Alleimas roll i den tyska energiomställningen

2023-03-08

Avknoppningen från Sandvik under 2022 har gett Alleima bättre möjligheter att driva tillväxt och materialinnovation. Strategin tar avstamp i fyra viktiga megatrender som ökat efterfrågan på avancerade material i rostfritt stål, speciallegeringar och produkter för industriell värmning. Inte minst för Tysklands omställning på energiområdet har Alleima en viktig roll att spela. Läs vår intervju med företagets strategichef.

Alleima är sedan 31 augusti 2022 noterat på Stockholmsbörsen efter att under 160 år varit del av den världsledande Sandvik-koncernen. Med en produktion som till över 80 procent är baserad på returstål och till 100 procent drivs av fossilfri el är hållbarhet en naturlig del av verksamhetsmålen. Alleimas produkter används inom en rad segment, som sömlösa rostfria rör, elektrisk värmeteknik och motståndsmaterial, ädelmetaller för användning i medicintekniska produkter samt elektroniska apparater.

Tysk-Svenska Handelskammaren pratade med bolagets chef för strategi, förvärv och IT, Mikael Blazquez, om hur hållbarhetsmålen, oberoendet och tillväxtpotentialen präglar verksamheten.   

Tysk-Svenska Handelskammaren: Berätta hur Alleima arbetar för ökad hållbarhet?

Mikael Blazquez: Vår produktion är till över 80 procent baserad på returstål och sedan början av 1920-talet smälter vi dessutom returstålet i en elektrisk ugn, som i dag till 100 procent drivs av fossilfri el. Det innebär att vårt CO2-avtryck är avsevärt lägre än hos traditionella ståltillverkare, som tillverkar stål genom att smälta järnmalm i ugnar som drivs av fossila bränslen.

"Vår strategi tar avstamp i fyra viktiga megatrender som bidrar till en ökad efterfrågan på våra avancerade material."

Det är viktigt för oss att fortsätta minska vår miljöpåverkan och hållbarhet är en central del i vår strategi. Det är vår ambition att vara industriledande när det gäller cirkularitet och hållbarhet i vår egen verksamhet. Den stora positiva påverkan har vi dock genom våra produkter som hjälper kunderna att bli säkrare, produktivare, hållbarare och lönsammare. Genom vårt låga CO2-avtryck bidrar vi dessutom till lägre utsläpp i våra kunders verksamheter.

Förra året börsnoterades Alleima efter en avknoppning från Sandvik, vad betyder det för den fortsatta utvecklingen?

Att vara ett fristående börsnoterat bolag ger oss bättre möjligheter att genomföra vår strategi för att driva tillväxt, materialinnovation, operativ och kommersiell effektivitet och hållbarhet och på så sätt ytterligare stärka vår position som världsledande tillverkare av avancerade rostfria stål, speciallegeringar och värmningssystem till de mest krävande industrierna. Överlag kommer Alleimas affär och marknadsposition att bli tydligare och jämförelsen med övriga i vår bransch mer rättvis.

Beskriv Alleimas affärsidé, och var finns den största tillväxtpotentialen?

Alleima har en stark marknadsposition på en lång rad nischade slutmarknader, i branscher där kraven på material, produktkvalitet och tillförlitlighet är extremt höga. Vår strategi tar avstamp i fyra viktiga megatrender som bidrar till en ökad efterfrågan på våra avancerade material: energiomställningen, energieffektivisering, elektrifiering och det faktum att en åldrande befolkning driver tillväxt inom det medicintekniska segmentet.

"Tillväxtmöjligheter ser vi främst i omställningen till förnybar energi och elektrifiering och i medicintekniksegmentet."

Vårt mål är att förbli teknikledare, att vara en progressiv partner till våra kunder och att vara pådrivande inom hållbarhet genom vår materialutveckling. Strategin bygger på fyra nyckelområden för framgång: lönsam tillväxt, materialinnovatör och teknikledare, excellens inom tillverkning och kommersialisering och branschledande hållbarhet. Tillväxtmöjligheter ser vi främst i omställningen till förnybar energi och elektrifiering och i medicintekniksegmentet, samt även i vissa delar inom transport och då i synnerhet inom flygindustrin.

Alleima har nyligen anslutit sig till Science Based Targets Initiative och har satt upp ett klimatmål om att bli koldioxidneutralt år 2050. Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå detta?

Att ansluta sig till Science Based Target Initiative var ett naturligt steg för oss, då hållbarhet är en integrerad del i verksamheten och kunderbjudandet. Alleima har redan idag klimat- och cirkularitetsmål, exempelvis nettonoll senast 2050, minskade CO2-utsläpp i Scope 1 och 2 med mer än 50 procent till 2030 och minst 83 procent återvunnet stål i färdiga produkter till 2030 (jämfört med 2019).

Dessutom följer vi sedan tidigare flera hållbarhetsrelaterade internationella principer och initiativ, inklusive FN:s globala mål för hållbar utveckling och FN:s Global Compact. Genom att ansluta oss till SBTi, kommer vi att utöka omfattningen till hela värdekedjan och sätta upp långsiktiga nettonollmål. Vi kommer att utveckla och få godkännande för en plan som visar hur våra koldioxidutsläpp i scope 1, 2 och 3 minskas till nettonoll senast 2050.

Ni arbetar också med nya energikällor som solkraftverk eller biomassa. Vad är utmaningarna inom dessa områden?

Efterfrågan på energi i allmänhet och förnybar energi i synnerhet förväntas öka. Utmaningen är att det ofta krävs lättare, starkare material och material som tål högre temperaturer och mer korrosiva miljöer för de nya teknologierna. Vår produktportfölj inkluderar ett brett utbud av speciallegeringar och produkter för tillämpningar för vätgasapplikationer, geotermisk energi, havsbaserad vindkraft, solenergi, koldioxidavskiljning och lagring samt bioenergi.

Vad betyder den tyska marknaden för Alleima?

"Tyskland är en mycket viktig marknad och fjärde största marknad utifrån omsättning."

Tyskland är en mycket viktig marknad och fjärde största marknad utifrån omsättning. Vi ser stor potential på många områden inte minst inom våra tillväxtmarknader medicinteknik, vätgas- och förnybar energi och fordonsindustrin. Vi hoppas och tror mycket på Tysklands förmåga att snabbt ställa om inom energiområdet och där har vi definitivt en roll att spela.

Slutligen: Vad förväntar ni er av medlemskapet i Tysk-Svenska Handelskammaren?

Vi ser fram emot nätverkande, nya relationer och kreativa idéutbyten!