Foto: IPercept

Tyskland nästa för IPercepts automatiserade maskindiagnostik

Tack vare IPercepts lösning kan tillverkningsföretag se långt in i framtiden hur en maskin förslits, och med ett knapptryck från en operatör diagnosticera hur en maskins alla komponenter mår. Károly Szipka, vd och en av grundarna till framgångsrika startupföretaget IPercept, berättar varför den tyska tillverkningsindustrin behöver företagets lösningar.

IPercept startade som ett KTH-projekt för sex år sedan och sedan 2020 rullar företaget ut systemlösningar på mekaniska förslitningar hos maskiner i tillverkningsindustrin. Genom automatiserad diagnostik och övervakning av industriell utrustning skapas stora möjligheter för tillverkningsföretag att optimera sin produktion. Testförfarandet bygger på avancerade industriella analysalgoritmer.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur skulle du förklara idén med ert affärskoncept för en lekman?

Károly Szipka: Tänk dig att din bil inte har någon tankmätare. För att inte få slut på bensin mitt på vägen stannar du med jämna mellanrum och fyller på. Stannar du för ofta och fyller på kommer du inte så långt. Stannar du mer sällan riskerar du att bli stående på vägen då och då. På samma sätt är det med maskiner i industrin – även om de är jättedyra så saknar de 'tankmätare'. Vi på IPercept sätter 'tankmätare' på maskinerna men talar också om hur man kan köra mer ekonomiskt.

Hur gör ni för att övertyga den tyska industrin om att just er högteknologiska lösning är framtiden?

Det finns massor av företag som håller på med ungefär det som vi gör men vi har tre fördelar som ingen annan har: Vi kan se mycket längre in i framtiden hur en maskin förslits, vi kan se hur varje individuell komponent i maskinen förslits och vi kan med ett knapptryck från en operatör diagnosticera hur en maskins alla komponenter mår just nu, exempelvis efter en kollision. Dessa fördelar kan alla översättas i kronor och ören – eller snarare euros om vi pratar om Tyskland – väldigt stora mängder med euros!

"Dessa fördelar kan alla översättas i kronor och ören – eller snarare euros om vi pratar om Tyskland – väldigt stora mängder med euros!"

Vilka är enligt er de största skillnaderna mellan marknaderna i Tyskland och Sverige?

För oss är det väldigt enkelt. Förutom ett ytterst litet fåtal undantag så finns det i princip inga maskintillverkare i Sverige. I Tyskland finns det tusentals, varav några är världens allra största och mest avancerade. Vi tror att vår teknik kan förstärka deras konkurrenskraft ytterligare.

IPercept är nybliven medlem hos Tysk-Svenska Handelskammaren: Vad förväntar ni er av medlemskapet?

Vi vet i dagsläget vilka dörrar vi skulle vilja knacka på. Handelskammaren kan med sitt enorma nätverk och goda renommé hjälpa oss att öppna dessa dörrar – ge oss en chans att komma in och prata för vår vara. Utöver detta så har vi mycket att lära för att anpassa oss till den tyska marknaden och där tror vi att samarbetet kan vara till stor nytta för oss när det handlar om interkulturell förståelse, anpassningar av avtalsformer och så vidare.

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens 1175 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.