Foto: Sleep Tight

Svensk Lunda-startup till tyska sovrum

Lundabaserade företaget Sleep Tight grundades 2017 och utvecklar sedan dess hjälpmedel mot snarkningar. För Tysk-Svenska Handelskammaren berättar företagets vd Lars Henningsson om hur innovativa idéer uppstår, varför produkten behövs och vägen mot en etablering på den tyska marknaden.

Sömn är ett fundamentalt behov, oavsett om man befinner sig i München eller Kiruna. Och även om snarkning inte är direkt farligt i sig, så stör det omgivningen och kan orsaka korta andningsuppehåll under sömnen (sömnapné) vilket ger upphov till andra problem, till exempel trötthet. Efter år av forskning och produktutveckling hade Sleep Tight till slut en produkt att testa på referensgrupper. Vägen därefter har kantats av framgångar och snarkkragen fick snart sällskap av specialkuddar, allt som en del i bolagets vision att möjliggöra en bättre sömn för alla som har en snarkproblematik.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Berätta lite om hur idén till snarkkragen uppstod och om starten för företaget!

Lars Henningsson: Idén kommer från Marianne Wallin som är grundare och en av ägarna till företaget. Hon hade så stora problem med sin mans snarkningar att nätterna till slut blev outhärdliga. Detta ledde till att Marianne, som är en idérik och kreativ person, fundera på att finna en lösning på problemet. Hon studerade kroppens anatomi, diskuterade med specialister och efter många testade prototyper i hemmiljö skapades år 2017 "Sleep Tight Snarkkragen" som är en genialisk – numera patenterad – enkel, ren hälsoprodukt fri från farliga ämnen. Därefter påbörjade vi en begränsad produktion i Sverige. Idag 2022 kan vi se tillbaka på förra året där vi bevisade att vi är på rätt väg! Vi ökade försäljningen rejält och ser att det finns ett stort behov av Snarkkragen.

Vilka lärdomar har ni hittills gjort som startup-bolag? Vad tar ni med er på den fortsatta resan och har du några tips för att lyckas?

Man måste vara beredd på att avsätta mycket tid och engagemang. Balansera intäkter och kostnader och vara noga med ekonomin. Jag vill också lyfta vikten av ett bra kontaktnät som kan generera leads och ingångar till partner, kunder och viktiga bundsförvanter. För oss var en realistisk och ärlig analys av marknaden ovärderlig för att veta vad som var vår "USP" och vad vi skulle fokusera på i försäljning till kund.

"Jag vill lyfta vikten av ett bra kontaktnät som kan generera leads och ingångar till partner, kunder och viktiga bundsförvanter."

Mitt råd till andra företag som blickar bortom Sveriges gränser är att ha en tydlig vision, en lojalitet gentemot kunderna och se till att pengarna rullar, cashflow är viktigt för en startup. Ett ytterligare tips är att hitta investerare som kan bidra med kompetens och ingångar, utan att man ger bort för mycket av sitt eget bolag! Sist men inte minst måste man ha kul längs vägen!

Nu tar ni sikte på Tyskland – varför?

Den tyska kulturen skiljer sig ganska mycket från den svenska och resten av Europa. Vi har förstått att man i Tyskland har en längre tradition av att använda naturmedel samt att det finns en genuin kunskap kring detta. Inställningen till hälsopreparat och hälsohjälpmedel som ett komplement till den medicinska världen är mer positiv än i exempelvis Sverige. Vi bedömer att vår produkt borde vara mycket intressant för tyskarna.

Hur kom ni i kontakt med Tysk-Svenska Handelskammaren och vad förväntar ni er av medlemskapet?

Vi deltog i ett seminarium i Malmö 2020 som handelskammarens etableringschef höll på MINC på temat: Att sälja via e-handel i Tyskland – vilka utmaningar och möjligheter finns det? Det var väldigt intressant, bland annat framkom att skillnaderna i Tyskland jämfört med Sverige är ganska stora och att företag som vill engagera sig i Tyskland bör ha stor respekt för detta. Vi insåg att det krävdes stor eftertänksamhet och goda förberedelser för att komma i gång med försäljning och leverans till Tyskland.

"Vi insåg att det krävdes stor eftertänksamhet och goda förberedelser för att komma i gång med försäljning och leverans till Tyskland."

Nu tar vi hjälp av Tysk-Svenska Handelskammaren i vår etablering på den tyska marknaden. Vi ser även fram emot att ha dialog med handelskammaren och deras medarbetares kompetensområde och deras stora nätverk!

Enligt Vårdguiden är det vanligt att snarka, vissa gör det lite då och då, andra nästan varje natt. Snarkningarna kan dock bli ett problem, både för den drabbade och närstående, då sömnens kvalitet påverkas, vilket i sin tur påverkar det allmänna måendet. De kan också vara symtom på sömnapné.


I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens 1175 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.