Bergvärmepump för ett enfamiljshus Viessmann

Foto: Viessmann Värmeteknik AB

En värmepumpsinstallation för ett flerfamiljshus

Foto: Viessmann Värmeteknik AB

Viessmanns huvudkontor i Allendorf

Foto: Viessmann Värmeteknik AB

Bild av "deutscher Nachhaltigkeitspreis"

Foto: Viessmann Värmeteknik AB

Förbered dig för kallare tider med Viessmanns värmelösningar

Värme-, industri- och kylsystem används inom alla branscher och områden. Nu när en kallare årstid står för dörren är det främst många hushåll som ser över sina värmelösningar – allt för att uppnå en lagom och behaglig inomhustemperatur samtidigt som man vill hålla nere kostnaderna för uppvärmningen. I dessa tider ska lösningen självklart även vara av det miljövänliga slaget och stå för hållbarhet. Viessmann Värmeteknik AB erbjuder ett komplett utbud av individuella lösningar med effektiva system och effekter för alla användningsområden och energikällor. I intervjun berättar försäljnings- och marknadschefen Thomas Jonsson inom vilka områden Viessmanns mångsidiga produkter kan användas och hur företaget agerar i rollen som en miljövänlig trendsättare.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Viessmann-koncernen är en av de internationellt ledande tillverkarna av värme-, industri- och kylsystem. Kan ni kortfattat berätta om era främsta produkter.

Thomas Jonsson: Viessmanns produktsortiment är väldigt brett och omfattar bland annat värmepumpar och värmepannor för uppvärmning av fastigheter, små som stora, men även solcellslösningar och bränslecellsteknologier för elgenerering.

Vänder ni er främst till företag eller även till privatpersoner? Vilken bransch är er mest frekventa kundgrupp?

Våra slutkunder är både privatpersoner och företag som till exempel fastighetsägare, fastighetsbolag, industrier och byggbolag medan våra produkter i huvudsak installeras av våra samarbetspartners inom VVS- och elbranschen.

Vilka produkter är främst efterfrågade i Tyskland kontra Sverige? Hur skiljer sig kundmönstret åt i respektive land?

Den vanligaste produktgruppen i Sverige är sedan många år värmepumpar och för vår del då våra bergvärmepumpar och luft/vatten-värmepumpar. I Tyskland är bilden annorlunda. Även om värmepumpar ökar mycket på den tyska värmemarknaden så är det största produktsegmentet kondenserande gaspannor.

Ni beskriver er själva som ”en miljöpionjär och teknisk trendsättare inom värmebranschen”. Ge exempel på hur ni arbetar inom nämnda områden.

Naturligtvis lägger vi stora resurser på att kontinuerligt utveckla effektiva och energisnåla produkter med stort fokus är på förnyelsebara energikällor. För att leva som vi lär så startade vi 2007 ett energieffektiviseringsprojekt i vår huvudfabrik i Allendorf där vi visade att man med rätt insatser dramatiskt kunde minska energianvändningen och CO2-utsläppen. För detta projekt har vi vid tre olika tillfällen erhållit Deutscher Nachhaltigkeitspreis, bland annat för Tysklands mest hållbara produktion.

Har ni några specifika tips inför den kommande kalla årstiden hur man på bästa sätt håller en bra inomhustemperatur?

Ett tips är naturligtvis att se över sitt värmesystem innan värmesäsongen sätter igång. När gjorde du senast en översyn eller service av till exempel din värmepump?

Sedan 25 år tillbaka är ni medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren. Vilken nytta drar ni av medlemskapet och våra tjänster?

En stor nytta för oss är nätverkande med andra medlemmar och leverantörer samt intressanta utbildningar och seminarier.

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1150 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.