Proglove

Foto: Workaround GmbH

München-scaleup med smart logistiklösning till Sverige

Logistiksektorn är en av de snabbast växande branscherna i Europa och drivs på av e-handeln. Lagerytor utökas, automatiseringsgraden tilltar och kringtjänster tillkommer. Handsfree-lösningen från tyska tech-företaget Workaround GmbH kom i exakt rätt tid. Nordenchef Olle Bengtsson berättar om den snabbväxande affärsidéen.

Workaround GmbH som är ny medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren började sin resa 2014 och har idag 200 anställda från över 30 länder. Produkten som Workaround utvecklat heter Proglove och är en bärbar streckkodsläsare som sitter monterad på en ergonomisk handske vilken används inom lager och logistiksektorn. Den ger personalen händerna fria under arbetsdagen, vilket både förenklar arbetet och ger tidsvinster i lagerhanteringen.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Berätta kort om affärsidén. Hur uppstod lösningen?

Olle Bengtsson: Det började med innovationstävlingen Intel Make It Wearable Challenge i Silicon Valley. Fyra civilingenjörer från Münchens tekniska universitet, Thomas Kirchner, Paul Günther, Jonas Giradert och Alexander Grots, anmälde sig med en prototyp. En av grundarna arbetade extra på BMW och såg hur mycket som skannades. Deras affärsidé landade på tredje plats och prispengarna som följde blev företagets startkapital. Två år senare gick flera investerare in med kapital, vilket bidrog till att produkten kunde förfinas och lanseras på Europamarknaden samma år. Idag finns tre olika bärbara skanner: Mark Basic, Mark 2 samt Mark Display med olika grad av funktionalitet och prestanda. Därtill kommer mjukvara samt anslutningslösningar och tillbehör.

Vilken typ av företag vänder ni er till?

Målgruppen för denna bärbara streckkodsläsare är alla företag som har lagerhantering, såsom logistikföretag, fordonsindustrin med dess monteringslinjer, samt detalj- och dagligvaruhandeln.

Ni beskriver er lösning som en del av den digitala transformationen inom industrin, industri 4.0. På vilket sätt?

Hur mycket du än automatiserar måste människorna också finnas med i lösningen och då är det nödvändigt att tekniken är så effektiv, ergonomisk och användarvänlig som möjligt. Det finns två väsentliga skäl till att vi lyckats så bra, dels den ergonomiska biten, att tekniken är fäst på en handske som du bär, dels tidsvinsten. Du kan spara 2–6 sekunder per produkt som bearbetas och det blir mycket tid på en dag. Upp till 50 procent kan ofta sparas in av den sammanlagda inskanningstiden, beroende på frekvensen kan det röra sig om flera timmar per dag.

”Hur mycket du än automatiserar måste människorna också finnas med i lösningen och då är det nödvändigt att tekniken är så effektiv, ergonomisk och användarvänlig som möjligt.”

Företaget har vuxit kraftigt sedan starten och Proglove har lanserats både i Europa och i USA. Vad har varit avgörande för denna tillväxt?

Det är framför allt inom lagerdistributionen vi ökar kraftigt. Innovationshubbar såsom UnternehmerTUM, SAP, Accenture och DHL har gett oss tillgång till värdefulla ekosystem som bidragit till att vi kunnat växa på flera marknader. Idag har vi stora kunder som Volkswagen, DHL, Lufthansa och Bosch. Produktion och huvudkontor är i München, utveckling av mjukvaran sker i Belgrad och vi har även kontor i Chicago.

Hur ser du på potentialen för er produkt på den svenska marknaden? Vilka vänder ni er till?

Nu är det fokus på hela Norden. Vi vänder oss till partnernätverk – integratörer som kan hjälpa till att implementera lösningen hos kunden. Vi jobbar idag med till exempel Qsys, Consafe Logistics, DLoG Norden, Tecsys i Danmark, Techstep i Norge och Kauko i Finland som jobbar mot slutkunderna. Inte minst genom all e-handel är potentialen stor för vår produkt.

Workaround GmbH är medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren. Vad förväntar ni er av medlemskapet?

Ni har en fantastisk relation till företag i Tyskland och i Sverige och vi hoppas att vi via er lättare få ut produkten på marknaden.

Logistikbranschens tillväxt:

  • Tredjepartslogistik (TPL) är en av de snabbast växande branscherna i Sverige med en årlig tillväxt på ca 10 procent under de senaste 20 åren. Bland de större TPL-företagen återfinns Tysk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag DHL och DB Schenker. (Källa: Dagenslogistik.se)
  • Att branschen växer syns även i byggstatistiken. Närmare en tredjedel av den totala logistikytan som byggts i Sverige 2019–2020 var för TPL-verksamhet. Klassiska lägen är Göteborg med Borås, Jönköping, Norrköping, Stockholm nord och Örebro samt Helsingborgsregionen. (Källa: Dagenslogistik.se)
  • Budbils- och kurirföretag var den kategori i Sverige som med 87 procent ökade sin omsättning mest i Sverige under 2020. På en tredje plats kom försäljning av datorprogram för lagerhantering, vilket inkluderar företag som tar fram tjänster för att hantera logistiken på lager enligt statistik från SCB. (Källa: DN)
  • Logistikinvesteringarna i Europa gick upp till 38,64 miljarder euro under 2020, vilket är det högsta beloppet sedan rekordåret 2013. Ökningen drivs av den massiva tillväxten av e-handel i Europa. (Källa: Ecommercenews.eu)

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1160 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.