Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna debiteras i svenska kronor och gäller per kalenderår.

Företagsstorlek Medlemsavgift per år, exkl. moms*
Upp till 10 anställda 2 100 SEK
11 - 100 anställda 3 500 SEK
101 - 500 anställda 6 200 SEK
Fler än 500 anställda 8 200 SEK

 *Förutom 100 SEK är avgiften avdragsgill.

Du kan ansöka om medlemskapet i Tysk-Svenska Handelskammaren via formuläret nedan. Information om hur du avslutar ditt medlemskap hittar du här.

På Tysk-Svenska Handelskammarens årsstämma den 27 april 2022 beslutades om en höjning av medlemsavgifterna med 10 procent som börjar gälla från 1 januari 2023. Senast stämman beslutade att höja avgifterna var 2016. 

Kontakt

Åsa Benteke Werner

Member Services | Medlemsansvarig

Telefon

+46-8-665 18 54

Ansök om medlemskap


Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Avgift per år:

  • För upp till 10 anställda: 2100 SEK
  • För 11-100 anställda: 3500 SEK
  • För 101-500 anställda: 6200 SEK
  • För fler än 500 anställda: 8200 SEK

Förutom 100 SEK är avgiften avdragsgill.

Vilka tjänster är särskilt intressanta för er?
Vänligen notera att uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) endast är möjlig till kalenderårets slut och att en begäran om utträde ska vara TSHK tillhanda senast den 30 november. Att avsluta en affärsrelation med TSHK eller TSHK Service AB betyder inte automatiskt ett avslut av medlemskap i TSHK. Medlemskapet måste avslutas separat och uttryckligen. OBS: Tecknande av medlemskap mellan 1 oktober och 31 december 2022 innebär bindande medlemskap för 2023.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.