projekt där tyska och svenska företagsrepresentanter och forskare kan träffas för att diskutera aktuella frågor, dela kunskap och presentera best practices, säger Olof Persson, Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseordförande.

Regeringscheferna öppnar

Upptakten till initiativet bildar ett evenemang i IVA:s lokaler i Stockholm den 31 januari. Digitaliseringens utmaningar för industrin och byggandet av gränsöverskridande broar för kunskapsöverföringen står i fokus den dagen. Paneldeltagare är bland andra Siegfried Russwurm, medlem av koncernledningen för Siemens AG, Johan Söderström, vd ABB Sverige, Lena Miranda, vd för Mjärdevi Science Park i Linköping, och Helmut Schönenberger, som leder en av Europas mest spännande inkubatorer – UnternehmerTUM GmbH i München.

Startskottet ger däremot två särskilda hedersgäster: Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Sveriges statsminister Stefan Löfven. Gemensamt med Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg, handelskammarens ordförande Olof Persson och IVA:s vd Björn O. Nilsson kommer de att öppna German Swedish Tech Forum den 31 januari.

Framtidsfrågor i fokus

Efter lanseringseventet planerar man under de kommande månaderna och åren en rad andra evenemang och projekt inom ramen för forumet. Bland annat kommer fler aktuella ämnen från komplexet digitalisering av näringsliv och samhälle samt från områden som Life Sciences, produktion och material, mobilitet samt energi och miljö att tas upp. Formaten, som ska anordnas både i Sverige och Tyskland, kan variera och kommer att väljas beroende på ämne och sammanhang.

Målet är att etablera German Swedish Tech Forum som en betydelsefull och varaktig plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Sverige och Tyskland om näringslivets framtidsfrågor samt att ge möjligheter för nätverksbyggande.

Kontaktperson

Malin Johansson

Kommunikationschef

Telefon

+46-8-665 18 64