Foto: Lena Granefeldt/imagebank.sweden.se

Handelskammaren arrangerade studieresa om förskolor

På uppdrag av Almega organiserade Tysk-Svenska Handelskammaren en studieresa för beslutsfattare från Tyskland som fick möjlighet att informera sig om svensk barnomsorg.

Tyska politiker samt representanter från olika delstater och kommuner följde inbjudan av Tysk-Svenska Handelskammaren och kom till Sverige för att se hur Sveriges välkända förskolemodell fungerar och hur förskolorna hantera utmaningen att skapa nya förskoleplatser. Under besöket i Stockholm informerade deltagarna sig om det svenska livspysslet och besökte olika privata förskolor. Under resan hade de också chans att skapa kontakter med svenska företagare som är intresserade av att etablera sig i Tyskland.

Handelskammaren arrangerade studieresan på uppdrag av Almega i samarbete med Sveriges Fristående Förskolor. Ulf Lindberg, näringspolitisk chef hos Almega säger

– Genom Tysk-Svenska Handelskammarens nätverk fick vi ett stort intresse för vår studieresa om svensk förskola – större än vi kunnat ana. Alla medverkande, såväl tyskar som svenskar var mycket nöjda med resultatet