En Cadolto-byggnad vid Helsingborgs lasarett

Snabbt, ekonomiskt och hållbart producerat: Sjukhusbyggnad i Helsingborg.

Foto: Cadolto

Av Cadolto uppfört sjukhus i nordnorska Kirkenes

I nordnorska Kirkenes uppförde Cadolto ett helt sjukhus i passivhusstandard.

Foto: Cadolto

Ett av byggnaderna som Cadolto uppförde vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå

Även Norrlands universitetssjukhus i Umeå satsar på Cadoltos modulbyggnader.

Foto: Cadolto

Cadoltos huvudkontor i Cadolzburg

Företaget har funnits i över 125 år och har sitt säte i södra Tyskland.

Foto: Cadolto

Hospital to go: Nu står Sverige på tur för Cadolto

Att uppföra ett komplett sjukhus inom några få dagar, att leverera en nyckelfärdig datorcentral 12 veckor efter påskrivet kontrakt eller att planera, tillverka och uppföra kontors-, förvaltnings-, bostads- och laboratoriebyggnader skräddarsydda efter kundens behov – är det möjligt? Det lovar i alla fall modulbyggnadsspecialisten Cadolto från sydtyska Cadolzburg som blivit marknadsledare inom byggnader för medicinska ändamål. Cadoltos försäljningschef Michael Schäffler förklarar i vår intervju företagets affärsidé och att de nu vill bli mer kända i Sverige.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Företaget Cadolto grundades redan år 1890. Vad gjorde er affärsidé unik då och vad gör den unik idag?

Michael Schäffler: När företaget grundades tillverkade vi lastvagnar för transporter till häst. Senare uppfann vi manskapsvagnen för byggen, tillverkade cirkusvagnar och första byggnader konstruerade av rumsceller. Sedan 40 år tillbaka tillverkar vi nu högkomplexa modulbyggnader. Typiskt för oss är att vi alltid har arbetat kunddrivet. Cadolto har med varje objekt vidareutvecklat modulbyggnadstekniken så att vi nu ligger på 90 procents prefabriceringsgrad – högst inom den industriella byggnadstillverkningen.

Varför borde man som byggherre välja modulbyggnadstekniken?

För att tydliggöra direkt: Vi måste ta hänsyn till samma krav och regler som konventionella byggföretag. Men vi behöver – från att vi fått uppdraget till att vi lämnar över nycklarna – oftast mindre än halva tiden för att färdigställa våra byggnader. På Cadolto tar vi hand om alla steg i processen: från planering till tillverkning och montering. Andra fördelar, vid sidan om vår enorma snabbhet, är den arkitektoniska friheten, den ekonomiska och hållbara tillverkningen. Utöver det erbjuder vi projektindividuella finansieringsmodeller som hyra, köp och leasing samt flexibiliteten för förändringar såsom ombyggnation, utvidgning eller rivning i ett senare skede. Inte heller att flytta hela byggnader är något problem.

Cadolto erbjuder relativt många olika produkter. Inom vilka områden är företaget aktivt?

Det som alla våra produkter har gemensamt är att de är fullvärdiga byggnader som baseras på en stålkonstruktion. Efter grundkonstruktionen börjar vi med att specialanpassa byggnaden. Vi erbjuder alla slags byggnader för medicinska ändamål såsom patientrum, operationssalar, diagnostikrum. Vid sidan om detta planerar, tillverkar och uppför vi även datorcentraler, kontors-, förvaltnings- och bostadshus, laboratorie-, renrums- samt telekommunikationsbyggnader. Och allt detta anpassat efter kundens önskemål, till ett fast pris och vid ett fast leveransdatum.

Hur kommer det sig att ni ofta anlitas just för att uppföra sjukhus och andra byggnader inom sjukvården?

Vårt första stora modulbyggnadsobjekt var högfjällskliniken (Hochgebirgsklinik) i Davos i Schweiz 1986. När det kommer till byggnader för medicinska ändamål blir våra fördelar särskilt tydliga. Vi kan nämligen bygga in de medicintekniska apparaterna tillsammans med byggnadens hela tekniska utrustning direkt i vår fabrik. Sedan har vi extremt låga utsläppsvärden på våra byggarbetsplatser. Och vi är väldigt snabba. Allt detta uppskattas mycket av dem som driver sjukhus. Dessutom är vi företaget som har längst erfarenhet på detta område.

På vilket sätt kan ni nå ett mer hållbart och energieffektivt resultat än andra?

Vårt sätt att bygga är särskilt hållbart eftersom modulerna har en extremt lång livslängd och även kan flyttas, rivas och – vid behov – nästan helt och hållet återvinnas. Våra transporter är både ekonomiska och miljövänliga och vi klarar oss utan mycket byggtrafik och stora mängder förpackningar som det ofta blir på konventionella byggen. Utsläppen från våra byggarbetsplatser är minimala. Och om så önskas kan vi även erbjuda passivhusstandarden för våra byggnader.

Cadolto finns redan i sju olika länder. Vad är det som nu lockar er till Sverige? Vilken strategi har ni för att erövra den svenska marknaden?

I sju länder har vi säljkontor men våra omkring 700 färdigställda objekt är utspridda över hela världen. Vi har till exempel levererat sjukhus till Ryssland och byggnader ända till Sydkorea och Malaysia. Även i Skandinavien har vi redan realiserat flera objekt: en byggnad vid Helsingborgs lasarett och förra året två stora byggnader vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå samt ett helt sjukhus i passivhusstandard i nordnorska Kirkenes. I Sverige upplever vi en stor öppenhet och potential för modulbyggnadstekniken. Just nu koncentrerar vi oss på offentliga uppdragsgivare och utlysningar, besöker mässor och försöker bli mer kända på marknaden.

Vilka förväntningar har ni kring ert nya medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren?

Vi hoppas på stöd under etableringsprocessen samt värdefulla råd kring specifikt svenska regler och egendomligheter. Utöver det vill vi såklart använda nätverket för att göra oss mer kända och erbjuda våra produkter även till svenska företag i den privata sektorn.

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1150 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.