Ein Lehrer unterrichtet eine Gruppe von Erwachsenen, die mit Laptops an Schulbänken sitzen

Foto: Academic Work

Kompetent personal tack vare Academic Work

Att hitta kvalificerade medarbetare är och förblir en av de största utmaningarna för tyska och svenska företag. Enligt det tyska handelskammarförbundet DIHK:s senaste konjunkturundersökning från början av året bedömer tyska företag bristen på kvalificerad personal som sin största affärsrisk framöver. För att lösa problemet krävs nya och kreativa idéer – till exempel Academy som bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Work erbjuder, en utbildning där deltagarna på bara tre månader utbildas till IT-konsulter. Philipp Leipold, vd Academy Tyskland, och Magnus Wikström, vd Academic Work Tyskland, förklarar i vår intervju hur utbildningskonceptet fungerar och vad som ligger bakom framgången för Academic Work i Tyskland och Sverige.

Tyska-Svenska Handelskammaren: Genom Academic Works Academy kan kursdeltagarna göra karriärbyten och på mycket kort tid utbildas till IT-specialister. Hur fungerar det?

Philipp Leipold: Academy är en utbildning för personer över 18 år med fokus på Accelerated Learning där deltagarna utbildas till IT-konsulter på 12 veckor. Deltagarna väljs ut med hjälp av en motivationsbaserad rekryteringsprocess där kandidaterna anonymiseras. Tack vare den praktiskt inriktade och interaktiva inlärningsmetoden får deltagarna en gedigen IT-kompetens. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna och oberoende av tidigare karriär. Det innebär att även den som vill göra ett karriärskifte till IT-branschen får möjligheten att göra just det. Under de tolv intensiva veckorna ges deltagarna 500 kodtimmar – lika många som under en traditionell treårig IT-utbildning. Därför letar vi efter mycket motiverade deltagare som går in i Academy med stor entusiasm. Direkt efter examen erbjuds kursdeltagarna fast anställning som IT-konsulter hos moderbolaget Academic Works tyska kunder.

Academy har funnits i Sverige sedan 2015 och i Tyskland sedan förra året. Hur har konceptet tagits emot av sökande och företag?

Gensvaret och intresset för våra olika kurser växer kontinuerligt. IT-industrin blomstrar och är mycket attraktiv för de som överväger ett karriärbyte eller som vill ha ett jobb med goda framtidsutsikter. I genomsnitt har vi mer än 800 sökande till våra öppna och kundanpassade utbildningar. Vi kan dock bara ta in 15–30 deltagare per kurs. En rekryteringsprocess i flera steg hjälper oss att hitta rätt deltagare. Inom loppet av tre år har Academy totalt sett utbildat och framgångsrikt förmedlat mer än 850 konsulter.

Hur kan tyska och svenska företag som söker IT-experter samarbeta med Academy?

Förutom våra öppna kurser (till exempel Java- eller C#-program) erbjuder vi även kundanpassade utbildningar. Det innebär att företag som har flera vakanser samtidigt kan samarbeta med oss ​​för att starta en kurs. Vi hjälper då företaget att utforma utbildningens innehåll och tar hand om hela rekryteringsprocessen. I Tyskland anordnar vi nu till exempel för andra gången "Microstaxx Academy". IT-leverantören Microstaxx har redan hittat 15 nya nätverkstekniker genom Academy och utbildat dem inom loppet av 12 veckor. Våra skräddarsydda program är en effektiv och innovativ lösning för att möta det växande behovet av kvalificerade medarbetare.

Vilka planer finns för Academy härnäst?

Inom kort kommer vi att öppna vårt nya kontor i anslutning till Münchens tekniska universitet (TUM) i Garching. Vi arbetar även med att kunna erbjuda våra utbildningar i Hamburg och utöka antalet kundanpassade kurser. När det gäller våra utbildningar är det vårt mål att kontinuerligt uppdatera kursinnehållet och därigenom snabbt kunna reagera på utvecklingen inom olika branscher.

Moderbolaget Academic Work har funnits i över 20 år och i Tyskland i nästan 11 år. Hur har marknaden för personal- och rekryteringstjänster och företaget Academic Work utvecklats sedan dess?

Magnus Wikström: 2008 öppnade vi vårt första kontor i München. Då var Academic Work en relativt liten leverantör av rekryteringstjänster i Sverige. Under de senaste åren har vi blivit ett av de modernaste företagen inom bemannings- och rekryteringsbranschen. Precis som då är kundnöjdhet en av våra viktigaste prioriteringar idag. I slutet av förra året nådde vi toppositionen bland rekryteringsbolagen i Sverige. Även i Tyskland är vi på god väg. Under de senaste åren har vi kunnat öka vår årsomsättning med cirka 40 procent. Det är hård konkurrens med cirka 11 500 konkurrerande bolag bara i Tyskland. Den som vill sticka ut från mängden och lyckas här måste förstå de behov som råder på arbetsmarknaden och utmärka sig genom specialiserade tjänster. Tack vare våra flexibla förmedlingsmodeller kan kunder hitta nya medarbetare till exempel via personaluthyrning, direktrekrytering eller på frilansbasis – helt anpassat efter företagets behov.

Academic Work har fått många utmärkelser de senaste åren, bland annat har ni fem år i rad utsetts till bästa bemannings- och rekryteringsföretag av den tyska tidskriften Focus. Vad är er hemlighet? Hur skiljer ni er från era konkurrenter?

Vårt hemliga vapen är våra medarbetare och vår familjära atmosfär som präglar våra arbetsdagar och som vi vet att uppskatta varje dag. Våra kärnvärden ”Share Energy”, ”Beat Yesterday” och ”Show Heart” finns alltid med oss även när arbetsdagen är över. Våra anställda ställer höga krav på sig själva och på sin grupp med målet att för varje dag prestera lite bättre. Som företag är vi mycket måna om våra anställda och deras välmående och gör vad vi kan för att stötta dem. Just därför införde vi en medarbetarundersökning som skickas ut varje vecka. På så sätt kan vi snabbt fånga upp eventuella problem och agera. Idag är vi ett stort företag med kontor i sex europeiska länder. Trots det möter vi alltid våra kunder och kandidater personligen och på lika villkor. Vår vision är att vara förstahandsvalet för alla kunder. För att kunna uppnå det gör vi vårt bästa varje dag. Vi försöker alltid hitta den optimala lösningen och vill visa våra kunder att vi förstår exakt vem och vad de söker.

Vilken nytta drar ni av medlemskapet i Tysk-Svenska Handelskammaren och våra tjänster?

Vår företagskultur och vårt sätt att arbeta präglas av vår svenska bakgrund och vi har daglig kontakt med våra kollegor i Stockholm. Att vara medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren ger oss möjlighet att inte bara presentera oss som företag utan även att knyta kontakter med andra tysk-svenska tjänsteföretag i handelskammarens nätverk. Det hjälper oss att bland annat identifiera trender på arbetsmarknaden på ett tidigt stadium och hålla oss uppdaterade.

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1150 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.