Waystreams försäljningschef Thomas Mittig

Thomas Mittig.

Foto: Waystream

Nya miljarder för utbyggnad av fiber skapar möjligheter för svenska Waystream

Efterfrågan på snabb dataöverföring fortsätter att växa i Tyskland. Detta gäller såväl för privat användning som för professionella lösningar. Stockholmsbaserade Waystream bygger nätverksutrustning för fibernät och ser ett ökat behov av företagets tjänster när allt fler tyskar vill ha snabba internetanslutningar, smarta hem och möjlighet att dra nytta av lösningar inom e-hälsa och hemvård.

Under 2021 kommer den tyska staten att anslå 12 miljarder euro för utbyggnaden av telenätet. Den ökande efterfrågan på snabba internetanslutningar och medel som främjar bredbandsutbyggnaden innebär affärsmöjligheter för företag med produkter eller tjänster för fibernät.

Waystream är aktivt sedan 2001 och ökar nu sina försäljningsinsatser på den tyska marknaden. Försäljningschef Thomas Mittig berättar om planerna.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur påverkar digitaliseringen samhället och därmed Waystream?

Thomas Mittig: När kraven ökar måste även utrustningen bli mer avancerad. För 20 år sedan var bredband mest till för underhållning och spel. Idag är det många som behöver bredband för att kunna jobba eller studera hemma. De snabbare näten och den beprövade tillförlitligheten gör också att näten används i högre utsträckning, se bara på tillväxten inom området e-hälsa. Patienter kan få avancerad monitorering i hemmen i stället för att behöva ta resurser på sjukhus. Vi har exempel i Sverige där hjärtpatienter monitoreras på distans i hemmen och kallas till kontroller bara om värdena försämras.

"Fibernät är den ultimata bäraren av kommunikation."

Vi ser också hur smarta hem gör entré, där man vill kunna styra huset eller sommarstugan på distans eller där kommuner använder smarta funktioner för att avgöra när det är dags att tömma sopor eller mäta hur fulla parkeringar är. Att ha en bra och stabil grund i form av heltäckande fibernät öppnar upp för oändliga möjligheter att använda teknik för att underlätta och stötta i vardagen.

Fibernät är den ultimata bäraren av kommunikation och den infrastruktur som är nödvändig för att möjliggöra vår vision ”Kommunikation överallt”.

Varför är fibernät det bästa alternativet?

Fibernät har framförallt två stora fördelar. Dels kan den överföra information med näst intill obegränsad hastighet och dels är den inte känslig för störningar på det sätt som radio eller koppar (telefonkablar eller kabel-TV) är. Åska, regn och störningar från annan elektrisk apparatur som radiovågor eller magnetfält påverkar inte fiber på samma sätt som bredband över koppar. Därför kan man inte få samma höga hastigheter eller samma tillförlitlighet via kabel-TV eller ADSL/VDSL tekniker. Vill man ha stabilt bredband så måste det vara fiber.

Hur har företaget gått under coronaåret?

På företaget har vi som tur är hittills varit förskonade från allvarlig sjukdom i pandemins spår. Corona har påverkat företaget endast så till vida att det är lite längre leveranstid på komponenter, lite dyrare transporter och att det märks en viss återhållsamhet på marknaden. Viktiga mässor såsom Fiberdays i Tyskland, arrangerat av vår tyska branschorganisation Breko, har skjutits på framtiden, men vårt försäljningsarbete har pågått oförtrutet via många digitala möten och samtal.

Hur hoppas ni kunna bidra till att bredbandsutbyggnaden påskyndas i Tyskland?

Bredband har funnits i Tyskland länge men består av en väldigt diversifierad teknik med stora installationer av xDSL och Coax. Fiberutbyggnaden har gått långsamt, mest beroende på ett stort motstånd att byta ut teknologin på grund av gjorda investeringar i kopparnät.

Samtidig pågår många fiberutbyggnadsprojekt och Tyskland befinner sig där Sverige var för ca 7–10 år sedan. En stor del av utbygganden görs, precis som i svenska stadsnät, av lokala energibolag som bygger näten och sedan i många fall även erbjuder tjänster.

"Även små projekt tar lång tid, mycket på grund av den tyska organisationsstrukturen, men även för att fibernät varit otrampad mark."

Det finns avsevärt fler aktörer i Tyskland och dessa tar tid att nå. Vi har egen säljstyrka på plats och ett nätverk av partners sedan 2017. Även små projekt tar lång tid, mycket på grund av den tyska organisationsstrukturen, men även för att fibernät varit otrampad mark. Att i det läge erbjuda innovationer som ligger 10 år före och dessutom är baserade på fiber är en tungrodd process. Idag, bland annat på grund av det rådande pandemiläget, ser vi dock att attityden till fiber har förändrats radikalt.

Att bygga fibernät har många utmaningar – det är en resa som tar många år att genomföra. Därför ser vi det som vår uppgift att göra den resan så effektiv som möjlig.

Waystream deltar i nytt europeiskt AI-forskningsprojekt, Celtic-Next, vad syftar det till?

Det nya forskningsprojektet ger oss möjlighet att fortsätta utveckla våra idéer kring innovativ AI-användning och nästa generations bredbandsnät. Tillsammans med ett konsortium som består av ett 30-tal små och stora industriföretag, operatörer, forskningsinstitut och universitet är Waystream i bland annat Sverige och Tyskland en del av ett större paneuropeiskt forskningsprojekt inom tillämpad AI: AI-Net. Huvudsyftet med initiativet är att accelerera digitaliseringen i Europa genom att bygga intelligent automatisering av nya och befintliga kommunikationsnätverk. I slutänden handlar det om innovation i alla led.

För vår del handlar projektet bland annat om att använda AI och mer specifikt maskininlärning till exempel för att fånga upp fel innan de påverkat slutkunden. För operatörens del kan det handla om möjligheten att kunna automatisera sina nät till en högre grad och att fritt kunna placera nätverksfunktioner på ett mer optimalt sätt. För tjänsteleverantören ger det tillgång till en säker, stabil, snabb och flexibel infrastruktur med vilken de kan erbjuda innovativa tjänster till slutanvändarna.

Ni är nybliven medlem hos Tysk-Svenska Handelskammaren. Hur tänker ni dra nytta av medlemskapet och våra tjänster?

Vi ser Tyskland som en viktig och växande marknad, med ett stort behov av den hård- och mjukvara som vi levererar och vi är övertygade om att vår mångåriga erfarenhet kan bidra positivt till Tysklands digitalisering. Medlemskapet i Tysk-Svenska Handelskammaren ger oss en möjlighet att kunna bredda vårt kontaktnät och komma i kontakt med tyska företag inom branscher som i framtiden kommer att vara beroende av stabila och driftsäkra fibernät för leveransen av sina lösningar och tjänster.

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1160 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.