Innovation in Process Mining. Bild: Celonis

Celonis: Startup-succén från Bayern vässar svenskt näringsliv

Det Münchenbaserade tyska mjukvaruföretaget Celonis första 10 år är en ren  framgångssaga. Celonis blev förra året det första startup-företaget från Tyskland med ett marknadsvärde på mer än 10 miljarder US-dollar. Nyckeln till framgången heter Process Mining, ett sätt att röntga processer och upptäcka ineffektivitet. Nu ska de svenska företagens affärsprocesser förbättras.

Det sydtyska mjukvaruföretaget Celonis grundades 2011 och bolagets resa kan inte betecknas som någonting annat än en framgångssaga. Celonis lösning för att förbättra affärsprocesser används av internationella storföretag som 3M, Cisco, Vodafone, Siemens, Bayer och General Electric. I Sverige har man lyckats knyta till sig bolag som Telia, ABB och Akzo Nobel. För Tysk-Svenska Handelskammaren berättar Michael Zink, Vice President of Sales & GM Nordic, om vikten av att ”röntga” processer, hur företaget ser på hållbarhet och etableringen på den svenska marknaden.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur skulle en snabb pitch för ert bolag låta?

Michael Zink. Bild: Celonis

Michael Zink: Celonis är ett teknikbolag med en marknadsledande SaaS-lösning inom Process Mining vilket är ett objektivt, datadrivet sätt att analysera och förbättra processer. Traditionellt har organisationer arbetat med mappning och modellering av processer.

"Celonis ger en “röntgenbild” av hur processen faktiskt exekveras varje gång..."

Celonis ger en “röntgenbild” av hur processen faktiskt exekveras varje gång, hur olika avvikelser påverkar nyckeltalen och ger en möjlighet att korrigera dessa. Detta är relevant för olika funktioner inom organisationen: finans, logistik, produktion, kundservice och så vidare.

Hur ser bolagets expansionsplaner ut för svenska marknaden?

Via återförsäljare har vi varit verksamma i Sverige sedan 2015 och öppnade eget kontor hösten 2020. Nu är vi ett tiotal anställda i det svenska bolaget och siktar på att bli mellan 20 och 30 i slutet av 2022 inom sälj, teknik och kundvärde.

"Vårt fokus på just kundvärde är lite unikt i branschen."

Vårt fokus på just kundvärde är lite unikt i branschen. Vi ser att vi i framtiden kommer att leverera Value as a Service där teknik och tjänsteleverans är komponenter och det vi mäter och tar betalt för är realiserat värde i processeffektiviseringen.

Vad tror ni att ni kan tillföra det svenska näringslivet?

När vi eliminerar friktion och ineffektivitet ur processerna så bidrar vår lösning till lägre kostnader, mindre kapitalbindning, högre produktivitet och så vidare. En annan mycket viktig faktor, som är särskilt aktuell är den miljömässiga kostnaden, exempelvis i form av utsläpp, för ineffektiva processer som vi kan hjälpa till att visualisera och minimera, inte minst inom logistik och produktion.

Vad förväntar ni från medlemskapet i Tysk-Svenska Handelskammaren?

Ett bra nätverk av bolag som står inför liknande utmaningar, där möjligheter ges till erfarenhetsutbyte och samarbete.