Comatchs kontor i Berlin

Comatchs huvudkontor ligger i Berlin.

Foto: Comatch

Comatch digitaliserar konsultbranschen

En marknadsplats som matchar företag och frilansande managementkonsulter och branschexperter – det erbjuder Comatch som grundades 2014 av två före detta McKinsey-konsulter. Tjänsten nyttjas av företag i alla storlekar såsom internationella koncerner, startups och konsultfirmor. Sedan början av 2016 har Comatch erbjudit konsulter också till kunder i Norden som behöver externt stöd för sina projekt. I vår intervju ger Toby Toudal Nielsen, Director Nordics på Comatch, en inblick i företagets verksamhet och kvalitetssäkring samt berättar varför nätverket kan vara av särskilt intresse för svenska företag.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Comatch är en digital marknadsplats för oberoende managementkonsulter. Hur uppstod idén att digitalisera just denna bransch?

Toby Toudal Nielsen: Våra två grundare, Christoph Hardt och Jan Schächtele, hade länge arbetat för McKinsey som konsulter. De lärde sig mycket under den tiden men kände också att arbetet var mycket ansträngande och tidskrävande. Som så många andra valde de att sluta för att istället arbeta som fristående konsulter. Men det var svårt att hitta spännande projekt – det fanns helt enkelt ingen bra förmedlingsplattform. I samtal med konsultkollegor framkom att många andra hade stött på samma problem. När företag å andra sidan letar efter kandidater tänker de sällan på frilansande konsulter som ofta besitter mycket kunskap och tenderar att vara tillgängliga till en lägre kostnad. Med Comatch har Jan och Christoph skapat en marknadsplats som matchar ihop båda sidor.

Sedan 2016 har Comatch även varit verksamt i Sverige. Vad gör den svenska marknaden så attraktiv för er?

Konsultmarknaden har växt snabbt i Skandinavien de senaste åren. Efterfrågan på oberoende konsulter ökar. Många internationella företag söker experter i Sverige som har erfarenhet från stora konsultföretag. Framförallt efterfrågas konsulter som har erfarenhet inom digitalisering. Just i Sverige ligger denna utveckling i framkant. Det gör det särskilt spännande för oss att vara aktiva på den svenska marknaden.

Varför ska ett svenskt företag som söker en managementkonsult använda sig av ert nätverk?

Vi hjälper företag att hitta den bäst lämpade konsulten på mycket kort tid. I dagsläget har vi fler än 7 500 oberoende konsulter och branschexperter i vårt nätverk. De är mycket flexibla och kan jobba i olika länder. Svenska konsulter arbetar till exempel för tyska och danska företag och vice versa. När vi gör urvalet och matchningen lägger vi stor vikt vid kvalitet och snabbhet. Ofta är det bråttom och många projekt skulle helst ha startat igår. Inom 48 timmar skickar vi ett förslag på en kandidat till kunden. Vår rekommendationskvot ligger för närvarande på 92 procent och i det tyska näringslivsmagasinet Brand Eins konsultrankning 2019 blev vi bästa konsultnätverk. Detta bekräftar att vi är på rätt spår. Hittills har vi inte stött på något jämförbart nätverk på den svenska marknaden. Det är en möjlighet vi vill nyttja!

Innan man blir godkänd som konsult i ert nätverk måste man först genomgå ett noggrant antagningsförfarande som sker i flera steg. Vilka kriterier tar ni särskilt i beaktande för att uppfylla era höga kvalitetsstandarder?

Kvalitet är avgörande. Just därför avvisar vi cirka 50 procent av de som vill ingå i vårt nätverk. Inledningsvis gör vi en kvalitetskontroll av alla sökande i två steg. Först går vi igenom deras cv mycket noggrant. En konsult måste ha arbetat i minst två år för ett prestigefylld konsultbolag. En branschexpert måste ha minst tio års relevant erfarenhet inom en viss bransch eller funktion. Om så är fallet går vi vidare med ett personligt samtal för att ta reda på konsultens fokus. Även själva matchningsprocessen håller en mycket hög nivå. Här fokuserar vi på två olika saker: I Hard skill matching kontrollerar vi att konsulten har med sig en viss typ av kompetens alternativt behärskar en särskild metodik; I soft skill matching måste framgå om kandidatens personlighet passar uppdraget. Vi lägger stor vikt vid den information som framkommer vid det personliga samtalet med kandidaten.

På er hemsida påpekar ni att inte alla projekt passar er affärsmodell, dock erbjuder ni alltid individuell rådgivning i förväg. Vilka branscher och områden vänder ni er till?

Med ett nätverk som består av fler än 7 500 managementkonsulter och branschexperter har vi numera en mycket bred profil. Tjänsten nyttjas av företag i alla storlekar såsom internationella koncerner, konsultfirmor, startups och medelstora bolag. Vi jobbar till exempel med 19 av de 30 företagen i det tyska börsindexet DAX30. Oavsett om det gäller automotive, läkemedel, maskinteknik, logistik eller finansiella tjänster kan vi erbjuda företagen experter med rätt erfarenhet. Ofta efterfrågas expertis för strategiska projekt och inom områden som Business Operations, organisation och IT. Den senaste tiden har vi sett en ökad efterfrågan efter experter till digitaliseringsprojekt och för att internationalisera affärsstrategier. Dessutom märker vi särskilt i Skandinavien av ett ökande behov av interimsmanager. Även där kan Comatch hjälpa till.

Vilka nya möjligheter har uppstått sedan ni blev medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren? Vad hoppas ni på i framtiden?

Ett starkt nätverk och tillförlitliga partnerskap är mycket viktiga för oss. Därför gillar vi att arbeta med handelskamrar. Vi kan tänka oss att stärka samarbetet framgent, speciellt när det kommer till gemensamma event. I år vill vi öka vår närvaro och visa upp vår kompetens vid olika evenemang och konferenser för att på så vis skapa nya kontakter i Skandinavien.

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1150 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.