smart recycling norden återvinning

Foto: Smart Recycling Norden/FTI

smart recycling norden återvinning

Foto: Smart Recycling Norden/FTI

Smart Recycling – ett riktigt smart återvinningssystem

Ett nytt smart återvinningssystem för containrar som ger information i realtid, optimerar insamlingsvägarna, minskar kostnaderna och ökar hållbarheten: Det har det Luleåbaserade företaget Smart Recycling Norden AB utvecklat som är ett nytillkommet medlemsföretag i Tysk-Svenska Handelskammarens nätverk. Stefan Nordmark, försäljningschef, berättar här om företagets innovativa produkt.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Beskriv er produkt och vem ni vänder er till.

Stefan Nordmark: Vår affärsidé är att tillhandahålla system som installeras i återvinningscontainrar för att mäta fyllnadsnivån. Systemet består av en nivåmätande sensor, en kommunikationslösning via mobilnätet samt en molnbaserad plattform som kan användas i en rad olika enheter. Nivåmätningen, som bygger på ultraljudsteknik, filtrerar störningar och ger korrekta mätvärden. Kunden ansvarar för den enkla monteringen i kärlen och plattformen samlar i sin tur in data från de olika enheterna, sammanställer informationen och prognostiserar tömningstidpunkter utifrån en självlärande prognosalgoritm. På så sätt blir tömningen effektivare och transporterna för lämning och tömning minskar, vilket innebär att energiförbrukningen sänks för både privatpersoner och företag. En annan positiv effekt är att vår produkt bidrar till ett renare samhälle eftersom nedskräpningen kring servicestationerna minskar.

Ni har idag verksamhet i Norge och Sverige och har nu siktet inställt på Europas största marknad, varför Tyskland?

Vi har gjort en marknadsanalys och kunde då fastställa att Tyskland har stor potential bland de länder som låg i topp för en marknadsetablering av vårt system.

Ni använder er av AI, på vilket sätt hjälper det er att optimera verksamheten?

Vi använder AI för att systemet ska bli bättre och bättre på att prognostisera när behållaren ska tömmas. Ju mer data som vi kan få från sensorn desto bättre blir prognosen för tömning.

Inom strävan för en mer cirkulär ekonomi spelar återvinning en stor roll. Hur jobbar ni med hållbarhet vad det gäller er egen produkt?

För att kunna nå en cirkulär process anser vi att utvecklingen måste starta redan vid konstruktionsfasen. Om det görs på rätt sätt redan i den fasen kan nästan alla typer av material återvinnas på ett optimalt sätt. Tyvärr ser vi idag alltför många produkter där livslängden inte optimeras på rätt sätt eller att produkten inte kan återvinnas. Våra sensorer är därför demonterbara. På så vis kan plast, batteri samt kretskort och metall enkelt separeras. Dessutom sparas vår data på servrar som försörjs med grön el.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren?

Vår målsättning är att hitta en samarbetspartner i Tyskland som ser potentialen i vårt system samt önskar jobba med oss som företag på lång sikt. I det samarbetet kan vi bidra med tekniken och kunskapen om produkten och partnern hoppas vi kan bidra med marknadskunskap samt utveckling av applikationer.

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1150 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.