Foto: Uniper

Foto: Uniper

Foto: Uniper

Uniper: En del av energins framtid

I början av 2016 delades E.ON-koncernen upp i två fristående bolag. Vid sidan om E.ON startades Uniper som eget varumärke och nytt bolag på väg att forma energimarknadens framtid. Som månadens medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren berättar Malin Dahlroth, finansdirektör på Uniper Sverige, om verksamheten och den framgångsrika börsintroduktionen.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Att dela upp ett stort företag som E.ON måste vara en gigantisk administrativ uppgift. Hur har det gått, nu några månader efter den formella uppdelningen?

Malin Dahlroth: Ja, det har verkligen varit en stor omställning som engagerat många medarbetare i båda företagen. Arbetet har tagit ungefär ett år och omfattat allt från mål- och strategiarbete till lansering av ett nytt varumärke, och parallellt att vi etablerat egna systemstöd för olika delar av verksamheten. Under den här tiden har våra kollegor i Tyskland varit engagerade i att förbereda listningen på Frankfurtbörsen, som också varit ett omfattande arbete. Allting har gått över förväntan och nu är vi mycket stolta över vårt nya företag.

Unipers aktier började handlas på börsen i mitten av september. Hur nöjda är ni med börsintroduktionen och de första veckorna?

Vi är otroligt nöjda med börsintroduktionen och aktien har haft en positiv kursutveckling redan från start. Utgångspriset låg på 10,015 € per aktie och drygt tre veckor senare värderades aktien till runt 10,800 €. Innan börsintroduktionen presenterade vi Unipers verksamhet på kapitalmarknaderna runt om i Europa och uppenbarligen har investerarna gillat vårt prospect.

Vad exakt är det ni på Uniper jobbar med nu?

Vår kärnverksamhet är elproduktion och Uniper är en av Europas ledande elproducenter med en sammanlagd installerad effekt i produktionsflottan på 31,6 GW. Vi har även ägarandelar i ryska gasanläggningar motsvarande 10,7 GW. Uniper bedriver även energihandel med el, gas och olja. Utöver produktion och handel är affärsutveckling och innovation viktigt för oss. Vi driver en rad olika projekt med syfte att utveckla nya energilösningar. Till exempel tror vi att energilagring är en teknik som kommer att spela en viktig roll i framtida energisystem. I Sverige har vi än så länge endast elproduktion där merparten av vår el produceras med kärnkraft eller vattenkraft. Sveriges energimix är i stort sett fossilfri och räknas som ett av de främsta i världen.

Kommer Uniper och E.ON framöver att konkurrera med varandra? Eller fortsätter ni som "systerföretag" inom olika områden?

Energimarknaden har flera olika behov att tillgodose. Ett är att utveckla ett system med minsta möjliga klimatpåverkan. Ett annat väsentligt behov är att leverera den energi som kunderna efterfrågar – med en hög leveranssäkerhet och till ett konkurrenskraftigt pris. Där har E.ON och Uniper tagit varsin nisch, och det var också tanken med delningen. Just nu är vi inte konkurrenter, utan nu har båda företagen fullt fokus på att utveckla sin egen respektive verksamhet. Men det händer mycket inom energisektorn. Så vem vet – i framtiden kan vi säkert vara både konkurrenter och samarbetspartner.

Kan man som privatkonsument bli kund hos Uniper? Eller är det planerat?

I dagsläget har vi inga privatkunder. Det mesta av den el och gas som vi producerar avsätts på olika energibörser runt om i Europa där den köps upp av handelsbolag som sedan säljer vidare till marknaden. Dock har vi även direkta avtal med el- och gasintensiva industriföretag och offentliga institutioner framförallt i Tyskland, Frankrike och Nederländerna. I Sverige avsätter vi än så länge all vår el på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Många energibolag har det tufft just nu. Hur ser ni på framtiden för affärsområdena Uniper har hand om? Vilken utvecklingspotential ser ni?

Det är riktigt att energimarknaden genomgår stora förändringar. Europa var på väg att utvecklas mot en gemensam och sammanlänkad energimarknad, vilket hade varit det bästa både utifrån ett klimatperspektiv och utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Resultatet har blivit fokus på subventioner av vissa kraftslag som resulterat i en dysfunktionell marknad med överkapacitet, låga energipriser och i stort sett inga incitament för nyinvesteringar. Vi är trots allt positiva och övertygade om att Europas politiker så småningom inser det orealistiska i att satsa på nationella lösningar och låta elkunder och skattebetalare pumpa in miljardbelopp på subventioner. Det kommer varken att täcka energibehovet eller att minska nettoutsläppen av koldioxid. Europa behöver mer el i framtiden, inte minst för att kunna hantera elektrifieringen av transportsektorn. För att klara en sådan omställning är energisamarbete inom Europa långt mycket bättre än nationella lösningar.

Vilka planer finns specifikt för den svenska marknaden?

Vår målsättning i Sverige är att etablera oss som en trygg och pålitlig elproducent och en garant för en stabil elförsörjning under årets alla månader. Vi vill också bidra med vår kunskap och vara en trovärdig samtalspartner när det gäller utformningen av framtidens elmarknad.

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1150 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.