Tactons team i Karlsruhe står uppradat framför kameran med två Tacton-banners i händerna

Tactons nya team i tyska Karlsruhe.

Foto: Tacton Systems

Tyskland ny hemmamarknad för Tacton Systems

Enorm potential tack vare den genomgripande satsningen på ”Industrie 4.0” – det ser det svenska IT-bolaget Tacton Systems i Tyskland. Med två företagsförvärv på bara några månader har man stärkt sin position och är nu på gång att på allvar erövra den stora tyska marknaden, berättar den nya Tysklandschefen Ewa Johansson i vår intervju.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Tacton Systems är världsledande inom avancerad försäljnings- och produktkonfiguration. Berätta för någon som aldrig hört talas om detta: Vad innebär det? Vad gör ni exakt?

Ewa Johansson: Vi är ett IT-bolag som tillhandahåller IT-verktyg för säljare. Med hjälp av dessa verktyg effektiviserar och förenklar vi säljprocessen i företag inom den tillverkande industrin.

Bland era kunder finns stora industriföretag som Siemens, ABB och GE Healthcare. Vad använder de era produkter till?

De använder våra produkter för att snabbt och effektivt kunna ta fram offerter som är korrekta och attraktiva för sina kunder. Vi kan på kort tid sammanställa exakta offertunderlag för väldigt detaljerat konfigurerade och kundanpassade produkter. Ofta har företagen tidigare jobbat manuellt eller i Excel. Men sådana system är svåra att underhålla. Har man väldigt många olika varianter på stora produkter är det inte lätt för säljarna att behålla alla olika konfigurationer i huvudet. Våra lösningar fungerar som säljstödssystem för företagen.

Inom vilka andra områden kommer era lösningar till användning? Vilka möjligheter finns det?

Det är den tillverkande industrin som är i fokus för oss. Vi ser implementeringen av våra lösningar som ett steg i digitaliseringsprocessen som de flesta företag är mitt uppe i. Vi är en del av den pågående omställningen till ”Industrie 4.0”.

I höstas köpte Tacton det tyska bolaget Lumo Graphics med säte i Karlsruhe i Baden-Württemberg och i juli tillkännagav ni förvärvet av Ventacor GmbH med huvudkontor i Bochum i Nordrhein-Westfalen. Varför var de två bolagen så intressanta för Tacton?

Lumo Graphics var intressant för oss då vi genom förvärvet får tillgång till ett kompetensområde som inte har funnits inom företaget förut. Deras kärnkompetens ligger inom visualisering av produkter. Det passar väldigt bra till det vi gör. Med Tactons verktyg kan våra kunder konfigurera sina produkter och sedan kan de visualiseras med hjälp av Lumo Graphics lösning. Vi hade tidigare samarbetat med företaget i och med att vi inte hade kompetensen själva. Men nu blir Lumo Graphics en del av Tacton och deras lösningar kommer att integreras direkt i vår produktplattform. Dessutom får vi tillgång till den tyska marknaden i en del av Tyskland där det finns mycket tillverkningsindustri. Vad gäller Ventacor så är även de en partner som vi har jobbat med länge. Företaget är verksamt inom samma område som vi och det finns stor teknisk kompetens hos medarbetarna. Tidigare jobbade vi med Ventacor som en försäljningspartner i Tyskland men genom uppköpet kan vi nu plocka bort ett led i affärskedjan och få direkt tillgång till den tyska marknaden. Efter förvärven har vi nu totalt 30 anställda i Tyskland.

Planerar ni att fokusera ännu mer på den tyska marknaden nu? Vilken potential ser ni i Tyskland?

Vi ser enorm potential i Tyskland! Där finns den största tillverkningsindustrin i hela Europa och man har stor fokus på ”Industrie 4.0” vilket innebär att många företag ser över och effektiviserar sina processer. Där kan vi komma in med våra lösningar. Vi har länge jobbat med tyska kunder men hittills har vi gjort det från Sverige. Nu kan vi komma närmare kunderna. Vi ser Tyskland som en ny hemmamarknad för oss.

Du har själv fått en ny roll i Tyskland. Berätta mer om den!

Ja, jag har utsetts till vd för de tyskspråkiga länderna. Min roll är att integrera de två nyförvärvade bolagen under Tacton-flaggan och samtidigt driva försäljning direkt på den tyska marknaden. Jag har alltså både en del organisatoriska uppgifter och fokuserar på tillväxt i Tyskland. Rent fysiskt sitter jag i Karlsruhe sedan ett par veckor tillbaka. Men jag har också kvar ett skrivbord i Stockholm och kommer att pendla en del mellan båda städerna. Det känns kul att vara tillbaka i Tyskland. Jag jobbade i Berlin under fem år på 1990-talet men detta är en ny roll för mig.

Sedan 2014 är Tacton Systems medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren. Vad ger medlemskapet er som företag?

Vi får både kompetensutveckling och tillgång till ett fantastiskt nätverk. Under hela min yrkeskarriär har jag jobbat på företag som har varit medlemmar i Tysk-Svenska Handelskammaren. Så när jag började på Tacton såg jag till att vi också blev medlem. Under åren har jag själv besökt många av handelskammarens evenemang som har varit mycket givande, både innehållsmässigt och vad gäller kontakter. Nu när jag mestadels kommer att arbeta från Tyskland kan jag kanske inte komma på lika många evenemang längre, men vi som företag kommer att fortsätta vara en aktiv del av nätverket.

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1150 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.