Foto: Loom shopexpansion GmbH

Loom bygger köpupplevelser

I sju år har teamet på tyska Loom shopexpansion planerat och upprättat detaljhandelskoncept och hjälpt sina kunder vid expansioner till utlandet. För Tysk-Svenska Handelskammaren berättar en av grundarna, Jan Eisner, om uppdrag och samarbeten i Sverige, vilka svenska affärskoncept som andra kan inspireras av och vad de förväntar sig av sitt nya medlemskap i handelskammaren.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Loom shopexpansion är ett ganska ungt företag från Hamburg. Berätta om er historia!

Jan Eisner: Loom shopexpansion grundades som Loom retail.design 2010. I rollen som planeringsbyrå och totalentreprenör erbjuder vi våra kunder ett helhetskoncept för butiksbyggnation under ett och samma tak. Vårt uppdrag är att stödja företagen i sina expansionsplaner och att tillhandahålla samma service till samma kvalitet i hela Europa.

Som totalentreprenör tar vi ansvar för hela byggprojektledningen. Med vår egna avdelning för butiksdesign som bas hjälper vi många namnkunniga kunder i nonfood-segmentet med deras expansion till nya marknader. Som ett resultat av att handeln hela tiden blir mer komplex har vi sedan mitten av 2016 valt att fokusera på vår kärnkompetens: att etablera butikskoncept. Genom detta har vi blivit specialister på nyckelfärdig butiksbyggnation.

Hamburg har de senaste åren utvecklats till den mest populära inkörsporten för svenska butikskedjor som öppnar upp i Tyskland. Vad gör Hamburg till en så attraktiv stad för handeln?

Hamburgs invånare är väldigt mottagliga för skandinavisk design. Dessutom finns det en stor köpkraft i staden. Skandinaviska företag får genom sin geografiska närhet till Hamburg en bra testmarknad för vidare expansion till andra tyska och europeiska städer.

Ni har bland annat arbetat med vårt medlemsföretag Mymuesli. Hur hjälpte ni müslikedjan?

Vi har under flera år hjälpt Mymuesli med deras expansion och skapat över 30 butiker tillsammans. Vi hjälper dem med allt från att ta fram ritningar, utreda nödvändiga ansökningsförfaranden till att verkställa själva bygget. För detta använder vi oss av vårt pålitliga nätverk inom respektive område och involverar lokala byggföretag i de aktuella länderna.

Har ni haft fler uppdrag i Sverige?

Ja, utöver olika uppdrag i de största städerna i Skandinavien har vi bland annat genomfört projekt för Bolia, Nespresso Nordic och JD Sports i Stockholm, Malmö och Göteborg. På så vis har vi de senaste åren kunnat bygga upp ett mycket bra nätverk av hantverkare som vi kompletterar med våra nära samarbetspartner från Tyskland. I sju år har vi på detta sätt hjälpt butiker med sina expansionsstrategier från Tyskland till Skandinavien och vice versa.

Hur skiljer sig svenska och tyska butiker åt inrednings- och uppbyggnadsmässigt?

Inredningen och uppbyggnaden av butikerna i Sverige påminner om dem i Tyskland. En skillnad är i vår mening att det förutom de stora butikskedjorna också finns ett rikt utbud av mindre, individuella butikskoncept i Sverige. På så vis präglas stadsbilden fortfarande i större utsträckning av små individuella affärer och butiker.

Har du en favoritaffär i Sverige?

Flera! Vi är bland annat stora fans av Filippa K och Tiger of Sweden. Deras europeiska expansion är en bra förebild för andra skandinaviska butiker i expansionsfas.

Som ganska nybliven medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren – hur vill ni använda ert medlemskap?

Som strategisk partner för detaljhandlare och butikskedjor vill vi fortsätta att bygga ut våra handels- och hantverkskontakter. Tysk-Svenska Handelskammaren är en bra plattform för dialogen mellan handelspartner. Vi ser därför på vårt medlemskap med stor tillförsikt och som en seriös möjlighet för oss att vara närvarande och intensifiera våra kontakter.

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1150 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.