Lastbil med text: 100% CO2-free - 100% electric

Foto: Novoleap

Bild av en lastbil från Tysk-Svenska Handelskammarens medlem Novoleap

Foto: Novoleap

Hållbara transporter med Novoleap

Transportmarknaden befinner sig i en förändringsperiod där fokus främst ligger på elektriska fordon. Men hur kan denna omställning gå till på bästa sätt? Månadens medlem Novoleap hjälper företag att driva på en grön omställning genom elektrifiering och digitalisering. Vd Henrik Wallström berättar i vår intervju om företagets metoder och vad han tror kommer att hända i branschen närmsta tio år.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Novoleap är en nytillkommen medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren. Ni arbetar med att elektrifiera transportsektorn. På vilket sätt bidrar ni till omställningen till hållbara transporter?

Henrik Wallström. Foto: Novoleap

Henrik Wallström: Vi arbetar med helhetslösningar för varuägare och transportörer. Från business case, logistikplanering och effektivisering till att tillhandahålla transportfordon och laddinfrastruktur.

Vilka typer av transporter handlar det om?

Det är olika typer av varuflöden på vägtransport. Fokus ligger på lösningar av logistiska flöden och vad en elektrifiering innebär i konkreta tal. En annan del är vätgas och elektriska vägar.

Ni nämner på er hemsida att skräddarsydda lösningar som tar hänsyn till en föränderlig marknad kommer att bli en alltmer efterfrågad lösning inom transportsektorn. Hur tror ni branschen kommer att förändras under de kommande tio åren?

Transportmarknaden kommer att förändras genom bland annat ny teknik och förändrade konsumtionsmönster. Bland annat har covid-19 förändrat konsumtionsmönster med en väsentligt större andel e-handel, vilket ökar efterfrågan på last-mile-transporter.

Under de kommande 10 åren kommer transportbranschen att möta ny teknik såsom elektriska fordon, vätgas, elväg och teknik för autonoma fordon vilket ställer stora krav på planering och processförändring. Framtidens fordonsflottor kommer sannolikt att framföras på en mängd olika energislag: biodrivmedel (gas/diesel), vätgas och ren eldrift.

Ni arbetar just nu med ett projekt finansierat av Energimyndigheten som handlar om att utreda en elektrifiering av emissionsfria transporter i Norrköpings hamn. Vilken roll har ni och hur går ni till väga i den typen av projekt?

Vi har fått huvudansvaret att utreda hur man kan genomföra elektrifiering och skapa emissionsfria transporter i Norrköpings hamn. Tillsammans med både fordons- och infrastrukturleverantörer som NCC och Terberg och forskningsvärlden genom Lunds universitet och Chalmers Tekniska Högskola levererar vi en genomförbarhetsplan.

"Novoleaps unika bidrag är att kunna presentera ett konkret business case för genomförandet och dess kort- och långsiktiga effekter både ur ett ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv."

Novoleaps unika bidrag är att genom våra egna analysmetoder och verktyg kunna presentera ett konkret business case för genomförandet och dess kort- och långsiktiga effekter både ur ett ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv. Projektet är en del i en stor utveckling av regionen med både utbyggnad av hamnen och bland annat stora investeringar i en utbyggd elektrifierad järnväg, där vi räknar med ett långsiktigt engagemang.

Med tanke på att Tyskland är en så stark transportnation – arbetar ni särskilt riktat mot den tyska marknaden?

I nuläget har vi både leverantörer och samarbetspartner i Tyskland, men ännu inte några marknadserbjudanden specifikt riktat mot den tyska marknaden. För tillfället har vi fullt fokus på den skandinaviska marknaden, där vi genom vår tyska samarbetspartner Framo nu erbjuder elektriska tunga lastbilar.

Vilken nytta hoppas ni som ny medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren kunna dra av medlemskapet och våra tjänster?

Då vi har viktiga samarbeten med tyska bolag, samt att vi på sikt har ambitioner om marknadserbjudanden i Tyskland, är det viktigt för oss att lära, förstå och etablera relationer som kan främja våra gränssnitt med Tyskland.

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1150 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.