Workshop: Så gör du framgångsrika affärer med tyskar

Tyskland är vår viktigaste handelspartner och för många svenska företag en självklar del av verksamhetsutvecklingen. Men för att lyckas på den tyska marknaden är det viktigt att förstå hur man ska göra affärer med tyskar. Tysk-Svenska Handelskammaren erbjuder en digital workshop där du får lära dig hur tyska beslutsfattare tänker och fungerar samt vilka kulturella skillnader du bör ha koll på när det gäller Tyskland.

Vad är typiskt tyskt och vad är typiskt svenskt? Denna fråga är särskilt viktig i näringslivet. Närheten och det goda samarbetet våra länder emellan gör att det som skiljer oss åt kan vara lätt att missa. Resultatet av ett väl förberett affärsmöte kan bli ett helt annat än du önskar om du inte är medveten om de kulturella skillnaderna.

Kursledare Ninni Löwgren Tischer har mångårig erfarenhet från det tyska och svenska affärslivet och med konkreta exempel från bilaterala samarbeten berättar hon hur du undviker fallgroparna och hur du istället kan dra nytta av våra olikheter för att lyckas bättre i affärerna med tyskar. Workshopen är på svenska och antalet deltagare är begränsat till 20 personer.

Innehåll

  • Fakta om det tyska samhällets och näringslivets struktur som påverkar affärskulturen
  • Tyska värderingar, beteendemönster och trender
  • Så fungerar tyska hierarkier, möten och beslutsprocesser
  • Hantera olika konkreta jobbsituationer: Ska man ta en kopp kaffe med sina tyska kolleger? Vilka kort ska man spela i en förhandling? Vilka ord bör man helst undvika?
  • Praktiska exempel från deltagarnas egna upplevelser från det dagliga arbetet och verktyg för att framgångsrikt hantera sina tyska affärsrelationer

Program

09.00                  Digital workshop via länk
10.15                  Bensträckare och påfyllning av kaffe
10.30                  Workshopen fortsätter via länk
12.00                  Workshopen avslutas

För vem

Denna workshop riktar sig till personer som har tyska affärskontakter, ingår i ett team med tyskar eller jobbar på ett tyskt bolag och är verksam som vd, export-, försäljnings-, inköps- eller marknadschef.

Mer om vår kursledare

Ninni Löwgren Tischer

Ninni Löwgren Tischer är affärsområdeschef för Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren. Sedan många år håller hon regelbundet kurser om interkulturella skillnader mellan Tyskland och Sverige. Hon har även skrivit boken Din guide till tysk affärskultur.


Anmälan och kostnad

Medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren 2 100 kr
Inte medlem 3 100 kr


Moms tillkommer till samtliga priser. Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än två veckor före kurstillfället sker ingen återbetalning av deltagaravgiften, däremot får du gärna överlåta din plats till en kollega.

Kontakt

Charlotte Renström

Member Services | Projekt

Telefon

+46-8-665 18 59

09:00
arrow_forward
12:00
16 mar
2023
Workshop
Online