Bild Schenkers vd Magnus Strand

Foto: DB Schenker

DB Schenker: Vi ser att omställningen skyndas på av kriserna

DB Schenker firar 150-årsjubileum och är ivrigt att ställa om men efterfrågar tydliga handlingsplaner från regeringen som främjar konkurrenskraft och miljön. Tysk-Svenska Handelskammaren intervjuar Magnus Strand, vd för DB Schenker i Sverige, om hur omvärlden påverkar logistikkoncernen som trots en marknad med kapacitetsbrist, ökade energipriser och en vikande efterfrågan ändå står stark.

Magnus Strand tillträdde rollen som vd för DB Schenker i Sverige i en turbulent tid präglad av coronapandemi och därefter Rysslands krig mot Ukraina. I en intervju med Tysk-Svenska Handelskammaren blickar han tillbaka på allt som hänt samt, förklarar varför elektrifiering och Gotland gifter sig väl samt avslöjar sin önskelista till den kommande svenska regeringen.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Vad har utmärkt branschen de senaste två åren?  

Magnus Strand: Pandemin har påverkat transportsektorn enormt. Samtliga transportslag drabbades, initialt främst landtransporter, på grund av alla nedstängningar, vilket ledde till omfattande begränsningar av den operativa verksamheten, Europa stannade helt enkelt upp. Under pandemins första år var inverkan på flygtransporterna också väldigt kraftig, passagerarflyget försvann i princip och därmed även 80-90 procent av flygfraktskapaciteten. Nedstängningarna i Kina påverkade världshandeln på ett dramatiskt sätt: tillverkningen kunde inte lämna landet och fartygen seglade tomma, denna otakt består än i dag. Vi ser en sjöfraktsmarknad präglad av global kapacitetsbrist, med mer turbulens än någonsin tidigare.

DB Schenker har trots allt lyckats klara sig fantastiskt bra genom denna omfattande kris. Flera faktorer spelar in: Vi har en stabilitet och en mångårig historia. Vår infrastruktur är väl utbyggd, vi har en kapacitet och en kritisk massa som gör att vi kan bemästra svårhanterliga situationer och i alla lägen hjälpa våra kunder. Resultatmässigt har vi klarat oss bra. Samtidigt vill jag flagga för att många utmaningar väntar runt hörnet, det gäller att vara uppmärksam.

DB Schenker har verksamhet i Ukraina, hur är situationen där, är transporterna igång och hur påverkas Sverige av situationen? 

Rysslands pågående krig mot Ukraina har påverkat DB Schenker-koncernen både direkt och indirekt. Vi har valt att avveckla verksamheten i Ryssland, medan transporterna till Ukraina har återupptagits, efter en initial nedstängning för att värna om personalens säkerhet. Samtidigt får vi inte glömma att det är ett land som befinner sig i krig med alla svårigheter det innebär.

Generellt är Sverige inte alls lika beroende av rysk gas som exempelvis Tyskland och drabbas därför inte lika hårt på energiområdet. Men den indirekta effekten blir tydlig, gasbristen i Europa leder till att energipriserna sticker upp, vilket i sin tur spiller över på den svenska elmarknaden. Därtill drabbas vi som företag när världsmarknaden skakas om. Stigande priser på olja och energi påverkar hela samhället och också vårt företag. Energikrisen och ökade drivmedelspriser har direkt inverkan på en speditör och med corona och en inflation som skjuter i höjden blir det många utmaningar att hantera parallellt. DB Schenker står starkt och stabilt, men påverkas givetvis i hög omfattning av den vikande köpkraften och därav sjunkande efterfrågan. E-handeln går tillbaka, många återgår till köpmönstren som rådde före pandemin och ekonomin mattas av. Vi, och med vi syftar jag på samhället i stort, har onekligen tuffa tider framför oss.  

DB Schenker har som mål att vara fossilfritt 2040. Hur ser du på DB Schenkers ansvar med tanke på företagets roll som en av världens ledande transportörer? 

"Exemplet Gotland, lagom stort med tanke på räckvidden och som har både stad och landsbygd, kommer i framtiden följas av många fler."  

Jag tycker absolut att vi har ett ansvar att föregå med gott exempel. Vi är störst på landtransporter i Sverige och kunder förväntar sig att vårt hållbarhetsarbete är i framkant. I skrivande stund ser vi en påskyndad omställning på miljöområdet till följd av kriserna i vår värld. Våra ambitioner ruckas inte av de stigande drivmedelspriserna och därav ökade transportkostnader. Vi vill ligga i täten, vilket vi visar med vår satsning på Gotland, där vi har köpt in en elektrisk fordonsflotta med totalt 3 elpaketbilar, 4 ellastbilar och 2 hybridlastbilar. Jag ser det som en tydlig fortsättning på resan mot fossilfrihet och ett utsläppsfritt transportsystem. Exemplet Gotland, lagom stort med tanke på räckvidden och som har både stad och landsbygd, kommer i framtiden följas av många fler.

Vad innebär det att vara del av en sådan omfattande tysk koncern? 

"Vi har ett fantastiskt bra samarbete och jag vågar påstå att vi har Sveriges bästa service när det gäller Tyskland."

Att vara en del av DB Schenker är en oerhörd styrka. Företaget är en av världens största transport-och speditionskoncerner och för oss i Sverige är det en extra styrka, eftersom Tyskland är Sveriges största handelspartner. Vi har ett fantastiskt bra samarbete och jag vågar påstå att vi har Sveriges bästa service när det gäller Tyskland. Stora koncerner har å andra sidan alltid sina utmaningar, men på det stora hela överväger fördelarna med råge.

2022 firar DB Schenker sitt 150-årsjubileum. Vad ger en blick i kristallkulan, var befinner sig företaget och branschen 50 år fram i tiden när ni fyller 200? 

DB Schenker har genomlevt två världskrig och nu har vi krig i Europa igen, vilket många trodde var uteslutet. Med det vill jag säga att det är svårt att sia 50 år framåt, till en tid vi inte vet så mycket om. Dock är jag övertygad om att vi kommer se stora förändringar över tid, med nya transportmönster och nya tillverkningsteknologier. Det är bara att blicka tillbaka för att se hur mycket som har hänt fram till vår tid. För 50 år sedan tillverkades exempelvis nästan alla våra kläder i Sverige, idag ser vi att produktionen i princip uteslutande äger rum i låglöneländer.

"Samtidigt börjar företag hämta hem produktionen, ett exempel på detta är Adidas nya robotiserade fabrik i Tyskland."

Samtidigt börjar företag hämta hem produktionen, ett exempel på detta är Adidas nya robotiserade fabrik i Tyskland. Hållbarhetsfrågor kommer leda vägen, vi behöver elektrifiering, vi behöver en tillverkning som är fossil- och utsläppsfri. När vi fyller 200 kommer DB Schenker fortsatt vara ett starkt och konkurrenskraftigt företag, större och starkare än någonsin i en bransch kännetecknad av nya globala transportmönster.

Den 11 september går Sverige till val. Vad önskar ni er av den kommande regeringen? 

Vi vill se tydliga och långsiktiga spelregler på att antal områden, exempelvis när det handlar om hållbarhetsfrågor, skatter och elektrifieringen. Just nu råder stor oklarhet kring hur infrastrukturen kommer se ut, vilket delvis är kopplat till energikrisen vi upplever. Jag skulle önska mig konkreta svar på strategiskt centrala frågor. Vi är ivriga att ställa om, men när det kommer till investeringar som ska vara bärkraftiga i minst tio år framåt – inget företag vill satsa på teknologiska återvändsgränder – så vill jag se tydliga handlingsplaner som främjar framtidens logistik för miljöns skull. Politiken måste vässa krafterna på en rad områden för att säkerställa att tekniklösningarna som företagen satsar på, vare sig vi pratar om batterier eller vätgas, är kommersiellt gångbara.

Slutligen hoppas jag att nästa regering på allvar inser hur avgörande ett tryggt och säkert samhälle är för oss alla. Affärsverksamheter, både stora som små företag, drabbas hårt av otryggheten vi ser just nu.

DB Schenker har varit medlemmar i Tysk-Svenska Handelskammaren sedan kammaren grundandes 1951 och är en av våra premiumpartner. Företaget erbjuder allt från landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter och konsulttjänster till lager- och logistiklösningar. I Sverige har man cirka 4 000 medarbetare och finns representerade på ett 50-tal platser. På DB Schenkers huvudkontor i Göteborg har även Tysk-Svenska Handelskammarens sitt kontor för Västsverige.